Ви є тут

Кодекс законів про працю України

Зміст

 • Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України

 • Стаття 2. Основні трудові права працівників

 • Стаття 2-1. Рівність трудових прав громадян України

 • Стаття 3. Регулювання трудових відносин

 • Стаття 4. Законодавство про працю

 • Статтю 5 виключено на підставі Закону N від 20.03.91

 • Стаття 5-1. Гарантії забезпечення права громадян на працю

 • Статтю 6 виключено на підставі Закону N від 20.03.91

 • Стаття 7. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників

 • Стаття 8. Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав

 • Стаття 8-1. Співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України

 • Стаття 9. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище працівників

 • Стаття 9-1. Додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги

 • Стаття 10. Колективний договір

 • Стаття 11. Сфера укладення колективних договорів

 • Стаття 12. Сторони колективного договору

 • Стаття 13. Зміст колективного договору

 • Стаття 14. Колективні переговори, розробка і укладення колективного договору, відповідальність за його виконання

 • Стаття 15. Реєстрація колективного договору

 • Стаття 16. Недійсність умов колективного договору

 • Стаття 17. Строк чинності колективного договору

 • Стаття 18. Поширення колективного договору на всіх працівників

 • Стаття 19. Контроль за виконанням колективного договору

 • Стаття 20. Звіти про виконання колективного договору

 • Стаття 21. Трудовий договір

 • Стаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору

 • Стаття 23. Строки трудового договору

 • Стаття 24. Укладення трудового договору

 • Статтю 24-1 виключено на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014

 • Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудового договору деякі відомості та документи

 • Стаття 25-1. Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації

 • Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу

 • Стаття 27. Строк випробування при прийнятті на роботу

 • Стаття 28. Результати випробування при прийнятті на роботу

 • Стаття 29. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце

 • Стаття 30. Обов'язок працівника особисто виконувати доручену йому роботу

 • Стаття 31. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором

 • Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці

 • Стаття 33. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором

 • Стаття 34. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою

 • Статтю 35 виключено на підставі Закону N 1356-XIV від 24.12.99

 • Стаття 36. Підстави припинення трудового договору

 • Статтю 37 виключено на підставі Закону N 1254-VI від 14.04.2009

 • Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника

 • Стаття 39. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника

 • Стаття 39-1. Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк

 • Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

 • Стаття 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов

 • Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці

 • Стаття 42-1. Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу

 • Стаття 43. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

 • Стаття 43-1. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

 • Стаття 44. Вихідна допомога

 • Стаття 45. Розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

 • Стаття 46. Відсторонення від роботи

 • Стаття 47. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку

 • Стаття 48. Трудові книжки

 • Стаття 49. Видача довідки про роботу та заробітну плату

 • Стаття 49-2. Порядок вивільнення працівників

 • Стаття 49-4. Зайнятість населення

 • Стаття 50. Норма тривалості робочого часу

 • Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу

 • Стаття 52. П'ятиденний і шестиденний робочий тиждень та тривалість щоденної роботи

 • Стаття 53. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів

 • Стаття 54. Тривалість роботи в нічний час

 • Стаття 55. Заборона роботи в нічний час

 • Стаття 56. Неповний робочий час

 • Стаття 57. Початок і закінчення роботи

 • Стаття 58. Робота змінами

 • Стаття 59. Перерви між змінами

 • Стаття 60. Поділ робочого дня на частини

 • Стаття 61. Підсумований облік робочого часу

 • Стаття 62. Обмеження надурочних робіт

 • Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робіт

 • Стаття 64. Необхідність одержання дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації для проведення надурочних робіт

 • Стаття 65. Граничні норми застосування надурочних робіт

 • Стаття 66. Перерва для відпочинку і харчування

 • Стаття 67. Вихідні дні

 • Стаття 68. Вихідні дні на підприємствах, в установах, організаціях, пов'язаних з обслуговуванням населення

 • Стаття 69. Вихідні дні на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях

 • Стаття 70. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку

 • Стаття 71. Заборона роботи у вихідні дні. Винятковий порядок застосування такої роботи

 • Стаття 72. Компенсація за роботу у вихідний день

 • Стаття 73. Святкові і неробочі дні

 • Стаття 74. Щорічні відпустки

 • Стаття 75. Тривалість щорічної основної відпустки

 • Стаття 76. Щорічні додаткові відпустки та їх тривалість

 • Стаття 77. Творча відпустка

 • Стаття 77-1. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

 • Стаття 77-2. Додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності

 • Стаття 78. Невключення днів тимчасової непрацездатності до щорічних відпусток

 • Стаття 78-1. Неврахування святкових і неробочих днів при визначенні тривалості щорічних відпусток

 • Стаття 79. Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки

 • Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки

 • Стаття 81. Право на щорічну відпустку у разі переведення на інше місце роботи

 • Стаття 82. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку

 • Стаття 83. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки

 • Стаття 84. Відпустки без збереження заробітної плати

 • Стаття 85. Норми праці

 • Стаття 86. Запровадження, заміна і перегляд норм праці

 • Стаття 88. Умови праці, які мають враховуватися при розробленні норм виробітку (норм часу) і норм обслуговування

 • Стаття 89. Заміна і перегляд єдиних і типових норм

 • Стаття 90. Порядок визначення розцінок при відрядній оплаті праці

 • Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції

 • Стаття 92. Встановлення нормованих завдань при почасовій оплаті праці

 • Статтю 93 виключено на підставі Закону N від 05.07.95

 • Стаття 94. Заробітна плата

 • Стаття 95. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати

 • Стаття 96. Системи оплати праці

 • Стаття 97. Оплата праці на підприємствах, в установах і організаціях

 • Стаття 98. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету

 • Статтю 99 виключено на підставі Закону N від 10.09.96

 • Стаття 100. Оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я

 • Статтю 101 виключено на підставі Закону N від 10.09.96

 • Статтю 102 виключено на підставі Указу ПВР N від 27.05.88

 • Стаття 102-1. Оплата праці за сумісництвом

 • Стаття 103. Повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці

 • Стаття 104. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації

 • Стаття 105. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника

 • Стаття 106. Оплата роботи в надурочний час

 • Стаття 107. Оплата роботи у святкові і неробочі дні

 • Стаття 108. Оплата роботи у нічний час

 • Стаття 109. Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом

 • Стаття 110. Повідомлення працівника про розміри оплати праці

 • Стаття 111. Порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку

 • Стаття 112. Порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком

 • Стаття 113. Порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції)

 • Стаття 114. Збереження заробітної плати при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу і переміщенні

 • Стаття 115. Строки виплати заробітної плати

 • Стаття 116. Строки розрахунку при звільненні

 • Стаття 117. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні

 • Стаття 118. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади

 • Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків

 • Стаття 120. Гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість

 • Стаття 121. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях

 • Стаття 122. Гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації

 • Стаття 123. Гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу

 • Стаття 124. Гарантії для донорів

 • Стаття 125. Компенсація за зношування інструментів, належних працівникам

 • Стаття 126. Гарантії для працівників - авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій

 • Стаття 127. Обмеження відрахувань із заробітної плати

 • Стаття 128. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати

 • Стаття 129. Заборона відрахувань з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат

 • Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників

 • Стаття 131. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працівників по збереженню майна

 • Стаття 132. Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку

 • Стаття 133. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників

 • Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності

 • Стаття 135. Межі матеріальної відповідальності у випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір

 • Стаття 135-1. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність

 • Стаття 135-2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність

 • Стаття 135-3. Визначення розміру шкоди

 • Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником

 • Стаття 137. Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування

 • Стаття 138. Обов'язок доказування наявності умов для покладення матеріальної відповідальності на працівника

 • Стаття 139. Обов'язки працівників

 • Стаття 140. Забезпечення трудової дисципліни

 • Стаття 141. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу

 • Стаття 142. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про дисципліну

 • Стаття 143. Заохочення за успіхи в роботі

 • Стаття 144. Порядок застосування заохочень

 • Стаття 145. Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки

 • Стаття 146. Заохочення за особливі трудові заслуги

 • Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни

 • Стаття 147-1. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення

 • Стаття 148. Строк для застосування дисциплінарного стягнення

 • Стаття 149. Порядок застосування дисциплінарних стягнень

 • Стаття 150. Оскарження дисциплінарного стягнення

 • Стаття 151. Зняття дисциплінарного стягнення

 • Стаття 152. Передача питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу

 • Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці

 • Стаття 154. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва

 • Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам охорони праці

 • Стаття 156. Заборона передачі у виробництво зразків нових машин та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій, що не відповідають вимогам охорони праці

 • Стаття 157. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці

 • Стаття 158. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників

 • Стаття 159. Обов'язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці

 • Стаття 160. Контроль за додержанням вимог нормативних актів про охорону праці

 • Стаття 161. Заходи щодо охорони праці

 • Стаття 162. Кошти на заходи по охороні праці

 • Стаття 163. Видача спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту

 • Стаття 164. Компенсаційні виплати за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття

 • Стаття 165. Видача мила та знешкоджуючих засобів

 • Стаття 166. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування

 • Стаття 167. Забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою

 • Стаття 168. Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку

 • Стаття 169. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій

 • Стаття 170. Переведення на легшу роботу

 • Стаття 171. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу щодо розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

 • Стаття 172. Застосування праці осіб з інвалідністю

 • Стаття 173. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я працівників

 • Стаття 174. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок

 • Стаття 175. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час

 • Стаття 176. Заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження

 • Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей з інвалідністю, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження

 • Стаття 178. Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

 • Стаття 179. Відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною

 • Стаття 180. Приєднання щорічної відпустки до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

 • Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи

 • Стаття 182. Відпустки жінкам, які усиновили дітей

 • Стаття 182-1. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства з дитинства підгрупи А I групи

 • Стаття 183. Перерви для годування дитини

 • Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей

 • Стаття 185. Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги

 • Стаття 186. Обслуговування матері на підприємствах, в організаціях

 • Стаття 186-1. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері

 • Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах

 • Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу

 • Стаття 189. Облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років

 • Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років

 • Стаття 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років

 • Стаття 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні

 • Стаття 193. Норми виробітку для молодих робітників

 • Стаття 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи

 • Стаття 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років

 • Стаття 196. Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

 • Стаття 197. Надання молоді першого робочого місця

 • Стаття 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років

 • Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб

 • Стаття 200. Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді

 • Стаття 201. Організація виробничого навчання

 • Стаття 202. Створення необхідних умов для поєднання роботи з навчанням

 • Стаття 203. Заохочення працівників, які поєднують роботу з навчанням

 • Стаття 204. Здійснення виробничого навчання в робочий час

 • Стаття 205. Неприпустимість залучення до роботи, що не стосується спеціальності, яка вивчається

 • Стаття 206. Надання роботи у відповідності з набутою кваліфікацією

 • Стаття 207. Оплата праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям

 • Стаття 208. Пільги для працівників, які навчаються в середніх і професійно-технічних навчальних закладах

 • Стаття 209. Скорочення робочого часу із збереженням заробітної плати для працівників, які навчаються в середніх загальноосвітніх школах

 • Стаття 210. Звільнення від роботи без збереження заробітної плати працівників, які навчаються в середніх навчальних закладах

 • Стаття 211. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах

 • Стаття 212. Час надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються в навчальних закладах

 • Стаття 213. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах

 • Стаття 214. Відпустки без збереження заробітної плати працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади

 • Стаття 215. Пільги працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах

 • Стаття 216. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі

 • Стаття 217. Збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням

 • Стаття 218. Надання працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах та аспірантурі, вільних від роботи днів

 • Стаття 219. Оплата проїзду до місця знаходження вищого навчального закладу

 • Стаття 220. Обмеження надурочних робіт для працівників, які навчаються

 • Стаття 221. Органи, які розглядають трудові спори

 • Стаття 222. Порядок розгляду трудових спорів деяких категорій працівників

 • Стаття 223. Організація комісій по трудових спорах

 • Стаття 224. Компетенція комісії по трудових спорах

 • Стаття 225. Строки звернення до комісії по трудових спорах та порядок прийняття заяв працівника

 • Стаття 226. Порядок і строки розгляду трудового спору в комісії по трудових спорах

 • Стаття 227. Порядок прийняття рішень комісією по трудових спорах

 • Стаття 228. Оскарження рішення комісії по трудових спорах

 • Стаття 229. Строк виконання рішення комісії по трудових спорах

 • Стаття 230. Порядок виконання рішення комісії по трудових спорах

 • Стаття 231. Розгляд трудових спорів у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах

 • Стаття 232. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах

 • Стаття 233. Строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням трудових спорів

 • Стаття 234. Поновлення судом строків, пропущених з поважних причин

 • Стаття 235. Поновлення на роботі, зміна формулювання причин звільнення, оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи

 • Стаття 236. Оплата вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника

 • Стаття 237. Покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника

 • Стаття 237-1. Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди

 • Стаття 238. Задоволення грошових вимог

 • Стаття 239. Обмеження повороту виконання рішень по трудових спорах

 • Статтю 240 виключено на підставі Закону N від 20.03.91

 • Стаття 240-1. Прийняття рішень органом, що розглядає трудові спори, у разі неможливості поновлення працівника на роботі внаслідок припинення діяльності підприємства, установи, організації

 • Статтю 241 виключено на підставі Закону N від 20.03.91

 • Стаття 241-1. Обчислення строків, передбачених цим Кодексом

 • Статтю 242 виключено на підставі Закону N від 18.02.92

 • Стаття 243. Право громадян на об'єднання у професійні спілки

 • Стаття 244. Права професійних спілок, їх об'єднань

 • Стаття 245. Право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями

 • Стаття 246. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях

 • Стаття 247. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації

 • Стаття 248. Гарантії діяльності профспілок

 • Стаття 249. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для діяльності профспілок

 • Стаття 250. Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу

 • Стаття 251. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу надавати інформацію на запити профспілок, їх об'єднань

 • Стаття 252. Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів

 • Стаття 252-1. Трудовий колектив підприємства

 • Стаття 252-5. Загальні принципи матеріальної заінтересованості трудового колективу в результатах господарської діяльності

 • Стаття 252-6. Формування колективу бригади

 • Стаття 252-7. Розподіл колективного заробітку у бригаді із застосуванням коефіцієнта трудової участі

 • Стаття 252-8. Взаємна відповідальність власника або уповноваженого ним органу і бригади

 • Стаття 253. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню

 • Стаття 254. Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування

 • Стаття 255. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

 • Стаття 256. Пенсійне забезпечення

 • Стаття 259. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

 • Стаття 260. Державний нагляд за охороною праці

 • Статтю 261 виключено на підставі Закону N від 15.12.93

 • Статтю 262 виключено на підставі Закону N від 15.12.93

 • Стаття 263. Повноваження місцевих державних адміністрацій та рад у галузі охорони праці

 • Статтю 264 виключено на підставі Закону N від 15.12.93

 • Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Кодекс законів про працю України» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи