Ви є тут

Сімейний кодекс України

Зміст

 • Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України

 • Стаття 2. Учасники сімейних відносин, які регулює Сімейний кодекс України

 • Стаття 3. Сім'я

 • Стаття 4. Право особи на сім'ю

 • Стаття 5. Державна охорона сім'ї

 • Стаття 6. Дитина

 • Стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин

 • Стаття 8. Застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного кодексу України

 • Стаття 9. Регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором) сторін

 • Стаття 10. Застосування аналогії закону та аналогії права

 • Стаття 11. Врахування звичаїв при вирішенні судом сімейних спорів

 • Стаття 12. Обчислення строків, встановлених у цьому Кодексі

 • Стаття 13. Міжнародні договори України

 • Стаття 14. Здійснення сімейних прав

 • Стаття 15. Виконання сімейних обов'язків

 • Стаття 16. Надання неповнолітнім батькам допомоги у здійсненні батьківських прав та виконанні батьківських обов'язків

 • Стаття 17. Надання органом опіки та піклування допомоги особам у здійсненні ними своїх сімейних прав та виконанні сімейних обов'язків

 • Стаття 18. Захист сімейних прав та інтересів

 • Стаття 19. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів

 • Стаття 20. Застосування позовної давності до вимог, що випливають із сімейних відносин

 • Стаття 21. Поняття шлюбу

 • Стаття 22. Шлюбний вік

 • Стаття 23. Право на шлюб

 • Стаття 24. Добровільність шлюбу

 • Стаття 25. Одношлюбність

 • Стаття 26. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою

 • Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу

 • Стаття 28. Заява про реєстрацію шлюбу

 • Стаття 29. Ознайомлення наречених з їхніми правами та обов'язками

 • Стаття 30. Взаємна обізнаність наречених про стан здоров'я

 • Стаття 31. Зобов'язання наречених у разі відмови від вступу в шлюб

 • Стаття 32. Час реєстрації шлюбу

 • Стаття 33. Місце реєстрації шлюбу

 • Стаття 34. Реєстрація шлюбу в присутності нареченої та нареченого

 • Стаття 35. Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу

 • Стаття 36. Правові наслідки шлюбу

 • Стаття 37. Правозгідність шлюбу

 • Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу

 • Стаття 39. Шлюб, який є недійсним

 • Стаття 40. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду

 • Стаття 41. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду

 • Стаття 42. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним

 • Стаття 43. Визнання шлюбу недійсним після його припинення

 • Стаття 44. Час, з якого шлюб є недійсним

 • Стаття 45. Правові наслідки недійсності шлюбу

 • Стаття 46. Особливі правові наслідки недійсності шлюбу

 • Стаття 47. Права та обов'язки батьків і дитини, яка народилася у недійсному шлюбі

 • Стаття 48. Визнання шлюбу неукладеним

 • Стаття 49. Право на материнство

 • Стаття 50. Право на батьківство

 • Стаття 51. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності

 • Стаття 52. Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток

 • Стаття 53. Право дружини та чоловіка на зміну прізвища

 • Стаття 54. Право дружини та чоловіка на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї

 • Стаття 55. Обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю

 • Стаття 56. Право дружини та чоловіка на свободу та особисту недоторканність

 • Стаття 57. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка

 • Стаття 58. Право на плоди та доходи від речей, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка

 • Стаття 59. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної власності

 • Стаття 60. Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя

 • Стаття 61. Об'єкти права спільної сумісної власності

 • Стаття 62. Виникнення права спільної сумісної власності подружжя на майно, що належало дружині, чоловікові

 • Стаття 63. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності

 • Стаття 64. Право подружжя на укладення договорів між собою

 • Стаття 65. Право подружжя на розпоряджання майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

 • Стаття 66. Право подружжя на визначення порядку користування майном

 • Стаття 67. Право на розпоряджання часткою у майні, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

 • Стаття 68. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу

 • Стаття 69. Право подружжя на поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

 • Стаття 70. Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

 • Стаття 71. Способи та порядок поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

 • Стаття 72. Застосування позовної давності до вимог про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

 • Стаття 73. Накладення стягнення на майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

 • Стаття 74. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі

 • Стаття 75. Право одного з подружжя на утримання

 • Стаття 76. Право на утримання після розірвання шлюбу

 • Стаття 77. Способи надання утримання одному з подружжя

 • Стаття 78. Договір подружжя про надання утримання

 • Стаття 79. Час, протягом якого сплачуються аліменти одному з подружжя

 • Стаття 80. Визначення розміру аліментів одному з подружжя за рішенням суду

 • Стаття 81. Види доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів

 • Стаття 82. Припинення права одного з подружжя на утримання

 • Стаття 83. Позбавлення права на утримання або обмеження його строком

 • Стаття 84. Право дружини на утримання під час вагітності та у разі проживання з нею дитини

 • Стаття 85. Припинення права дружини на утримання

 • Стаття 86. Право чоловіка на утримання у разі проживання з ним дитини

 • Стаття 87. Припинення права чоловіка на утримання

 • Стаття 88. Право на утримання того з подружжя, з ким проживає дитина з інвалідністю

 • Стаття 89. Припинення права на утримання за домовленістю подружжя

 • Стаття 90. Взаємна участь дружини, чоловіка у витратах на лікування

 • Стаття 91. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

 • Стаття 92. Право на укладення шлюбного договору

 • Стаття 93. Зміст шлюбного договору

 • Стаття 94. Форма шлюбного договору

 • Стаття 95. Початок дії шлюбного договору

 • Стаття 96. Строк дії шлюбного договору

 • Стаття 97. Визначення у шлюбному договорі правового режиму майна

 • Стаття 98. Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом

 • Стаття 99. Визначення у шлюбному договорі права на утримання

 • Стаття 100. Зміна умов шлюбного договору

 • Стаття 101. Право на відмову від шлюбного договору

 • Стаття 102. Розірвання шлюбного договору

 • Стаття 103. Визнання шлюбного договору недійсним

 • Стаття 104. Підстави припинення шлюбу

 • Стаття 105. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання

 • Стаття 106. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей

 • Стаття 107. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя

 • Стаття 108. Визнання розірвання шлюбу фіктивним

 • Стаття 109. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей

 • Стаття 110. Право на пред'явлення позову про розірвання шлюбу

 • Стаття 111. Заходи суду щодо примирення подружжя

 • Стаття 112. Підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя

 • Стаття 113. Право на вибір прізвища після розірвання шлюбу

 • Стаття 114. Момент припинення шлюбу у разі його розірвання

 • Стаття 115. Державна реєстрація розірвання шлюбу

 • Стаття 116. Право на повторний шлюб після розірвання шлюбу

 • Статтю 117 виключено на підставі Закону N 524-V від 22.12.2006

 • Стаття 118. Поновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою

 • Стаття 119. Встановлення режиму окремого проживання подружжя

 • Стаття 120. Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя

 • Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини

 • Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою

 • Стаття 123. Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій

 • Стаття 124. Визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю

 • Стаття 125. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

 • Стаття 126. Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

 • Статтю 127 виключено на підставі Закону N 2398-VI від 01.07.2010

 • Стаття 128. Визнання батьківства за рішенням суду

 • Стаття 129. Спір про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, яка вважає себе батьком дитини

 • Стаття 130. Встановлення факту батьківства за рішенням суду

 • Стаття 131. Визнання материнства за рішенням суду

 • Стаття 132. Встановлення факту материнства за рішенням суду

 • Стаття 133. Запис подружжя батьками дитини

 • Стаття 134. Внесення змін до актового запису про народження у разі визнання батьківства, материнства

 • Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене

 • Стаття 136. Оспорювання батьківства особою, яка записана батьком дитини

 • Стаття 137. Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини

 • Стаття 138. Право матері дитини на оспорювання батьківства свого чоловіка

 • Стаття 139. Спір про материнство

 • Стаття 140. Оспорювання батьківства, материнства особи, яка сплачує аліменти за рішенням суду

 • Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини

 • Стаття 142. Рівність прав та обов'язків дітей щодо батьків

 • Стаття 143. Обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я

 • Стаття 144. Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану

 • Стаття 145. Визначення прізвища дитини

 • Стаття 146. Визначення імені дитини

 • Стаття 147. Визначення по батькові дитини

 • Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками

 • Стаття 149. Зміна по батькові дитини

 • Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини

 • Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини

 • Стаття 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання

 • Стаття 153. Права батьків та дитини на спілкування

 • Стаття 154. Права батьків по захисту дитини

 • Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків

 • Стаття 156. Права та обов'язки неповнолітніх батьків

 • Стаття 157. Вирішення батьками питань щодо виховання дитини

 • Стаття 158. Вирішення органом опіки та піклування спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї

 • Стаття 159. Вирішення судом спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї

 • Стаття 160. Право батьків на визначення місця проживання дитини

 • Стаття 161. Спір між матір'ю та батьком щодо місця проживання малолітньої дитини

 • Стаття 162. Правові наслідки протиправної поведінки одного з батьків або іншої особи при визначенні місця проживання малолітньої дитини

 • Стаття 163. Право батьків на відібрання малолітньої дитини від інших осіб

 • Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав

 • Стаття 165. Особи, які мають право звернутися з позовом до суду про позбавлення батьківських прав

 • Стаття 166. Правові наслідки позбавлення батьківських прав

 • Стаття 167. Влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав

 • Стаття 168. Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав

 • Стаття 169. Поновлення батьківських прав

 • Стаття 170. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав

 • Стаття 171. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя

 • Стаття 172. Обов'язок дитини, повнолітніх дочки та сина піклуватися про батьків

 • Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей

 • Стаття 174. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання

 • Стаття 175. Право спільної сумісної власності батьків і дітей

 • Стаття 176. Права батьків та дітей щодо користування майном

 • Стаття 177. Управління майном дитини

 • Стаття 178. Використання доходу від майна дитини

 • Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину

 • Стаття 180. Обов'язок батьків утримувати дитину

 • Стаття 181. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину

 • Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

 • Стаття 183. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини

 • Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі

 • Стаття 185. Участь батьків у додаткових витратах на дитину

 • Стаття 186. Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів

 • Стаття 187. Відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника або одержувача аліментів

 • Стаття 188. Звільнення батьків від обов'язку утримувати дитину

 • Стаття 189. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину

 • Стаття 190. Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно

 • Стаття 191. Час, з якого присуджуються аліменти на дитину

 • Стаття 192. Зміна розміру аліментів

 • Стаття 193. Стягнення аліментів та інших коштів на дитину, яка перебуває у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому закладі

 • Стаття 194. Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами

 • Стаття 195. Визначення заборгованості за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу)

 • Стаття 196. Відповідальність за прострочення сплати аліментів, оплати додаткових витрат на дитину

 • Стаття 197. Встановлення строку сплати заборгованості. Звільнення від сплати заборгованості за аліментами

 • Стаття 198. Підстави виникнення обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина

 • Стаття 199. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання

 • Стаття 200. Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина

 • Стаття 201. Застосування норм цього Кодексу до відносин щодо обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина

 • Стаття 202. Підстави виникнення обов'язку повнолітніх дочки, сина утримувати батьків

 • Стаття 203. Обов'язок дочки, сина брати участь у додаткових витратах на батьків

 • Стаття 204. Звільнення дочки, сина від обов'язку утримувати матір, батька

 • Стаття 205. Визначення розміру аліментів на батьків

 • Стаття 206. Стягнення з дитини витрат на догляд та лікування батьків

 • Стаття 207. Поняття усиновлення

 • Стаття 208. Особа, яка може бути усиновленою

 • Стаття 209. Усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку чи підкинули, або яка була знайдена

 • Стаття 210. Усиновлення братів та сестер

 • Стаття 211. Особи, які можуть бути усиновлювачами

 • Стаття 212. Особи, які не можуть бути усиновлювачами

 • Стаття 213. Особи, які мають переважне перед іншими право на усиновлення дитини

 • Стаття 214. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян

 • Стаття 215. Облік осіб, які бажають усиновити дитину

 • Стаття 216. Заборона посередницької, комерційної діяльності щодо усиновлення дітей

 • Стаття 217. Згода батьків на усиновлення дитини

 • Стаття 218. Згода дитини на усиновлення

 • Стаття 219. Усиновлення дитини без згоди батьків

 • Стаття 220. Згода другого з подружжя на усиновлення дитини

 • Стаття 221. Згода опікуна, піклувальника на усиновлення дитини

 • Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини

 • Стаття 223. Заява про усиновлення дитини

 • Стаття 224. Рішення суду про усиновлення

 • Стаття 225. Момент здійснення усиновлення

 • Стаття 226. Право на таємницю усиновлення

 • Стаття 227. Право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена

 • Стаття 228. Забезпечення таємниці усиновлення

 • Стаття 229. Право усиновлювача бути записаним матір'ю, батьком дитини

 • Стаття 230. Право усиновлювача на зміну відомостей про місце народження та дату народження дитини

 • Стаття 231. Зміна прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновлена

 • Стаття 232. Правові наслідки усиновлення

 • Стаття 233. Внесення змін до актового запису про народження дитини, яка усиновлена

 • Стаття 234. Збереження прав дитини, які вона мала до усиновлення

 • Стаття 235. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена

 • Стаття 236. Недійсність усиновлення

 • Стаття 237. Правові наслідки визнання усиновлення недійсним

 • Стаття 238. Скасування усиновлення

 • Стаття 239. Правові наслідки скасування усиновлення

 • Стаття 240. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним

 • Стаття 241. Порядок поновлення актового запису про народження у разі визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення

 • Стаття 242. Позбавлення усиновлювача батьківських прав

 • Стаття 243. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування

 • Стаття 244. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини

 • Стаття 245. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі

 • Стаття 246. Контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку або піклування

 • Стаття 247. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування

 • Стаття 248. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї

 • Стаття 249. Права та обов'язки опікуна, піклувальника щодо дитини

 • Стаття 250. Припинення опіки, піклування над дитиною

 • Стаття 251. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов'язків

 • Стаття 252. Патронат над дитиною

 • Стаття 253. Договір про патронат над дитиною

 • Стаття 254. Права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя

 • Стаття 255. Обов'язки патронатного вихователя

 • Стаття 256. Оплата послуг із здійснення патронату над дитиною

 • Стаття 256-1. Прийомна сім'я

 • Стаття 256-2. Прийомні батьки

 • Стаття 256-3. Прийомні діти

 • Стаття 256-4. Створення прийомної сім'ї

 • Стаття 256-5. Дитячий будинок сімейного типу

 • Стаття 256-6. Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу

 • Стаття 256-7. Вихованці дитячого будинку сімейного типу

 • Стаття 256-8. Створення дитячого будинку сімейного типу

 • Стаття 257. Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків

 • Стаття 258. Права баби і діда щодо захисту внуків

 • Стаття 259. Права братів та сестер на спілкування

 • Стаття 260. Право мачухи, вітчима брати участь у вихованні пасинка, падчерки

 • Стаття 261. Права та обов'язки особи, яка взяла у свою сім'ю дитину, щодо її виховання

 • Стаття 262. Права сестри, брата, мачухи, вітчима та інших членів сім'ї на захист дітей

 • Стаття 263. Вирішення судом спорів щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, братів, сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини

 • Стаття 264. Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю

 • Стаття 265. Обов'язок баби, діда утримувати внуків

 • Стаття 266. Обов'язок внуків, правнуків утримувати бабу, діда, прабабу, прадіда

 • Стаття 267. Обов'язок по утриманню братів та сестер

 • Стаття 268. Обов'язок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка

 • Стаття 269. Обов'язок інших осіб утримувати дитину

 • Стаття 270. Обов'язок падчерки, пасинка утримувати мачуху, вітчима

 • Стаття 271. Обов'язок особи утримувати тих, з ким вона проживала однією сім'єю до досягнення повноліття

 • Стаття 272. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів, і строки їх стягнення

 • Стаття 273. Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплати

 • Стаття 274. Визначення заборгованості за аліментами, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів. Повне або часткове звільнення від заборгованості за аліментами

 • Стаття 282. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України

 • Стаття 283. Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України

 • Стаття 284. Усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в Україні

 • Стаття 285. Обмеження права іноземця на таємницю усиновлення дитини, яка є громадянином України

 • Стаття 286. Усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства

 • Стаття 287. Нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Сімейний кодекс України» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Сімейний кодекс України — закон України, що визначає:

  засади шлюбу,

  особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя,

  підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів.

  Згідно з Кодексом, сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

  Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік з поважних причин не проживають спільно.

  Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

  Права члена сім'ї має одинока особа.

  Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи