Ви є тут

Кримінально-виконавчий кодекс України

Зміст

 • Стаття 1. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України

 • Стаття 2. Кримінально-виконавче законодавство України

 • Стаття 3. Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі й часі

 • Стаття 4. Підстава виконання і відбування покарання

 • Стаття 5. Принципи кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань

 • Стаття 6. Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх основні засоби

 • Стаття 7. Основи правового статусу засуджених

 • Стаття 8. Основні права засуджених

 • Стаття 9. Основні обов'язки засуджених

 • Стаття 10. Право засуджених на особисту безпеку

 • Стаття 11. Види органів і установ виконання покарань

 • Стаття 12. Органи державної виконавчої служби

 • Стаття 13. Повноваження уповноваженого органу з питань пробації

 • Стаття 14. Військові частини, гауптвахти

 • Стаття 15. Арештні доми

 • Стаття 16. Виправні центри

 • Стаття 17. Дисциплінарний батальйон

 • Стаття 18. Виправні колонії

 • Стаття 19. Виховні колонії

 • Стаття 20. Повідомлення про місце відбування покарання

 • Стаття 21. Застосування до засуджених заходів медичного характеру

 • Стаття 22. Нагляд за додержанням законів під час виконання кримінальних покарань

 • Стаття 23. Контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань

 • Стаття 24. Відвідування установ виконання покарань

 • Стаття 25. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених. Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань

 • Стаття 26. Порядок виконання покарання у виді штрафу

 • Статтю 27 виключено на підставі Закону № 1404-VIII від 02.06.2016

 • Статтю 28 виключено на підставі Закону № 4025-VI від 15.11.2011

 • Стаття 29. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

 • Стаття 30. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

 • Стаття 31. Обов’язки уповноваженого органу з питань пробації щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

 • Стаття 32. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

 • Стаття 33. Обов'язки органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності

 • Стаття 34. Обов'язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

 • Стаття 35. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

 • Стаття 36. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт

 • Стаття 37. Умови відбування покарання у виді громадських робіт

 • Стаття 38. Обчислення строку покарання у виді громадських робіт

 • Стаття 39. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді громадських робіт

 • Стаття 40. Відповідальність засуджених до покарання у виді громадських робіт

 • Стаття 41. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт

 • Стаття 42. Умови відбування покарання у виді виправних робіт

 • Стаття 43. Обчислення строку покарання у виді виправних робіт

 • Стаття 44. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді виправних робіт

 • Стаття 45. Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт

 • Стаття 46. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт

 • Стаття 47. Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців

 • Стаття 48. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна

 • Стаття 49. Майно, що підлягає конфіскації

 • Стаття 50. Місця відбування покарання у виді арешту

 • Стаття 51. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту

 • Стаття 52. Залучення осіб, засуджених до арешту, до праці

 • Стаття 53. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту

 • Стаття 54. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до арешту

 • Стаття 55. Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями

 • Стаття 56. Місця відбування покарання у виді обмеження волі

 • Стаття 57. Направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання

 • Стаття 58. Обчислення строку покарання у виді обмеження волі

 • Стаття 59. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі

 • Стаття 60. Умови праці засуджених до обмеження волі

 • Стаття 60-1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення засуджених до обмеження волі

 • Стаття 61. Обов'язки адміністрації виправного центру

 • Стаття 62. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі

 • Стаття 63. Медичне обслуговування засуджених до обмеження волі

 • Стаття 64. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до обмеження волі

 • Стаття 65. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі

 • Стаття 66. Участь засуджених до обмеження волі в самодіяльних організаціях

 • Стаття 67. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі

 • Стаття 68. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі

 • Стаття 69. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, засуджених до обмеження волі

 • Стаття 70. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень

 • Стаття 71. Порядок виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

 • Стаття 72. Режим у дисциплінарному батальйоні

 • Стаття 73. Побачення і телефонні розмови засуджених військовослужбовців

 • Стаття 74. Листування засуджених військовослужбовців

 • Стаття 75. Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарного батальйону

 • Стаття 76. Одержання засудженими військовослужбовцями посилок (передач) і бандеролей

 • Стаття 77. Праця засуджених військовослужбовців

 • Стаття 78. Військове навчання засуджених військовослужбовців

 • Стаття 79. Соціально-виховна робота із засудженими військовослужбовцями

 • Стаття 80. Ради громадськості засуджених військовослужбовців

 • Стаття 81. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців

 • Стаття 82. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців

 • Стаття 83. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених військовослужбовців

 • Стаття 84. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців

 • Стаття 85. Звільнення від покарання засуджених військовослужбовців за хворобою

 • Стаття 86. Визначення засудженому до позбавлення волі виду колонії

 • Стаття 87. Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання

 • Стаття 88. Переміщення засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 89. Залишення в слідчому ізоляторі чи направлення у виправну колонію максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з господарського обслуговування

 • Стаття 90. Тимчасове залишення засудженого в слідчому ізоляторі і переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора

 • Стаття 91. Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі до виправних і виховних колоній

 • Стаття 92. Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних колоніях

 • Стаття 93. Відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи виховній колонії

 • Стаття 94. Структурні дільниці виправних і виховних колоній

 • Стаття 95. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики і розподілу

 • Стаття 96. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці ресоціалізації

 • Стаття 97. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці посиленого контролю

 • Стаття 98. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної адаптації

 • Стаття 99. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної реабілітації

 • Стаття 100. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 101. Переведення засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 102. Режим у колоніях та його основні вимоги

 • Стаття 103. Технічні засоби нагляду і контролю

 • Стаття 104. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях

 • Стаття 105. Режим особливих умов у колоніях

 • Стаття 106. Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї

 • Стаття 107. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 108. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування і предметів першої потреби

 • Стаття 109. Придбання засудженими до позбавлення волі літератури і письмового приладдя

 • Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. Телефонні розмови, користування мережею Інтернет

 • Стаття 111. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній

 • Стаття 112. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей

 • Стаття 113. Листування засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 114. Одержання і відправлення засудженими до позбавлення волі грошових переказів

 • Стаття 115. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 116. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 117. Виконання примусового лікування

 • Стаття 118. Залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці

 • Стаття 119. Умови праці засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 120. Оплата праці засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 121. Відрахування із заробітку або іншого доходу засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 122. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 123. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі

 • Стаття 124. Основні напрями, форми і методи соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі

 • Стаття 125. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 126. Організація загальноосвітнього і професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 127. Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 128. Богослужіння і релігійні обряди в колоніях

 • Стаття 128-1. Організація душпастирської опіки засуджених

 • Стаття 129. Вільний час засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 130. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі

 • Стаття 131. Порядок застосування заходів заохочення до осіб, позбавлених волі

 • Стаття 131-1. Поняття дисциплінарного проступку

 • Стаття 131-2. Обставини, що виключають дисциплінарну відповідальність

 • Стаття 132. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі

 • Стаття 133. Злісне порушення встановленого порядку відбування покарання

 • Стаття 134. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі

 • Стаття 135. Процедура дисциплінарного провадження

 • Стаття 136. Підстави і розмір матеріальної відповідальності засуджених до позбавлення волі

 • Стаття 137. Порядок стягнення матеріальних збитків, заподіяних засудженими до позбавлення волі

 • Стаття 138. Виправні колонії мінімального рівня безпеки

 • Стаття 139. Виправні колонії середнього рівня безпеки

 • Стаття 140. Виправні колонії максимального рівня безпеки

 • Стаття 141. Відбування покарання засудженими вагітними жінками, матерями-годувальницями і жінками, які мають дітей віком до трьох років

 • Стаття 142. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправної колонії

 • Стаття 143. Особливості відбування покарання у виховних колоніях

 • Стаття 144. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх

 • Стаття 145. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх

 • Стаття 146. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених неповнолітніх, та обсяг їх повноважень

 • Стаття 147. Переведення засуджених із виховної колонії до виправної колонії

 • Стаття 148. Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку

 • Стаття 149. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених неповнолітніх

 • Стаття 150. Місця відбування покарання у виді довічного позбавлення волі

 • Стаття 151. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі

 • Стаття 151-1. Зміна умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі

 • Стаття 151-2. Особливості виконання та відбування покарання жінками, засудженими до покарання у виді довічного позбавлення волі

 • Стаття 152. Підстави звільнення від відбування покарання

 • Стаття 153. Припинення відбування покарання і порядок звільнення

 • Стаття 154. Порядок дострокового звільнення від відбування покарання

 • Стаття 155. Правовий статус осіб, які відбули покарання

 • Стаття 156. Надання допомоги засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні

 • Стаття 157. Надання допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання

 • Стаття 158. Встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі

 • Стаття 159. Виконання постанови судді про встановлення та припинення адміністративного нагляду

 • Статтю 160 виключено на підставі Закону № 1186-VI від 08.04.2014

 • Статтю 161 виключено на підставі Закону № 1186-VI від 08.04.2014

 • Статтю 162 виключено на підставі Закону № 1186-VI від 08.04.2014

 • Стаття 163. Органи, що здійснюють нагляд за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням

 • Стаття 164. Порядок здійснення нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням

 • Стаття 165. Обчислення іспитового строку

 • Стаття 166. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Кримінально-виконавчий кодекс України» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  У тексті Кодексу слова "Державний департамент України з питань виконання покарань" у всіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1828-VI від 21.01.2010.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи