Ви є тут

Господарський кодекс України

Зміст

 • Стаття 1. Предмет регулювання

 • Стаття 2. Учасники відносин у сфері господарювання

 • Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини

 • Стаття 4. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин

 • Стаття 5. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання

 • Стаття 6. Загальні принципи господарювання

 • Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності

 • Стаття 8. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності

 • Стаття 9. Форми реалізації державою економічної політики

 • Стаття 10. Основні напрями економічної політики держави

 • Стаття 11. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку

 • Стаття 12. Засоби державного регулювання господарської діяльності

 • Стаття 13. Державне замовлення

 • Стаття 14. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності

 • Стаття 15. Технічне регулювання у сфері господарювання

 • Стаття 16. Дотації та інші засоби державної підтримки суб'єктів господарювання

 • Стаття 17. Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності

 • Стаття 18. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання

 • Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю

 • Стаття 20. Захист прав суб'єктів господарювання та споживачів

 • Стаття 21. Об'єднання підприємців

 • Стаття 22. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки

 • Стаття 23. Відносини суб'єктів господарювання з органами місцевого самоврядування

 • Стаття 24. Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки

 • Стаття 25. Конкуренція у сфері господарювання

 • Стаття 26. Обмеження конкуренції

 • Стаття 27. Обмеження монополізму в економіці

 • Стаття 28. Природні монополії

 • Стаття 29. Зловживання монопольним становищем на ринку

 • Стаття 30. Неправомірні угоди між суб'єктами господарювання

 • Стаття 31. Дискримінація суб'єктів господарювання

 • Стаття 32. Недобросовісна конкуренція

 • Стаття 33. Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання

 • Стаття 34. Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції

 • Стаття 35. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції

 • Стаття 36. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею

 • Стаття 37. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію

 • Стаття 38. Правила професійної етики у конкуренції

 • Стаття 39. Захист прав споживачів

 • Стаття 40. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства

 • Стаття 41. Антимонопольно-конкурентне законодавство

 • Стаття 42. Підприємництво як вид господарської діяльності

 • Стаття 43. Свобода підприємницької діяльності

 • Стаття 44. Принципи підприємницької діяльності

 • Стаття 45. Організаційні форми підприємництва

 • Стаття 46. Право найму працівників і соціальні гарантії щодо використання їх праці

 • Стаття 47. Загальні гарантії прав підприємців

 • Стаття 48. Державна підтримка підприємництва

 • Стаття 49. Відповідальність суб'єктів підприємництва

 • Стаття 50. Діяльність іноземних підприємців в Україні

 • Стаття 51. Припинення підприємницької діяльності

 • Стаття 52. Некомерційне господарювання

 • Стаття 53. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності

 • Стаття 54. Регулювання некомерційної господарської діяльності

 • Стаття 55. Поняття суб'єкта господарювання

 • Стаття 55-1. Фіктивна діяльність суб'єкта господарювання

 • Стаття 56. Утворення суб'єкта господарювання

 • Стаття 57. Установчі документи

 • Стаття 58. Державна реєстрація суб'єкта господарювання

 • Стаття 58-1. Печатки суб’єкта господарювання

 • Стаття 59. Припинення суб'єкта господарювання

 • Статтю 60 виключено на підставі Закону № 1258-VII від 13.05.2014

 • Статтю 61 виключено на підставі Закону № 1258-VII від 13.05.2014

 • Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання

 • Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств

 • Стаття 64. Організаційна структура підприємства

 • Стаття 64-1. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) підприємства

 • Стаття 65.

 • Стаття 65. Управління підприємством

 • Стаття 66. Майно підприємства

 • Стаття 67. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами

 • Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 • Стаття 69. Соціальна діяльність підприємства

 • Стаття 70. Об'єднання підприємств

 • Стаття 71. Облік і звітність підприємства

 • Стаття 72. Законодавство про підприємства

 • Стаття 73. Поняття державного унітарного підприємства

 • Стаття 73-1. Господарське зобов’язання державного унітарного підприємства, щодо вчинення якого є заінтересованість

 • Стаття 73-2. Значні господарські зобов’язання державного унітарного підприємства

 • Стаття 74. Державне комерційне підприємство

 • Стаття 75. Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств

 • Стаття 76. Казенне підприємство

 • Стаття 77. Особливості господарської діяльності казенних підприємств

 • Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства

 • Стаття 78-1. Господарське зобов’язання комунального унітарного підприємства, щодо вчинення якого є заінтересованість

 • Стаття 79. Створення та діяльність господарських товариств

 • Стаття 80. Види господарських товариств

 • Статтю 81 виключено на підставі Закону N 514-VI від 17.09.2008

 • Стаття 82. Установчі документи господарського товариства

 • Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства

 • Стаття 84. Наслідки укладення угод до реєстрації господарського товариства

 • Стаття 85. Власність господарського товариства

 • Стаття 86. Обмеження на формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства

 • Стаття 87. Статтю 87 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 88. Статтю 88 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 89. Управління господарським товариством

 • Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства

 • Стаття 91. Статтю 91 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 92. Статтю 92 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності

 • Стаття 94. Господарська діяльність кооперативів

 • Стаття 95. Виробничий кооператив

 • Стаття 96. Принципи діяльності виробничого кооперативу

 • Стаття 97. Загальні умови створення виробничого кооперативу

 • Стаття 98. Членство у виробничому кооперативі

 • Стаття 99. Права та обов'язки членів виробничого кооперативу

 • Стаття 100. Майно виробничого кооперативу

 • Стаття 101. Управління виробничим кооперативом

 • Стаття 102. Загальні збори членів виробничого кооперативу

 • Стаття 103. Правління виробничого кооперативу

 • Стаття 104. Виконавчий директор виробничого кооперативу

 • Стаття 105. Спостережна рада виробничого кооперативу

 • Стаття 106. Ревізійна комісія (ревізор) виробничого кооперативу

 • Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу

 • Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу

 • Стаття 109. Припинення виробничого кооперативу

 • Стаття 110. Інші питання діяльності виробничого кооперативу

 • Стаття 111. Споживча кооперація. Підприємства споживчої кооперації

 • Стаття 112. Підприємства об'єднань громадян, релігійних організацій

 • Стаття 113. Приватні підприємства

 • Стаття 114. Фермерське господарство

 • Статтю 115 виключено на підставі Закону N 3269-VI від 21.04.2011

 • Стаття 116. Підприємство з іноземними інвестиціями

 • Стаття 117. Іноземне підприємство

 • Стаття 118. Поняття об'єднання підприємств

 • Стаття 119. Види об'єднань підприємств

 • Стаття 120. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств

 • Стаття 121. Статус підприємства - учасника об'єднання підприємств

 • Стаття 122. Управління об'єднанням підприємств

 • Стаття 123. Майнові відносини в об'єднанні підприємств

 • Стаття 124. Вихід учасника з об'єднання. Припинення об'єднання підприємств

 • Статтю 125 виключено на підставі Закону N 2522-VI від 09.09.2010

 • Стаття 126. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії

 • Стаття 127. Інші форми об'єднання інтересів підприємств

 • Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання

 • Стаття 129. Особливості статусу іноземних суб'єктів господарювання

 • Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання

 • Стаття 131. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання

 • Стаття 133. Правовий режим майна суб'єктів господарювання

 • Стаття 134. Право власності - основне речове право у сфері господарювання

 • Стаття 135. Організаційно-установчі повноваження власника

 • Стаття 136. Право господарського відання

 • Стаття 137. Право оперативного управління

 • Стаття 139. Майно у сфері господарювання

 • Стаття 140. Джерела формування майна суб'єктів господарювання

 • Стаття 141. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання

 • Стаття 142. Прибуток (доход) суб'єкта господарювання

 • Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання

 • Стаття 144. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єкта господарювання

 • Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання

 • Стаття 146. Приватизація державних та комунальних підприємств

 • Стаття 147. Гарантії та захист майнових прав суб'єктів господарювання

 • Стаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання

 • Стаття 149. Використання природних ресурсів суб'єктами господарювання

 • Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві власності

 • Стаття 151. Використання природних ресурсів на праві користування

 • Стаття 152. Права суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів

 • Стаття 153. Обов'язки суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів

 • Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності

 • Стаття 155. Об'єкти прав інтелектуальної власності

 • Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка

 • Стаття 157. Правомочності щодо використання торговельної марки

 • Стаття 158. Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить кільком особам

 • Стаття 159. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційного найменування

 • Стаття 160. Правомочності щодо використання географічного зазначення

 • Стаття 161. Використання назви країни походження товару

 • Стаття 162. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці

 • Стаття 163. Цінні папери та їх види

 • Стаття 164. Умови і порядок випуску цінних паперів суб'єктами господарювання

 • Стаття 165. Придбання цінних паперів суб'єктами господарювання

 • Стаття 166. Державне регулювання ринку цінних паперів

 • Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин

 • Статтю 168 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012

 • Статтю 169 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012

 • Статтю 170 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012

 • Статтю 171 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012

 • Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави

 • Стаття 173. Господарське зобов'язання

 • Стаття 174. Підстави виникнення господарських зобов'язань

 • Стаття 175. Майново-господарські зобов'язання

 • Стаття 176. Організаційно-господарські зобов'язання

 • Стаття 177. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання

 • Стаття 178. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання

 • Стаття 179. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання

 • Стаття 180. Істотні умови господарського договору

 • Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів

 • Стаття 182. Особливості укладання попередніх договорів

 • Стаття 183. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням

 • Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів

 • Стаття 185. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах

 • Стаття 186. Укладання організаційно-господарських договорів

 • Стаття 187. Укладання господарських договорів за рішенням суду

 • Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських договорів

 • Стаття 189. Ціна у господарських зобов'язаннях

 • Стаття 190. Вільні ціни

 • Стаття 191. Державні регульовані ціни

 • Стаття 192. Законодавство про ціни і ціноутворення

 • Стаття 193. Загальні умови виконання господарських зобов'язань

 • Стаття 194. Виконання господарського зобов'язання третьою особою

 • Стаття 195. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях

 • Стаття 196. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів

 • Стаття 197. Місце виконання господарського зобов'язання

 • Стаття 198. Виконання грошових зобов'язань

 • Стаття 199. Забезпечення виконання господарських зобов'язань

 • Стаття 200. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов'язань

 • Стаття 201. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань

 • Стаття 202. Загальні умови припинення господарських зобов'язань

 • Стаття 203. Припинення господарського зобов'язання виконанням або зарахуванням

 • Стаття 204. Припинення господарського зобов'язання за згодою сторін чи у разі поєднання його сторін в одній особі

 • Стаття 205. Припинення господарського зобов'язання у разі неможливості виконання

 • Стаття 206. Розірвання господарського зобов'язання

 • Стаття 207. Статтю 207 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018

 • Стаття 208. Наслідки визнання господарського зобов'язання недійсним

 • Стаття 209. Неспроможність суб'єкта підприємництва

 • Стаття 210. Кредитори неплатоспроможних боржників

 • Стаття 211. Заходи щодо запобігання банкрутству суб'єктів підприємництва

 • Стаття 212. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника

 • Стаття 213. Майнові активи неплатоспроможного боржника

 • Стаття 214. Державна політика з питань банкрутства

 • Стаття 215. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство

 • Стаття 216. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин

 • Стаття 217. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання

 • Стаття 218. Підстави господарсько-правової відповідальності

 • Стаття 219. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності

 • Стаття 220. Прострочення боржника

 • Стаття 221. Прострочення кредитора

 • Стаття 222. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності

 • Стаття 223. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності

 • Стаття 224. Відшкодування збитків

 • Стаття 225. Склад та розмір відшкодування збитків

 • Стаття 226. Умови і порядок відшкодування збитків

 • Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків

 • Стаття 228. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків

 • Стаття 229. Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов'язань

 • Стаття 230. Штрафні санкції

 • Стаття 231. Розмір штрафних санкцій

 • Стаття 232. Порядок застосування штрафних санкцій

 • Стаття 233. Зменшення розміру штрафних санкцій

 • Стаття 234. Обов'язок боржника, який сплатив штрафні санкції, виконати зобов'язання в натурі

 • Стаття 235. Оперативно-господарські санкції

 • Стаття 236. Види оперативно-господарських санкцій

 • Стаття 237. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських санкцій

 • Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання

 • Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій

 • Стаття 240. Безоплатне вилучення прибутку (доходу)

 • Стаття 241. Штраф як адміністративно-господарська санкція

 • Статтю 242 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

 • Статтю 243 виключено на підставі Закону N 3541-IV від 15.03.2006

 • Стаття 244. Застосування антидемпінгових заходів

 • Стаття 245. Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування

 • Стаття 246. Обмеження та зупинення діяльності суб'єкта господарювання

 • Стаття 247. Ліквідація суб’єкта господарювання, діяльність якого суперечить закону чи його установчим документам

 • Стаття 248. Державна реєстрація ліквідації суб’єкта господарювання

 • Стаття 249. Гарантії прав суб'єктів господарювання у разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій

 • Стаття 250. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій

 • Стаття 251. Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства

 • Стаття 252. Адміністративна відповідальність громадян-підприємців та посадових осіб

 • Стаття 253. Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу)

 • Стаття 254. Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання

 • Стаття 255. Відшкодування збитків

 • Стаття 256. Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей

 • Стаття 257. Процесуальні засади розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями справ про недобросовісну конкуренцію

 • Стаття 258. Загальні умови, що визначають особливості регулювання господарських відносин

 • Стаття 259. Види господарської діяльності та їх класифікація

 • Стаття 260. Галузі народного господарства та їх класифікація

 • Стаття 261. Галузі сфери матеріального виробництва

 • Стаття 262. Продукція виробничо-технічного призначення і вироби народного споживання

 • Стаття 263. Господарсько-торговельна діяльність

 • Стаття 264. Матеріально-технічне постачання та збут

 • Стаття 265. Договір поставки

 • Стаття 266. Предмет, кількість і асортимент поставки

 • Стаття 267. Строки і порядок поставки

 • Стаття 268. Якість товарів, що поставляються

 • Стаття 269. Гарантії якості товарів. Претензії у зв'язку з недоліками поставлених товарів

 • Стаття 270. Комплектність товарів, що поставляються

 • Стаття 271. Положення про поставки і Особливі умови поставок

 • Стаття 272. Договір контрактації сільськогосподарської продукції

 • Стаття 273. Особливості виконання договорів контрактації

 • Стаття 274. Відповідальність за договором контрактації

 • Стаття 275. Договір енергопостачання

 • Стаття 276. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок розрахунків за договором енергопостачання

 • Статтю 277 виключено на підставі Закону № 2019-VIII від 13.04.2017

 • Стаття 278. Торговельно-біржова діяльність

 • Стаття 279. Товарна біржа

 • Стаття 280. Права та обов'язки товарної біржі

 • Стаття 281. Правила біржової торгівлі. Біржові торги

 • Стаття 282. Припинення товарної біржі

 • Стаття 283. Оренда майна у сфері господарювання

 • Стаття 284. Умови договору оренди

 • Стаття 285. Основні права та обов'язки орендаря

 • Стаття 286. Орендна плата

 • Стаття 287. Оренда державного та комунального майна

 • Стаття 288. Суборенда державного та комунального майна

 • Стаття 289. Викуп (приватизація) об'єкта оренди

 • Статтю 290 виключено на підставі Закону N 1509-VI від 11.06.2009

 • Стаття 291. Припинення договору оренди

 • Стаття 292. Лізинг у сфері господарювання

 • Стаття 293. Міна (бартер) у сфері господарювання

 • Стаття 294. Зберігання у товарному складі

 • Стаття 295. Агентська діяльність

 • Стаття 296. Підстави виникнення агентських відносин

 • Стаття 297. Предмет агентського договору

 • Стаття 298. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень

 • Стаття 299. Немонопольні і монопольні агентські відносини

 • Стаття 300. Передача прав комерційного агента

 • Стаття 301. Взаєморозрахунки в агентських відносинах

 • Стаття 302. Обов'язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах

 • Стаття 303. Відповідальність за порушення агентського договору

 • Стаття 304. Припинення агентського договору

 • Стаття 305. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання

 • Стаття 306. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності

 • Стаття 307. Договір перевезення вантажу

 • Стаття 308. Приймання вантажу до перевезення

 • Стаття 309. Зміна умов перевезення

 • Стаття 310. Одержання вантажу в пункті призначення

 • Стаття 311. Плата за перевезення вантажів

 • Стаття 312. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні

 • Стаття 313. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу

 • Стаття 314. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу

 • Стаття 315. Порядок вирішення спорів щодо перевезень

 • Стаття 316. Договір транспортного експедирування

 • Стаття 317. Підрядні відносини у капітальному будівництві

 • Стаття 318. Договір підряду на капітальне будівництво

 • Стаття 319. Генеральний підрядник і субпідрядник

 • Стаття 320. Права замовника

 • Стаття 321. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво

 • Стаття 322. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво

 • Стаття 323. Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

 • Стаття 324. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт

 • Стаття 325. Інноваційна діяльність

 • Стаття 326. Інвестування інноваційної діяльності

 • Стаття 327. Види інноваційної діяльності

 • Стаття 328. Державне регулювання інноваційної діяльності

 • Стаття 329. Державні гарантії інноваційної діяльності

 • Стаття 330. Державна експертиза інноваційних проектів

 • Стаття 331. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції

 • Стаття 332. Законодавство про інноваційну діяльність

 • Стаття 333. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

 • Стаття 334. Правовий статус банків

 • Стаття 335. Національний банк України. Рада Національного банку України

 • Стаття 336. Організаційно-правові форми банків

 • Стаття 337. Статтю 337 виключено на підставі Закону № 2491-VIII від 05.07.2018

 • Стаття 338. Кооперативні банки

 • Стаття 339. Банківські операції

 • Стаття 340. Депозитні операції банків

 • Стаття 341. Розрахункові операції банків

 • Стаття 342. Банківські рахунки

 • Стаття 343. Відповідальність за порушення строків розрахунків

 • Стаття 344. Міжнародні розрахункові операції

 • Стаття 345. Кредитні операції банків

 • Стаття 346. Кредитування суб'єктів господарювання

 • Стаття 347. Форми та види банківського кредиту

 • Стаття 348. Контроль банку за використанням кредиту

 • Стаття 349. Кредитні ресурси

 • Стаття 350. Факторингові операції

 • Стаття 351. Лізингові операції банків

 • Стаття 352. Страхування у сфері господарювання

 • Стаття 353. Суб'єкти страхової діяльності у сфері господарювання

 • Стаття 354. Договір страхування

 • Стаття 355. Законодавство про страхування у сфері господарювання

 • Стаття 356. Посередництво, пов'язане з випуском та обігом цінних паперів

 • Стаття 357. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів

 • Стаття 358. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів

 • Стаття 359. Укладання угод щодо цінних паперів

 • Стаття 360. Фондова біржа

 • Стаття 361. Особливі умови припинення фондової біржі

 • Стаття 362. Аудиторська діяльність

 • Стаття 363. Аудит фінансової звітності та державний фінансовий аудит

 • Стаття 364. Аудитор і суб’єкти аудиторської діяльності

 • Стаття 365. Статтю 365 виключено на підставі Закону № 2258-VIII від 21.12.2017

 • Стаття 365-1. Лотерейна діяльність в Україні

 • Стаття 366. Договір комерційної концесії

 • Стаття 367. Форма і реєстрація договору комерційної концесії

 • Стаття 368. Комерційна субконцесія

 • Стаття 369. Винагорода за договором комерційної концесії

 • Стаття 370. Обов'язки правоволодільця

 • Стаття 371. Обов'язки користувача

 • Стаття 372. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії

 • Стаття 373. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача

 • Стаття 374. Зміна та розірвання договору комерційної концесії

 • Стаття 375. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця

 • Стаття 376. Правове регулювання комерційної концесії

 • Стаття 377. Поняття зовнішньоекономічної діяльності

 • Стаття 378. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

 • Стаття 379. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції

 • Стаття 380. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Стаття 381. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій

 • Стаття 382. Зовнішньоекономічні договори (контракти)

 • Стаття 383. Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

 • Стаття 384. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

 • Стаття 385. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

 • Стаття 386. Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

 • Стаття 387. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності

 • Стаття 388. Одержання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності кредитів в іноземних фінансових установах

 • Стаття 389. Захист державою прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

 • Стаття 390. Іноземні інвестори

 • Стаття 391. Види іноземних інвестицій

 • Стаття 392. Форми здійснення іноземних інвестицій

 • Стаття 393. Оцінка іноземних інвестицій

 • Стаття 394. Правовий режим іноземних інвестицій

 • Статтю 395 виключено на підставі Закону № 1390-VIII від 31.05.2016

 • Стаття 396. Діяльність суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні

 • Стаття 397. Гарантії здійснення іноземних інвестицій

 • Стаття 398. Гарантії переказу та використання доходів від іноземних інвестицій

 • Стаття 399. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяльності

 • Стаття 400. Законодавство про іноземні інвестиції

 • Стаття 401. Визначення спеціальної (вільної) економічної зони

 • Стаття 402. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони

 • Стаття 403. Типи спеціальних (вільних) економічних зон

 • Стаття 404. Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній зоні

 • Стаття 405. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної зони

 • Стаття 406. Концесійна діяльність в Україні

 • Стаття 407. Засади концесійної діяльності

 • Стаття 408. Концесійний договір

 • Стаття 409. Припинення підприємства, майно якого передається в концесію

 • Стаття 410. Законодавство про концесії

 • Стаття 411. Виключна (морська) економічна зона України

 • Стаття 412. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України

 • Стаття 413. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об'єктах, що особливо охороняються

 • Стаття 414. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства

 • Стаття 415. Особливості здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку

 • Стаття 416. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації

 • Стаття 417. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану

 • Стаття 418. Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Господарський кодекс України» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Господа́рський ко́декс Украї́ни — Закон України, який визначає основні засади господарювання в Україні та регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи