Ви є тут

Цивільний кодекс України

Зміст

 • Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством

 • Стаття 2. Учасники цивільних відносин

 • Стаття 3. Загальні засади цивільного законодавства

 • Стаття 4. Акти цивільного законодавства України

 • Стаття 5. Дія актів цивільного законодавства у часі

 • Стаття 6. Акти цивільного законодавства і договір

 • Стаття 7. Звичай

 • Стаття 8. Аналогія

 • Стаття 9. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах господарювання, використання природних ресурсів, охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин

 • Стаття 10. Міжнародні договори

 • Стаття 11. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків

 • Стаття 12. Здійснення цивільних прав

 • Стаття 13. Межі здійснення цивільних прав

 • Стаття 14. Виконання цивільних обов'язків

 • Стаття 15. Право на захист цивільних прав та інтересів

 • Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом

 • Стаття 17. Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування

 • Стаття 18. Захист цивільних прав нотаріусом

 • Стаття 19. Самозахист цивільних прав

 • Стаття 20. Здійснення права на захист

 • Стаття 21. Визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування

 • Стаття 22. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди

 • Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди

 • Стаття 24. Поняття фізичної особи

 • Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи

 • Стаття 26. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи

 • Стаття 27. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов'язки

 • Стаття 28. Ім'я фізичної особи

 • Стаття 29. Місце проживання фізичної особи

 • Стаття 30. Цивільна дієздатність фізичної особи

 • Стаття 31. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років

 • Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років

 • Стаття 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи

 • Стаття 34. Повна цивільна дієздатність

 • Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності

 • Стаття 36. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

 • Стаття 37. Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

 • Стаття 38. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена

 • Стаття 39. Визнання фізичної особи недієздатною

 • Стаття 40. Момент визнання фізичної особи недієздатною

 • Стаття 41. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною

 • Стаття 42. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною

 • Стаття 43. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою

 • Стаття 44. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також особи, зниклої безвісти

 • Стаття 45. Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою

 • Стаття 46. Оголошення фізичної особи померлою

 • Стаття 47. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою

 • Стаття 48. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою

 • Стаття 49. Акти цивільного стану

 • Стаття 50. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності

 • Стаття 51. Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб

 • Стаття 52. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи - підприємця

 • Стаття 53. Банкрутство фізичної особи - підприємця

 • Стаття 54. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування

 • Стаття 55. Завдання опіки та піклування

 • Стаття 56. Орган опіки та піклування

 • Стаття 57. Обов'язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки або піклування

 • Стаття 58. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка

 • Стаття 59. Фізичні особи, над якими встановлюється піклування

 • Стаття 60. Встановлення опіки та піклування судом

 • Стаття 61. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування

 • Стаття 62. Місце встановлення опіки або піклування

 • Стаття 63. Призначення опікуна або піклувальника

 • Стаття 64. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником

 • Стаття 65. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника

 • Стаття 66. Опіка або піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі

 • Стаття 67. Права та обов'язки опікуна

 • Стаття 68. Правочини, які не може вчиняти опікун

 • Стаття 69. Права та обов'язки піклувальника

 • Стаття 70. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду

 • Стаття 71. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування

 • Стаття 72. Управління майном особи, над якою встановлено опіку

 • Стаття 73. Право опікуна та піклувальника на плату за виконання ними своїх обов'язків

 • Стаття 74. Опіка над майном

 • Стаття 75. Звільнення опікуна та піклувальника

 • Стаття 76. Припинення опіки

 • Стаття 77. Припинення піклування

 • Стаття 78. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків

 • Стаття 79. Оскарження дій опікуна, рішень органу опіки та піклування

 • Стаття 80. Поняття юридичної особи

 • Стаття 81. Види юридичних осіб

 • Стаття 82. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах

 • Стаття 83. Організаційно-правові форми юридичних осіб

 • Стаття 84. Підприємницькі товариства

 • Стаття 85. Непідприємницькі товариства

 • Стаття 86. Здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами та установами

 • Стаття 87. Створення юридичної особи

 • Стаття 88. Вимоги до змісту установчих документів

 • Стаття 89. Державна реєстрація юридичної особи

 • Стаття 90. Найменування юридичної особи

 • Стаття 91. Цивільна правоздатність юридичної особи

 • Стаття 92. Цивільна дієздатність юридичної особи

 • Стаття 93. Місцезнаходження юридичної особи

 • Стаття 94. Особисті немайнові права юридичної особи

 • Стаття 95. Філії та представництва

 • Стаття 96. Відповідальність юридичних осіб

 • Стаття 97. Управління товариством

 • Стаття 98. Загальні збори учасників товариства

 • Стаття 99. Виконавчий орган товариства

 • Стаття 100. Вихід та виключення з товариства

 • Стаття 101. Управління установою

 • Стаття 102. Передання майна установі

 • Стаття 103. Зміна мети установи та структури управління

 • Стаття 104. Припинення юридичної особи

 • Стаття 105. Обов'язки особи, що прийняла рішення про припинення юридичної особи

 • Стаття 106. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи

 • Стаття 107. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення

 • Стаття 108. Перетворення юридичної особи

 • Стаття 109. Виділ

 • Стаття 110. Ліквідація юридичної особи

 • Стаття 111. Порядок ліквідації юридичної особи

 • Стаття 112. Задоволення вимог кредиторів

 • Стаття 113. Поняття та види господарських товариств

 • Стаття 114. Учасники господарського товариства

 • Стаття 115. Майно господарського товариства

 • Стаття 116. Права учасників господарського товариства

 • Стаття 117. Обов'язки учасників господарського товариства

 • Стаття 118. Залежне господарське товариство

 • Стаття 119. Поняття повного товариства

 • Стаття 120. Засновницький договір повного товариства

 • Стаття 121. Управління повним товариством

 • Стаття 122. Ведення справ повного товариства

 • Стаття 123. Розподіл прибутку та збитків повного товариства

 • Стаття 124. Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями

 • Стаття 125. Зміни у складі учасників повного товариства

 • Стаття 126. Вихід з повного товариства

 • Стаття 127. Передання учасником частки (її частини) у складеному капіталі повного товариства

 • Стаття 128. Виключення зі складу учасників повного товариства

 • Стаття 129. Вибуття з повного товариства

 • Стаття 130. Розрахунки у разі виходу, виключення та вибуття з повного товариства

 • Стаття 131. Звернення стягнення на частину майна повного товариства, пропорційну частці учасника товариства у складеному капіталі

 • Стаття 132. Ліквідація повного товариства

 • Стаття 133. Основні положення про командитне товариство

 • Стаття 134. Засновницький договір командитного товариства

 • Стаття 135. Учасники командитного товариства

 • Стаття 136. Управління командитним товариством

 • Стаття 137. Права та обов'язки вкладника командитного товариства

 • Стаття 138. Відповідальність вкладника командитного товариства

 • Стаття 139. Ліквідація командитного товариства

 • Стаття 140. Статтю 140 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 141. Статтю 141 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 142. Статтю 142 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 143. Статтю 143 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 144. Статтю 144 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 145. Статтю 145 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 146. Статтю 146 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 147. Статтю 147 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 148. Статтю 148 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 149. Статтю 149 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 150. Статтю 150 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 151. Статтю 151 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 152. Поняття акціонерного товариства

 • Стаття 153. Створення акціонерного товариства

 • Стаття 154. Статут акціонерного товариства

 • Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства

 • Стаття 156. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

 • Стаття 157. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства

 • Стаття 158. Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо виплати дивідендів

 • Стаття 159. Загальні збори акціонерів

 • Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства

 • Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства

 • Стаття 162. Аудиторська перевірка

 • Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу

 • Стаття 164. Установчі документи виробничого кооперативу

 • Стаття 165. Майно виробничого кооперативу

 • Стаття 166. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю

 • Стаття 167. Правові форми участі держави у цивільних відносинах

 • Стаття 168. Правові форми участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах

 • Стаття 169. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах

 • Стаття 170. Органи, через які діє держава у цивільних відносинах

 • Стаття 171. Органи, через які діє Автономна Республіка Крим у цивільних відносинах

 • Стаття 172. Органи, через які діють територіальні громади у цивільних відносинах

 • Стаття 173. Представники держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад

 • Стаття 174. Відповідальність за зобов'язаннями держави

 • Стаття 175. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад

 • Стаття 176. Розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб

 • Стаття 177. Види об'єктів цивільних прав

 • Стаття 178. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав

 • Стаття 179. Поняття речі

 • Стаття 180. Тварини

 • Стаття 181. Нерухомі та рухомі речі

 • Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухомість

 • Стаття 183. Речі подільні та неподільні

 • Стаття 184. Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками

 • Стаття 185. Речі споживні та неспоживні

 • Стаття 186. Головна річ і приналежність

 • Стаття 187. Складові частини речі

 • Стаття 188. Складні речі

 • Стаття 189. Продукція, плоди та доходи

 • Стаття 190. Майно

 • Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс

 • Стаття 192. Гроші (грошові кошти)

 • Стаття 193. Валютні цінності

 • Стаття 194. Поняття цінного паперу

 • Стаття 195. Групи та види цінних паперів

 • Стаття 196. Вимоги до цінного паперу

 • Стаття 197. Права на цінний папір та права за цінним папером

 • Стаття 198. Виконання за цінним папером

 • Стаття 199. Результати інтелектуальної, творчої діяльності

 • Стаття 200. Інформація

 • Стаття 201. Особисті немайнові блага

 • Стаття 202. Поняття та види правочинів

 • Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину

 • Стаття 204. Презумпція правомірності правочину

 • Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення

 • Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно

 • Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину

 • Стаття 208. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі

 • Стаття 209. Нотаріальне посвідчення правочину

 • Стаття 210. Державна реєстрація правочину

 • Стаття 211. Місце вчинення правочину

 • Стаття 212. Правочини, щодо яких правові наслідки пов'язуються з настанням певної обставини

 • Стаття 213. Тлумачення змісту правочину

 • Стаття 214. Відмова від правочину

 • Стаття 215. Недійсність правочину

 • Стаття 216. Правові наслідки недійсності правочину

 • Стаття 217. Правові наслідки недійсності окремих частин правочину

 • Стаття 218. Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину

 • Стаття 219. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину

 • Стаття 220. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору

 • Стаття 221. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності

 • Стаття 222. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності

 • Стаття 223. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності

 • Стаття 224. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування

 • Стаття 225. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними

 • Стаття 226. Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою

 • Стаття 227. Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти

 • Стаття 228. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства

 • Стаття 229. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки

 • Стаття 230. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману

 • Стаття 231. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства

 • Стаття 232. Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною

 • Стаття 233. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини

 • Стаття 234. Правові наслідки фіктивного правочину

 • Стаття 235. Правові наслідки удаваного правочину

 • Стаття 236. Момент недійсності правочину

 • Стаття 237. Поняття та підстави представництва

 • Стаття 238. Правочини, які може вчиняти представник

 • Стаття 239. Правові наслідки вчинення правочину представником

 • Стаття 240. Передоручення

 • Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень

 • Стаття 242. Представництво за законом

 • Стаття 243. Комерційне представництво

 • Стаття 244. Представництво за довіреністю

 • Стаття 245. Форма довіреності

 • Стаття 246. Довіреність юридичної особи

 • Стаття 247. Строк довіреності

 • Стаття 248. Припинення представництва за довіреністю

 • Стаття 249. Скасування довіреності

 • Стаття 250. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю

 • Стаття 251. Поняття строку та терміну

 • Стаття 252. Визначення строку та терміну

 • Стаття 253. Початок перебігу строку

 • Стаття 254. Закінчення строку

 • Стаття 255. Порядок вчинення дій в останній день строку

 • Стаття 256. Поняття позовної давності

 • Стаття 257. Загальна позовна давність

 • Стаття 258. Спеціальна позовна давність

 • Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності

 • Стаття 260. Обчислення позовної давності

 • Стаття 261. Початок перебігу позовної давності

 • Стаття 262. Позовна давність у разі замін сторін у зобов'язанні

 • Стаття 263. Зупинення перебігу позовної давності

 • Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності

 • Стаття 265. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду

 • Стаття 266. Застосування позовної давності до додаткових вимог

 • Стаття 267. Наслідки спливу позовної давності

 • Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється

 • Стаття 269. Поняття особистого немайнового права

 • Стаття 270. Види особистих немайнових прав

 • Стаття 271. Зміст особистого немайнового права

 • Стаття 272. Здійснення особистих немайнових прав

 • Стаття 273. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав

 • Стаття 274. Обмеження особистих немайнових прав

 • Стаття 275. Захист особистого немайнового права

 • Стаття 276. Поновлення порушеного особистого немайнового права

 • Стаття 277. Спростування недостовірної інформації

 • Стаття 278. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права

 • Стаття 279. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права

 • Стаття 280. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди

 • Стаття 281. Право на життя

 • Стаття 282. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю

 • Стаття 283. Право на охорону здоров'я

 • Стаття 284. Право на медичну допомогу

 • Стаття 285. Право на інформацію про стан свого здоров'я

 • Стаття 286. Право на таємницю про стан здоров'я

 • Стаття 287. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я

 • Стаття 288. Право на свободу

 • Стаття 289. Право на особисту недоторканність

 • Стаття 290. Право на донорство

 • Стаття 291. Право на сім'ю

 • Стаття 292. Право на опіку або піклування

 • Стаття 293. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля

 • Стаття 294. Право на ім'я

 • Стаття 295. Право на зміну імені

 • Стаття 296. Право на використання імені

 • Стаття 297. Право на повагу до гідності та честі

 • Стаття 298. Повага до людини, яка померла

 • Стаття 299. Право на недоторканність ділової репутації

 • Стаття 300. Право на індивідуальність

 • Стаття 301. Право на особисте життя та його таємницю

 • Стаття 302. Право на інформацію

 • Стаття 303. Право на особисті папери

 • Стаття 304. Розпоряджання особистими паперами

 • Стаття 305. Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів

 • Стаття 306. Право на таємницю кореспонденції

 • Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок

 • Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах

 • Стаття 309. Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості

 • Стаття 310. Право на місце проживання

 • Стаття 311. Право на недоторканність житла

 • Стаття 312. Право на вибір роду занять

 • Стаття 313. Право на свободу пересування

 • Стаття 314. Право на свободу об'єднання

 • Стаття 315. Право на мирні зібрання

 • Стаття 316. Поняття права власності

 • Стаття 317. Зміст права власності

 • Стаття 318. Суб'єкти права власності

 • Стаття 319. Здійснення права власності

 • Стаття 320. Використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності

 • Стаття 321. Непорушність права власності

 • Стаття 322. Тягар утримання майна

 • Стаття 323. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна

 • Стаття 324. Право власності Українського народу

 • Стаття 325. Право приватної власності

 • Стаття 326. Право державної власності

 • Стаття 327. Право комунальної власності

 • Стаття 328. Підстави набуття права власності

 • Стаття 329. Набуття права власності юридичною особою публічного права

 • Стаття 330. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, відчужене особою, яка не мала на це права

 • Стаття 331. Набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва

 • Стаття 332. Набуття права власності на перероблену річ

 • Стаття 333. Привласнення загальнодоступних дарів природи

 • Стаття 334. Момент набуття права власності за договором

 • Стаття 335. Набуття права власності на безхазяйну річ

 • Стаття 336. Набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився

 • Стаття 337. Знахідка

 • Стаття 338. Набуття права власності на знахідку

 • Стаття 339. Право особи, яка знайшла загублену річ, на винагороду та відшкодування витрат, пов'язаних із знахідкою

 • Стаття 340. Бездоглядна домашня тварина

 • Стаття 341. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину

 • Стаття 342. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної домашньої тварини та виплата винагороди

 • Стаття 343. Набуття права власності на скарб

 • Стаття 344. Набувальна давність

 • Стаття 345. Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності

 • Стаття 346. Підстави припинення права власності

 • Стаття 347. Відмова від права власності

 • Стаття 348. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати

 • Стаття 349. Припинення права власності внаслідок знищення майна

 • Стаття 350. Викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, приватної власності для суспільних потреб чи їх примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності

 • Стаття 351. Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом для суспільних потреб чи примусовим відчуженням з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене

 • Стаття 352. Викуп пам'ятки культурної спадщини

 • Стаття 353. Реквізиція

 • Стаття 354. Конфіскація

 • Стаття 355. Поняття і види права спільної власності

 • Стаття 356. Право спільної часткової власності

 • Стаття 357. Визначення часток у праві спільної часткової власності

 • Стаття 358. Здійснення права спільної часткової власності

 • Стаття 359. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності

 • Стаття 360. Утримання майна, що є у спільній частковій власності

 • Стаття 361. Право співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності

 • Стаття 362. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності

 • Стаття 363. Момент переходу частки у праві спільної часткової власності до набувача за договором

 • Стаття 364. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності

 • Стаття 365. Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників

 • Стаття 366. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності

 • Стаття 367. Поділ майна, що є у спільній частковій власності

 • Стаття 368. Право спільної сумісної власності

 • Стаття 369. Здійснення права спільної сумісної власності

 • Стаття 370. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності

 • Стаття 371. Звернення стягнення на частку майна, що є у спільній сумісній власності

 • Стаття 372. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності

 • Стаття 373. Земля (земельна ділянка) як об'єкт права власності

 • Стаття 374. Суб'єкти права власності на землю (земельну ділянку)

 • Стаття 375. Право власника на забудову земельної ділянки

 • Стаття 376. Самочинне будівництво

 • Стаття 377. Право на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на ній

 • Стаття 378. Припинення права власності на земельну ділянку

 • Стаття 379. Поняття житла

 • Стаття 380. Житловий будинок як об'єкт права власності

 • Стаття 381. Садиба як об'єкт права власності

 • Стаття 382. Квартира як об'єкт права власності

 • Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири

 • Стаття 384. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу

 • Стаття 385. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

 • Стаття 386. Засади захисту права власності

 • Стаття 387. Право власника на витребування майна із чужого незаконного володіння

 • Стаття 388. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача

 • Стаття 389. Витребування грошей та цінних паперів

 • Стаття 390. Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння

 • Стаття 391. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння

 • Стаття 392. Визнання права власності

 • Стаття 393. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності

 • Стаття 394. Відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель у зв'язку із зниженням їх цінності

 • Стаття 395. Види речових прав на чуже майно

 • Стаття 396. Захист речових прав на чуже майно

 • Стаття 397. Суб'єкти права володіння чужим майном

 • Стаття 398. Виникнення права володіння

 • Стаття 399. Припинення права володіння

 • Стаття 400. Обов'язок недобросовісного володільця негайно повернути майно особі, яка має на нього право власності чи інше право або яка є добросовісним володільцем

 • Стаття 401. Поняття користування чужим майном

 • Стаття 402. Встановлення сервітуту

 • Стаття 403. Зміст сервітуту

 • Стаття 404. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном

 • Стаття 405. Право членів сім'ї власника житла на користування цим житлом

 • Стаття 406. Припинення сервітуту

 • Стаття 407. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб

 • Стаття 408. Строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб

 • Стаття 409. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої у користування для сільськогосподарських потреб

 • Стаття 410. Права та обов'язки землекористувача

 • Стаття 411. Право землекористувача на відчуження права користування земельною ділянкою

 • Стаття 412. Припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб

 • Стаття 413. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови

 • Стаття 414. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої для забудови

 • Стаття 415. Права та обов'язки землекористувача

 • Стаття 416. Припинення права користування земельною ділянкою для забудови

 • Стаття 417. Правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою

 • Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності

 • Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності

 • Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності

 • Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності

 • Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності

 • Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної власності

 • Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності

 • Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності

 • Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної власності

 • Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності

 • Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам

 • Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору

 • Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням

 • Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної власності

 • Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом

 • Стаття 433. Об'єкти авторського права

 • Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права

 • Стаття 435. Суб'єкти авторського права

 • Стаття 436. Співавторство

 • Стаття 437. Виникнення авторського права

 • Стаття 438. Особисті немайнові права автора

 • Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору

 • Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір

 • Стаття 441. Використання твору

 • Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ)

 • Стаття 443. Використання твору за згодою автора

 • Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без згоди автора

 • Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору

 • Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір

 • Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір

 • Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу твору

 • Стаття 449. Об'єкти суміжних прав

 • Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав

 • Стаття 451. Виникнення суміжних прав

 • Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав

 • Стаття 453. Використання виконання

 • Стаття 454. Використання фонограми, відеограми

 • Стаття 455. Використання передачі (програми) організації мовлення

 • Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав

 • Стаття 457. Поняття наукового відкриття

 • Стаття 458. Право на наукове відкриття

 • Стаття 459. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього

 • Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї

 • Стаття 461. Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього

 • Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

 • Стаття 463. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

 • Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

 • Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

 • Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

 • Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

 • Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

 • Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними

 • Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок

 • Стаття 471. Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього

 • Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

 • Стаття 473. Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

 • Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

 • Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

 • Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

 • Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

 • Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

 • Стаття 479. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми недійсними

 • Стаття 480. Право попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхеми

 • Стаття 481. Поняття та об'єкти раціоналізаторської пропозиції

 • Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції

 • Стаття 483. Суб'єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

 • Стаття 484. Права суб'єктів права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

 • Стаття 485. Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

 • Стаття 486. Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

 • Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом

 • Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

 • Стаття 489. Правова охорона комерційного найменування

 • Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування

 • Стаття 491. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування

 • Стаття 492. Торговельна марка

 • Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку

 • Стаття 494. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку

 • Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку

 • Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

 • Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

 • Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

 • Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними

 • Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну марку

 • Стаття 501. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення

 • Стаття 502. Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення

 • Стаття 503. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення

 • Стаття 504. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення

 • Стаття 505. Поняття комерційної таємниці

 • Стаття 506. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю

 • Стаття 507. Охорона комерційної таємниці органами державної влади

 • Стаття 508. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю

 • Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення

 • Стаття 510. Сторони у зобов'язанні

 • Стаття 511. Третя особа у зобов'язанні

 • Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні

 • Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов'язанні

 • Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов'язанні

 • Стаття 515. Зобов'язання, в яких заміна кредитора не допускається

 • Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні

 • Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні

 • Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні

 • Стаття 519. Відповідальність первісного кредитора у зобов'язанні

 • Стаття 520. Заміна боржника у зобов'язанні

 • Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні

 • Стаття 522. Заперечення нового боржника у зобов'язанні проти вимоги кредитора

 • Стаття 523. Правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні, забезпеченому порукою або заставою

 • Стаття 524. Валюта зобов'язання

 • Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання

 • Стаття 526. Загальні умови виконання зобов'язання

 • Стаття 527. Виконання зобов'язання належними сторонами

 • Стаття 528. Виконання обов'язку боржника іншою особою

 • Стаття 529. Виконання зобов'язання частинами

 • Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання

 • Стаття 531. Дострокове виконання зобов'язання

 • Стаття 532. Місце виконання зобов'язання

 • Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов'язання

 • Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням

 • Стаття 535. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі за грошовим зобов'язанням

 • Стаття 536. Проценти

 • Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит нотаріуса, нотаріальної контори

 • Стаття 538. Зустрічне виконання зобов'язання

 • Стаття 539. Виконання альтернативного зобов'язання

 • Стаття 540. Виконання зобов'язання, в якому беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників

 • Стаття 541. Солідарне зобов'язання

 • Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів

 • Стаття 543. Солідарний обов'язок боржників

 • Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний обов'язок, на зворотну вимогу

 • Стаття 545. Підтвердження виконання зобов'язання

 • Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов'язання

 • Стаття 547. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання

 • Стаття 548. Загальні умови забезпечення виконання зобов'язання

 • Стаття 549. Поняття неустойки

 • Стаття 550. Підстави виникнення права на неустойку

 • Стаття 551. Предмет неустойки

 • Стаття 552. Правові наслідки сплати (передання) неустойки

 • Стаття 553. Договір поруки

 • Стаття 554. Правові наслідки порушення зобов'язання, забезпеченого порукою

 • Стаття 555. Права та обов'язки поручителя у разі пред'явлення до нього вимоги

 • Стаття 556. Права поручителя, який виконав зобов'язання

 • Стаття 557. Повідомлення поручителя про виконання зобов'язання боржником

 • Стаття 558. Оплата послуг поручителя

 • Стаття 559. Припинення поруки

 • Стаття 560. Поняття гарантії

 • Стаття 561. Строк дії гарантії

 • Стаття 562. Незалежність гарантії від основного зобов'язання

 • Стаття 563. Правові наслідки порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією

 • Стаття 564. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги кредитора

 • Стаття 565. Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги кредитора

 • Стаття 566. Обов'язок гаранта

 • Стаття 567. Оплата послуг гаранта

 • Стаття 568. Припинення гарантії

 • Стаття 569. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника

 • Стаття 570. Поняття завдатку

 • Стаття 571. Правові наслідки порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком

 • Стаття 572. Поняття застави

 • Стаття 573. Забезпечення майбутньої вимоги

 • Стаття 574. Підстави виникнення застави

 • Стаття 575. Окремі види застав

 • Стаття 576. Предмет застави

 • Стаття 577. Нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави

 • Стаття 578. Застава майна, що є у спільній власності

 • Стаття 579. Заміна предмета застави

 • Стаття 580. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави

 • Стаття 581. Страхування предмета застави

 • Стаття 582. Оцінка предмета застави

 • Стаття 583. Сторони у договорі застави

 • Стаття 584. Зміст договору застави

 • Стаття 585. Момент виникнення права застави

 • Стаття 586. Користування та розпоряджання предметом застави

 • Стаття 587. Обов'язки володільця предмета застави

 • Стаття 588. Наступна застава

 • Стаття 589. Правові наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою

 • Стаття 590. Звернення стягнення на предмет застави

 • Стаття 591. Реалізація предмета застави

 • Стаття 592. Дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого заставою

 • Стаття 593. Припинення права застави

 • Стаття 594. Право притримання

 • Стаття 595. Обов'язки кредитора, який притримує річ у себе

 • Стаття 596. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор

 • Стаття 597. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор

 • Стаття 598. Підстави припинення зобов'язання

 • Стаття 599. Припинення зобов'язання виконанням

 • Стаття 600. Припинення зобов'язання переданням відступного

 • Стаття 601. Припинення зобов'язання зарахуванням

 • Стаття 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог

 • Стаття 603. Зарахування у разі заміни кредитора

 • Стаття 604. Припинення зобов'язання за домовленістю сторін

 • Стаття 605. Припинення зобов'язання прощенням боргу

 • Стаття 606. Припинення зобов'язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі

 • Стаття 607. Припинення зобов'язання неможливістю його виконання

 • Стаття 608. Припинення зобов'язання смертю фізичної особи

 • Стаття 609. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи

 • Стаття 610. Порушення зобов'язання

 • Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов'язання

 • Стаття 612. Прострочення боржника

 • Стаття 613. Прострочення кредитора

 • Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання

 • Стаття 615. Одностороння відмова від зобов'язання

 • Стаття 616. Правові наслідки порушення зобов'язання з вини кредитора

 • Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання

 • Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб

 • Стаття 619. Субсидіарна відповідальність

 • Стаття 620. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ, визначену індивідуальними ознаками

 • Стаття 621. Виконання зобов'язання за рахунок боржника

 • Стаття 622. Відповідальність і виконання зобов'язання в натурі

 • Стаття 623. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання

 • Стаття 624. Збитки і неустойка

 • Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання

 • Стаття 626. Поняття та види договору

 • Стаття 627. Свобода договору

 • Стаття 628. Зміст договору

 • Стаття 629. Обов'язковість договору

 • Стаття 630. Типові умови договору

 • Стаття 631. Строк договору

 • Стаття 632. Ціна

 • Стаття 633. Публічний договір

 • Стаття 634. Договір приєднання

 • Стаття 635. Попередній договір

 • Стаття 636. Договір на користь третьої особи

 • Стаття 637. Тлумачення умов договору

 • Стаття 638. Укладення договору

 • Стаття 639. Форма договору

 • Стаття 640. Момент укладення договору

 • Стаття 641. Пропозиція укласти договір

 • Стаття 642. Прийняття пропозиції

 • Стаття 643. Укладення договору за пропозицією, в якій вказаний строк для відповіді

 • Стаття 644. Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді

 • Стаття 645. Відповідь про прийняття пропозиції, яка одержана із запізненням

 • Стаття 646. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах

 • Стаття 647. Місце укладення договору

 • Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

 • Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів

 • Стаття 650. Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах

 • Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору

 • Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин

 • Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору

 • Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору

 • Стаття 655. Договір купівлі-продажу

 • Стаття 656. Предмет договору купівлі-продажу

 • Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу

 • Стаття 658. Право продажу товару

 • Стаття 658-1. Придбання права на одностороннє розірвання договору

 • Стаття 659. Обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар

 • Стаття 660. Обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення третьою особою позову про витребування товару

 • Стаття 661. Відповідальність продавця у разі відсудження товару у покупця

 • Стаття 662. Обов'язок продавця передати товар покупцеві

 • Стаття 663. Строк виконання обов'язку передати товар

 • Стаття 664. Момент виконання обов'язку продавця передати товар

 • Стаття 665. Правові наслідки відмови продавця передати товар

 • Стаття 666. Правові наслідки невиконання продавцем обов'язку передати приналежності товару та документи, що стосуються товару

 • Стаття 667. Обов'язок продавця зберігати проданий товар

 • Стаття 668. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару

 • Стаття 669. Кількість товару

 • Стаття 670. Правові наслідки порушення умови договору щодо кількості товару

 • Стаття 671. Асортимент товару

 • Стаття 672. Правові наслідки порушення умови договору щодо асортименту товару

 • Стаття 673. Якість товару

 • Стаття 674. Підтвердження відповідності товару вимогам законодавства

 • Стаття 675. Гарантії якості товару

 • Стаття 676. Обчислення гарантійного строку

 • Стаття 677. Строк придатності товару

 • Стаття 678. Правові наслідки передання товару неналежної якості

 • Стаття 679. Недоліки товару, за які відповідає продавець

 • Стаття 680. Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару

 • Стаття 681. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару

 • Стаття 681-1. Правові наслідки відкликання товару у покупця

 • Стаття 682. Комплектність товару

 • Стаття 683. Комплект товару

 • Стаття 684. Правові наслідки передання некомплектного товару

 • Стаття 685. Тара та упаковка за договором купівлі-продажу

 • Стаття 686. Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та (або) упаковку

 • Стаття 687. Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу

 • Стаття 688. Повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу

 • Стаття 689. Обов'язок покупця прийняти товар

 • Стаття 690. Зберігання товару, не прийнятого покупцем

 • Стаття 691. Ціна товару

 • Стаття 692. Оплата товару

 • Стаття 693. Попередня оплата товару

 • Стаття 694. Продаж товару в кредит

 • Стаття 695. Особливості оплати товару з розстроченням платежу

 • Стаття 696. Страхування товару

 • Стаття 697. Збереження права власності за продавцем

 • Стаття 698. Договір роздрібної купівлі-продажу

 • Стаття 699. Публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу

 • Стаття 700. Надання покупцеві інформації про товар

 • Стаття 701. Договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк

 • Стаття 702. Продаж товару за зразками

 • Стаття 703. Продаж товарів з використанням автоматів

 • Стаття 704. Договір з умовою про доставку товару покупцеві

 • Стаття 705. Договір найму-продажу

 • Стаття 706. Ціна та оплата товару

 • Стаття 707. Обмін товару

 • Стаття 708. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості

 • Стаття 709. Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків

 • Стаття 710. Відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни і повернення товару неналежної якості

 • Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості

 • Стаття 712. Договір поставки

 • Стаття 713. Договір контрактації сільськогосподарської продукції

 • Стаття 714. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

 • Стаття 715. Договір міни

 • Стаття 716. Правове регулювання міни

 • Стаття 717. Договір дарування

 • Стаття 718. Предмет договору дарування

 • Стаття 719. Форма договору дарування

 • Стаття 720. Сторони у договорі дарування

 • Стаття 721. Обов'язки дарувальника

 • Стаття 722. Прийняття дарунка

 • Стаття 723. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому

 • Стаття 724. Одностороння відмова від договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому

 • Стаття 725. Обов'язок обдаровуваного на користь третьої особи

 • Стаття 726. Правові наслідки порушення обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи

 • Стаття 727. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника

 • Стаття 728. Позовна давність, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування

 • Стаття 729. Пожертва

 • Стаття 730. Права пожертвувача

 • Стаття 731. Договір ренти

 • Стаття 732. Форма договору ренти

 • Стаття 733. Сторони у договорі ренти

 • Стаття 734. Передання майна під виплату ренти

 • Стаття 735. Забезпечення виплати ренти

 • Стаття 736. Відповідальність за прострочення виплати ренти

 • Стаття 737. Форма і розмір ренти

 • Стаття 738. Строк виплати ренти

 • Стаття 739. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти

 • Стаття 740. Право одержувача безстрокової ренти на розірвання договору ренти

 • Стаття 741. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти

 • Стаття 742. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти

 • Стаття 743. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк

 • Стаття 744. Поняття договору довічного утримання (догляду)

 • Стаття 745. Форма договору довічного утримання (догляду)

 • Стаття 746. Сторони в договорі довічного утримання (догляду)

 • Стаття 747. Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності

 • Стаття 748. Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду)

 • Стаття 749. Обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду)

 • Стаття 750. Обов'язок набувача забезпечити відчужувача житлом

 • Стаття 751. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача

 • Стаття 752. Заміна набувача за договором довічного утримання (догляду)

 • Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором довічного утримання (догляду)

 • Стаття 754. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду)

 • Стаття 755. Припинення договору довічного утримання (догляду)

 • Стаття 756. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догляду)

 • Стаття 757. Правові наслідки смерті набувача

 • Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної особи-набувача

 • Стаття 759. Договір найму

 • Стаття 760. Предмет договору найму

 • Стаття 761. Право передання майна у найм

 • Стаття 762. Плата за користування майном

 • Стаття 763. Строк договору найму

 • Стаття 764. Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму

 • Стаття 765. Передання майна наймачеві

 • Стаття 766. Правові наслідки непередання майна наймачеві

 • Стаття 767. Якість речі, переданої у найм

 • Стаття 768. Гарантія якості речі, переданої у найм

 • Стаття 769. Права третіх осіб на річ, передану у найм

 • Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм

 • Стаття 771. Страхування речі, переданої у найм

 • Стаття 772. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження речі

 • Стаття 773. Користування річчю, переданою у найм

 • Стаття 774. Піднайм

 • Стаття 775. Право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані від користування річчю, переданою у найм

 • Стаття 776. Ремонт речі, переданої у найм

 • Стаття 777. Переважні права наймача

 • Стаття 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм

 • Стаття 779. Наслідки погіршення речі, переданої у найм

 • Стаття 780. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм

 • Стаття 781. Припинення договору найму

 • Стаття 782. Право наймодавця відмовитися від договору найму

 • Стаття 783. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця

 • Стаття 784. Розірвання договору найму на вимогу наймача

 • Стаття 785. Обов'язки наймача у разі припинення договору найму

 • Стаття 786. Позовна давність, що застосовується до вимог, які випливають із договору найму

 • Стаття 787. Договір прокату

 • Стаття 788. Предмет договору прокату

 • Стаття 789. Плата за прокат речі

 • Стаття 790. Право наймача на відмову від договору прокату

 • Стаття 791. Особливості договору прокату

 • Стаття 792. Договір найму земельної ділянки

 • Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди

 • Стаття 794. Державна реєстрація права користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди

 • Стаття 795. Передання будівлі або іншої капітальної споруди у найм

 • Стаття 796. Надання наймачеві права користування земельною ділянкою

 • Стаття 797. Плата за користування

 • Стаття 798. Предмет договору найму

 • Стаття 799. Форма договору найму транспортного засобу

 • Стаття 800. Діяльність наймача транспортного засобу

 • Стаття 801. Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу

 • Стаття 802. Страхування транспортного засобу

 • Стаття 803. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу

 • Стаття 804. Правові наслідки завдання шкоди іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу

 • Стаття 805. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує

 • Стаття 806. Договір лізингу

 • Стаття 807. Предмет договору лізингу

 • Стаття 808. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу

 • Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу

 • Стаття 810. Договір найму житла

 • Стаття 810-1. Оренда житла з викупом

 • Стаття 811. Форма договору найму житла

 • Стаття 812. Предмет договору найму житла

 • Стаття 813. Сторони у договорі найму житла

 • Стаття 814. Правонаступництво у разі зміни власника житла, переданого у найм

 • Стаття 815. Обов'язки наймача житла

 • Стаття 816. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним

 • Стаття 817. Право наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним, на вселення інших осіб у житло

 • Стаття 818. Тимчасові мешканці

 • Стаття 819. Ремонт житла, переданого у найм

 • Стаття 820. Плата за користування житлом

 • Стаття 821. Строк договору найму житла

 • Стаття 822. Переважні права наймача житла

 • Стаття 823. Договір піднайму житла

 • Стаття 824. Заміна наймача у договорі найму житла

 • Стаття 825. Розірвання договору найму житла

 • Стаття 826. Правові наслідки розірвання договору найму житла

 • Стаття 827. Договір позички

 • Стаття 828. Форма договору позички

 • Стаття 829. Позичкодавець

 • Стаття 830. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ у користування

 • Стаття 831. Строк договору позички

 • Стаття 832. Право позичкодавця на відчуження речі

 • Стаття 833. Обов'язки користувача

 • Стаття 834. Розірвання договору позички

 • Стаття 835. Припинення договору позички

 • Стаття 836. Правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею

 • Стаття 837. Договір підряду

 • Стаття 838. Генеральний підрядник і субпідрядник

 • Стаття 839. Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами

 • Стаття 840. Виконання роботи з матеріалу замовника

 • Стаття 841. Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно

 • Стаття 842. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу

 • Стаття 843. Ціна роботи

 • Стаття 844. Кошторис

 • Стаття 845. Ощадливість підрядника

 • Стаття 846. Строки виконання роботи

 • Стаття 847. Обставини, про які підрядник зобов'язаний попередити замовника

 • Стаття 848. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника

 • Стаття 849. Права замовника під час виконання роботи

 • Стаття 850. Сприяння замовника

 • Стаття 851. Невиконання замовником обов'язків за договором підряду

 • Стаття 852. Права замовника у разі порушення підрядником договору підряду

 • Стаття 853. Обов'язок замовника прийняти роботу, виконану підрядником

 • Стаття 854. Порядок оплати роботи

 • Стаття 855. Розрахунки між сторонами у разі випадкового знищення предмета договору підряду або неможливості закінчення роботи

 • Стаття 856. Право підрядника на притримування

 • Стаття 857. Якість роботи

 • Стаття 858. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи

 • Стаття 859. Гарантія якості роботи

 • Стаття 860. Порядок обчислення гарантійного строку

 • Стаття 861. Обов'язок підрядника передати інформацію замовникові

 • Стаття 862. Конфіденційність одержаної сторонами інформації

 • Стаття 863. Позовна давність, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи

 • Стаття 864. Початок перебігу позовної давності в окремих випадках

 • Стаття 865. Договір побутового підряду

 • Стаття 866. Форма договору побутового підряду

 • Стаття 867. Гарантії прав замовника

 • Стаття 868. Надання замовникові інформації про роботу

 • Стаття 869. Публічна пропозиція роботи

 • Стаття 870. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу підрядника

 • Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника

 • Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду

 • Стаття 873. Розмір плати за договором побутового підряду

 • Стаття 874. Правові наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи

 • Стаття 875. Договір будівельного підряду

 • Стаття 876. Право власності на об'єкт будівництва

 • Стаття 877. Проектно-кошторисна документація

 • Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної документації

 • Стаття 879. Забезпечення будівництва та оплата робіт

 • Стаття 880. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта

 • Стаття 881. Страхування об'єкта будівництва

 • Стаття 882. Передання та прийняття робіт

 • Стаття 883. Відповідальність підрядника

 • Стаття 884. Гарантії якості у договорі будівельного підряду

 • Стаття 885. Усунення недоліків за рахунок замовника

 • Стаття 886. Відповідальність замовника

 • Стаття 887. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт

 • Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт

 • Стаття 889. Обов'язки замовника

 • Стаття 890. Обов'язки підрядника

 • Стаття 891. Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт

 • Стаття 892. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

 • Стаття 893. Виконання робіт

 • Стаття 894. Передання, прийняття та оплата робіт

 • Стаття 895. Конфіденційність відомостей про договір

 • Стаття 896. Права сторін на результати робіт

 • Стаття 897. Обов'язки виконавця

 • Стаття 898. Обов'язки замовника

 • Стаття 899. Наслідки неможливості досягнення результату

 • Стаття 900. Відповідальність виконавця за порушення договору

 • Стаття 901. Договір про надання послуг

 • Стаття 902. Виконання договору про надання послуг

 • Стаття 903. Плата за договором про надання послуг

 • Стаття 904. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг

 • Стаття 905. Строк договору про надання послуг

 • Стаття 906. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг

 • Стаття 907. Розірвання договору про надання послуг

 • Стаття 908. Загальні положення про перевезення

 • Стаття 909. Договір перевезення вантажу

 • Стаття 910. Договір перевезення пасажира та багажу

 • Стаття 911. Права пасажира

 • Стаття 912. Договір чартеру (фрахтування)

 • Стаття 913. Перевезення у прямому змішаному сполученні

 • Стаття 914. Довгостроковий договір

 • Стаття 915. Перевезення транспортом загального користування

 • Стаття 916. Провізна плата

 • Стаття 917. Надання транспортних засобів і пред'явлення вантажу до перевезення

 • Стаття 918. Завантаження та вивантаження вантажу

 • Стаття 919. Строк доставки вантажу, пасажира, багажу, пошти

 • Стаття 920. Відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із договору перевезення

 • Стаття 921. Відповідальність перевізника за ненадання транспортного засобу і відповідальність відправника за невикористання наданого транспортного засобу

 • Стаття 922. Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставлення пасажира до пункту призначення

 • Стаття 923. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу

 • Стаття 924. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти

 • Стаття 925. Пред'явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення

 • Стаття 926. Позови щодо перевезення у закордонному сполученні

 • Стаття 927. Страхування вантажів, пасажирів і багажу

 • Стаття 928. Відповідальність перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю пасажира

 • Стаття 929. Договір транспортного експедирування

 • Стаття 930. Форма договору транспортного експедирування

 • Стаття 931. Плата за договором транспортного експедирування

 • Стаття 932. Виконання договору транспортного експедирування

 • Стаття 933. Документи та інша інформація, що надаються експедиторові

 • Стаття 934. Відповідальність експедитора за договором транспортного експедирування

 • Стаття 935. Відмова від договору транспортного експедирування

 • Стаття 936. Договір зберігання

 • Стаття 937. Форма договору зберігання

 • Стаття 938. Строк зберігання

 • Стаття 939. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберігання

 • Стаття 940. Обов'язок прийняти річ на зберігання

 • Стаття 941. Зберігання речей, визначених родовими ознаками

 • Стаття 942. Обов'язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі

 • Стаття 943. Виконання договору зберігання

 • Стаття 944. Користування річчю, переданою на зберігання

 • Стаття 945. Зміна умов зберігання

 • Стаття 946. Плата за зберігання

 • Стаття 947. Відшкодування витрат на зберігання

 • Стаття 948. Обов'язок поклажодавця забрати річ після закінчення строку зберігання

 • Стаття 949. Обов'язок зберігача повернути річ

 • Стаття 950. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі

 • Стаття 951. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві

 • Стаття 952. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві

 • Стаття 953. Повернення речі на вимогу поклажодавця

 • Стаття 954. Зберігання за законом

 • Стаття 955. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів

 • Стаття 956. Поняття товарного складу

 • Стаття 957. Договір складського зберігання

 • Стаття 958. Зберігання речей, визначених родовими ознаками, з правом розпоряджання ними

 • Стаття 959. Огляд товару

 • Стаття 960. Зміна умов зберігання та стан товару

 • Стаття 961. Складські документи

 • Стаття 962. Подвійне складське свідоцтво

 • Стаття 963. Права володільця складського та заставного свідоцтва

 • Стаття 964. Передання складського та заставного свідоцтва

 • Стаття 965. Просте складське свідоцтво

 • Стаття 966. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом

 • Стаття 967. Зберігання речі у ломбарді

 • Стаття 968. Продаж речі, яку поклажодавець не забрав з ломбарду

 • Стаття 969. Зберігання цінностей у банку

 • Стаття 970. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком

 • Стаття 971. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком

 • Стаття 972. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту

 • Стаття 973. Зберігання речей у гардеробі організації

 • Стаття 974. Зберігання речей пасажира під час його перевезення

 • Стаття 975. Зберігання речей у готелі

 • Стаття 976. Зберігання речей, що є предметом спору

 • Стаття 977. Зберігання автотранспортних засобів

 • Стаття 978. Договір охорони

 • Стаття 979. Договір страхування

 • Стаття 980. Предмет договору страхування

 • Стаття 981. Форма договору страхування

 • Стаття 982. Істотні умови договору страхування

 • Стаття 983. Момент набрання чинності договором страхування

 • Стаття 984. Сторони у договорі страхування

 • Стаття 985. Укладення договору страхування на користь третьої особи

 • Стаття 986. Співстрахування

 • Стаття 987. Договір перестрахування

 • Стаття 988. Обов'язки страховика

 • Стаття 989. Обов'язки страхувальника

 • Стаття 990. Умови та порядок здійснення страхової виплати

 • Стаття 991. Відмова від здійснення страхової виплати

 • Стаття 992. Відповідальність страховика

 • Стаття 993. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за завдані збитки

 • Стаття 994. Зміна страхувальника - фізичної особи у договорі страхування

 • Стаття 995. Наслідки припинення юридичної особи - страхувальника

 • Стаття 996. Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності

 • Стаття 997. Припинення договору страхування

 • Стаття 998. Недійсність договору страхування

 • Стаття 999. Обов'язкове страхування

 • Стаття 1000. Договір доручення

 • Стаття 1001. Строк договору доручення

 • Стаття 1002. Право повіреного на плату

 • Стаття 1003. Зміст доручення

 • Стаття 1004. Виконання доручення

 • Стаття 1005. Особисте виконання договору доручення

 • Стаття 1006. Обов'язки повіреного

 • Стаття 1007. Обов'язки довірителя

 • Стаття 1008. Припинення договору доручення

 • Стаття 1009. Наслідки припинення договору доручення

 • Стаття 1010. Обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи - повіреного

 • Стаття 1011. Договір комісії

 • Стаття 1012. Умови договору комісії

 • Стаття 1013. Комісійна плата

 • Стаття 1014. Виконання договору комісії

 • Стаття 1015. Субкомісія

 • Стаття 1016. Виконання договору, укладеного комісіонером з третьою особою

 • Стаття 1017. Відступ від вказівок комітента

 • Стаття 1018. Право власності комітента

 • Стаття 1019. Право комісіонера на притримання речі

 • Стаття 1020. Право комісіонера на відрахування з грошових коштів, що належать комітентові

 • Стаття 1021. Обов'язок комісіонера зберігати майно комітента

 • Стаття 1022. Звіт комісіонера

 • Стаття 1023. Прийняття комітентом виконання за договором комісії

 • Стаття 1024. Право комісіонера на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору комісії

 • Стаття 1025. Право комітента на відмову від договору комісії

 • Стаття 1026. Право комісіонера на відмову від договору комісії

 • Стаття 1027. Наслідки смерті фізичної особи або припинення юридичної особи - комісіонера

 • Стаття 1028. Особливості окремих видів комісії

 • Стаття 1029. Договір управління майном

 • Стаття 1030. Предмет договору управління майном

 • Стаття 1031. Форма договору управління майном

 • Стаття 1032. Установник управління

 • Стаття 1033. Управитель

 • Стаття 1034. Особа, яка набуває вигоди від майна, що передане в управління

 • Стаття 1035. Істотні умови договору управління майном

 • Стаття 1036. Строк договору управління майном

 • Стаття 1037. Права та обов'язки управителя

 • Стаття 1038. Здійснення управління майном

 • Стаття 1039. Передання в управління майна, що є предметом договору застави

 • Стаття 1040. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління

 • Стаття 1041. Передання права управління майном іншій особі

 • Стаття 1042. Право управителя на плату

 • Стаття 1043. Відповідальність управителя

 • Стаття 1044. Припинення договору управління майном

 • Стаття 1045. Особливості управління цінними паперами

 • Стаття 1046. Договір позики

 • Стаття 1047. Форма договору позики

 • Стаття 1048. Проценти за договором позики

 • Стаття 1049. Обов'язок позичальника повернути позику

 • Стаття 1050. Наслідки порушення договору позичальником

 • Стаття 1051. Оспорювання договору позики

 • Стаття 1052. Забезпечення виконання зобов'язання позичальником

 • Стаття 1053. Новація боргу у позикове зобов'язання

 • Стаття 1054. Кредитний договір

 • Стаття 1055. Форма кредитного договору

 • Стаття 1056. Відмова від надання або одержання кредиту

 • Стаття 1056-1. Проценти за кредитним договором

 • Стаття 1057. Комерційний кредит

 • Стаття 1057-1. Правові наслідки недійсності кредитного договору

 • Стаття 1058. Договір банківського вкладу

 • Стаття 1059. Форма договору банківського вкладу

 • Стаття 1060. Види банківських вкладів

 • Стаття 1061. Проценти на банківський вклад

 • Стаття 1062. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою

 • Стаття 1063. Договір банківського вкладу на користь третьої особи

 • Стаття 1064. Ощадна книжка

 • Стаття 1065. Ощадний (депозитний) сертифікат

 • Стаття 1066. Договір банківського рахунка

 • Стаття 1067. Укладення договору банківського рахунка

 • Стаття 1068. Операції за рахунком, що виконуються банком

 • Стаття 1069. Кредитування рахунка

 • Стаття 1070. Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку

 • Стаття 1071. Підстави списання грошових коштів з рахунка

 • Стаття 1072. Черговість списання грошових коштів з рахунка

 • Стаття 1073. Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта

 • Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком

 • Стаття 1075. Розірвання договору банківського рахунка

 • Стаття 1075-1. Внесення змін до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження

 • Стаття 1076. Банківська таємниця

 • Стаття 1076-1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу)

 • Стаття 1076-2. Операції за рахунком умовного зберігання (ескроу)

 • Стаття 1076-3. Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу)

 • Стаття 1076-4. Обмеження щодо розпоряджання коштами на рахунку умовного зберігання (ескроу)

 • Стаття 1076-5. Винагорода банку за договором рахунка умовного зберігання (ескроу)

 • Стаття 1076-6. Статус грошових коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу)

 • Стаття 1076-7. Внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу)

 • Стаття 1076-8. Припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберігання (ескроу)

 • Стаття 1077. Поняття договору факторингу

 • Стаття 1078. Предмет договору факторингу

 • Стаття 1079. Сторони у договорі факторингу

 • Стаття 1080. Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги

 • Стаття 1081. Відповідальність клієнта перед фактором

 • Стаття 1082. Виконання боржником грошової вимоги факторові

 • Стаття 1083. Наступне відступлення права грошової вимоги

 • Стаття 1084. Права фактора

 • Стаття 1085. Зустрічні вимоги боржника

 • Стаття 1086. Захист прав боржника

 • Стаття 1087. Форми розрахунків

 • Стаття 1088. Види безготівкових розрахунків

 • Стаття 1089. Загальні положення про розрахунки із застосуванням платіжних доручень

 • Стаття 1090. Умови виконання банком платіжного доручення

 • Стаття 1091. Виконання платіжного доручення

 • Стаття 1092. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного доручення

 • Стаття 1093. Акредитив

 • Стаття 1094. Відкличний акредитив

 • Стаття 1095. Безвідкличний акредитив

 • Стаття 1096. Виконання акредитива

 • Стаття 1097. Відповідальність банку, що виконує акредитив

 • Стаття 1098. Закриття акредитива

 • Стаття 1099. Загальні положення про розрахунки за інкасовими дорученнями

 • Стаття 1100. Виконання інкасового доручення

 • Стаття 1101. Повідомлення про проведені операції

 • Стаття 1102. Загальні положення про розрахунки із застосуванням розрахункових чеків

 • Стаття 1103. Оплата чека

 • Стаття 1104. Інкасування чека

 • Стаття 1105. Повідомлення про несплату чека

 • Стаття 1106. Наслідки несплати чека

 • Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

 • Стаття 1108. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності

 • Стаття 1109. Ліцензійний договір

 • Стаття 1110. Строк ліцензійного договору

 • Стаття 1111. Типовий ліцензійний договір

 • Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

 • Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

 • Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

 • Стаття 1115. Договір комерційної концесії

 • Стаття 1116. Предмет договору комерційної концесії

 • Стаття 1117. Сторони в договорі комерційної концесії

 • Стаття 1118. Форма договору комерційної концесії

 • Стаття 1119. Договір комерційної субконцесії

 • Стаття 1120. Обов'язки правоволодільця

 • Стаття 1121. Обов'язки користувача

 • Стаття 1122. Особливі умови договору комерційної концесії

 • Стаття 1123. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що пред'являються до користувача

 • Стаття 1124. Право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк

 • Стаття 1125. Зміна договору комерційної концесії

 • Стаття 1126. Припинення договору комерційної концесії

 • Стаття 1127. Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін

 • Стаття 1128. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця Teкст взятo з сайта Верховної Ради України

 • Стаття 1129. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії

 • Стаття 1130. Договір про спільну діяльність

 • Стаття 1131. Форма та умови договору про спільну діяльність

 • Стаття 1132. Договір простого товариства

 • Стаття 1133. Вклади учасників

 • Стаття 1134. Спільне майно учасників

 • Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників

 • Стаття 1136. Право учасника на інформацію

 • Стаття 1137. Спільні витрати та збитки учасників

 • Стаття 1138. Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями

 • Стаття 1139. Розподіл прибутку

 • Стаття 1140. Виділ частки учасника на вимогу його кредитора

 • Стаття 1141. Припинення договору простого товариства

 • Стаття 1142. Відмова учасника від подальшої участі в договорі простого товариства та розірвання договору

 • Стаття 1143. Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства припинений

 • Стаття 1144. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу

 • Стаття 1145. Зміст завдання

 • Стаття 1146. Строк (термін) виконання завдання

 • Стаття 1147. Зміна умов публічної обіцянки винагороди

 • Стаття 1148. Правові наслідки виконання завдання

 • Стаття 1149. Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди

 • Стаття 1150. Право на оголошення конкурсу

 • Стаття 1151. Умови конкурсу

 • Стаття 1152. Зміна умов конкурсу

 • Стаття 1153. Відмова від проведення конкурсу

 • Стаття 1154. Переможець конкурсу

 • Стаття 1155. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс

 • Стаття 1156. Права переможця конкурсу

 • Стаття 1157. Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс

 • Стаття 1158. Право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

 • Стаття 1159. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

 • Стаття 1160. Відшкодування витрат, понесених особою у зв'язку із вчиненням нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

 • Стаття 1161. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи

 • Стаття 1162. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з рятуванням майна іншої особи

 • Стаття 1163. Усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

 • Стаття 1164. Наслідки неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

 • Стаття 1165. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

 • Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду

 • Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду

 • Стаття 1168. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи

 • Стаття 1169. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист

 • Стаття 1170. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно

 • Стаття 1171. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності

 • Стаття 1172. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою

 • Стаття 1173. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування

 • Стаття 1174. Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування

 • Стаття 1175. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності

 • Стаття 1176. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду

 • Стаття 1177. Відшкодування (компенсація) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення

 • Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою

 • Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою

 • Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності

 • Стаття 1181. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами

 • Стаття 1182. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами

 • Стаття 1183. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав

 • Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою

 • Стаття 1185. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена

 • Стаття 1186. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними

 • Стаття 1187. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

 • Стаття 1188. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки

 • Стаття 1189. Відшкодування ядерної шкоди

 • Стаття 1190. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами

 • Стаття 1191. Право зворотної вимоги до винної особи

 • Стаття 1192. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого

 • Стаття 1193. Урахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди

 • Стаття 1194. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність

 • Стаття 1195. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я

 • Стаття 1196. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі під час виконання нею договірних зобов'язань

 • Стаття 1197. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором

 • Стаття 1198. Визначення доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи-підприємця

 • Стаття 1199. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи

 • Стаття 1200. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого

 • Стаття 1201. Відшкодування витрат на поховання

 • Стаття 1202. Порядок відшкодування шкоди

 • Стаття 1203. Збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану його працездатності

 • Стаття 1204. Зменшення розміру відшкодування шкоди на вимогу особи, яка завдала шкоди

 • Стаття 1205. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, зобов'язаної відшкодувати шкоду

 • Стаття 1206. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину

 • Стаття 1207. Обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину

 • Стаття 1208. Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв'язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати

 • Стаття 1209. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

 • Стаття 1210. Особи, зобов'язані відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

 • Стаття 1211. Строки відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

 • Стаття 1211-1. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном

 • Стаття 1212. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави

 • Стаття 1213. Повернення в натурі безпідставно набутого майна

 • Стаття 1214. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утримання

 • Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню

 • Стаття 1216. Поняття спадкування

 • Стаття 1217. Види спадкування

 • Стаття 1218. Склад спадщини

 • Стаття 1219. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини

 • Стаття 1220. Відкриття спадщини

 • Стаття 1221. Місце відкриття спадщини

 • Стаття 1222. Спадкоємці

 • Стаття 1223. Право на спадкування

 • Стаття 1224. Усунення від права на спадкування

 • Стаття 1225. Спадкування права на земельну ділянку

 • Стаття 1226. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності

 • Стаття 1227. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві

 • Стаття 1228. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі)

 • Стаття 1229. Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування)

 • Стаття 1230. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки

 • Стаття 1231. Спадкування обов'язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем

 • Стаття 1232. Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця

 • Стаття 1232-1. Спадкування прав та обов'язків за договором оренди житла з викупом

 • Стаття 1233. Поняття заповіту

 • Стаття 1234. Право на заповіт

 • Стаття 1235. Право заповідача на призначення спадкоємців

 • Стаття 1236. Право заповідача на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за заповітом

 • Стаття 1237. Право заповідача на заповідальний відказ

 • Стаття 1238. Предмет заповідального відказу

 • Стаття 1239. Втрата чинності заповідальним відказом

 • Стаття 1240. Право заповідача на покладення на спадкоємця інших обов'язків

 • Стаття 1241. Право на обов'язкову частку у спадщині

 • Стаття 1242. Заповіт з умовою

 • Стаття 1243. Заповіт подружжя

 • Стаття 1244. Підпризначення спадкоємця

 • Стаття 1245. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом

 • Стаття 1246. Встановлення сервітуту у заповіті

 • Стаття 1247. Загальні вимоги до форми заповіту

 • Стаття 1248. Посвідчення заповіту нотаріусом

 • Стаття 1249. Посвідчення нотаріусом секретних заповітів

 • Стаття 1250. Оголошення нотаріусом секретного заповіту

 • Стаття 1251. Посвідчення заповіту посадовою особою органу місцевого самоврядування

 • Стаття 1252. Посвідчення заповіту іншою посадовою, службовою особою

 • Стаття 1253. Посвідчення заповіту при свідках

 • Стаття 1254. Право заповідача на скасування та зміну заповіту

 • Стаття 1255. Таємниця заповіту

 • Стаття 1256. Тлумачення заповіту

 • Стаття 1257. Недійсність заповіту

 • Стаття 1258. Черговість спадкування за законом

 • Стаття 1259. Зміна черговості одержання права на спадкування

 • Стаття 1260. Спадкування усиновленими та усиновлювачами

 • Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом

 • Стаття 1262. Друга черга спадкоємців за законом

 • Стаття 1263. Третя черга спадкоємців за законом

 • Стаття 1264. Четверта черга спадкоємців за законом

 • Стаття 1265. П'ята черга спадкоємців за законом

 • Стаття 1266. Спадкування за правом представлення

 • Стаття 1267. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом

 • Стаття 1268. Прийняття спадщини

 • Стаття 1269. Подання заяви про прийняття спадщини

 • Стаття 1270. Строки для прийняття спадщини

 • Стаття 1271. Прийняття заповідального відказу

 • Стаття 1272. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини

 • Стаття 1273. Право на відмову від прийняття спадщини

 • Стаття 1274. Право на відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи

 • Стаття 1275. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини

 • Стаття 1276. Перехід права на прийняття спадщини

 • Стаття 1277. Відумерлість спадщини

 • Стаття 1278. Поділ спадщини між спадкоємцями

 • Стаття 1279. Переважне право окремих спадкоємців на виділ їм спадкового майна в натурі

 • Стаття 1280. Перерозподіл спадщини

 • Стаття 1281. Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців

 • Стаття 1282. Обов'язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора

 • Стаття 1283. Охорона спадкового майна

 • Стаття 1284. Охорона спадкового майна виконавцем заповіту

 • Стаття 1285. Управління спадщиною

 • Стаття 1286. Право заповідача на призначення виконавця заповіту

 • Стаття 1287. Призначення виконавця заповіту за ініціативою спадкоємців

 • Стаття 1288. Призначення виконавця заповіту нотаріусом

 • Стаття 1289. Згода особи на призначення її виконавцем заповіту

 • Стаття 1290. Повноваження виконавця заповіту

 • Стаття 1291. Право виконавця заповіту на плату за виконання своїх повноважень

 • Стаття 1292. Контроль за виконанням заповіту

 • Стаття 1293. Право на оскарження дій виконавця заповіту

 • Стаття 1294. Строк чинності повноважень виконавця заповіту

 • Стаття 1295. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень

 • Стаття 1296. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на спадщину

 • Стаття 1297. Обов'язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно

 • Стаття 1298. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину

 • Статтю 1299 виключено на підставі Закону № 402-VII від 04.07.2013

 • Стаття 1300. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину

 • Стаття 1301. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину

 • Стаття 1302. Поняття спадкового договору

 • Стаття 1303. Сторони у спадковому договорі

 • Стаття 1304. Форма спадкового договору

 • Стаття 1305. Обов'язки набувача у спадковому договорі

 • Стаття 1306. Особливості спадкового договору з участю подружжя

 • Стаття 1307. Забезпечення виконання спадкового договору

 • Стаття 1308. Розірвання спадкового договору


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Цивільний кодекс України» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цивільний кодекс України (скор. ЦКУ) — основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року.

  Цивільний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи