Розділ «Теорія т. зв. «перманентної революції»»

Світла і тіні ОУН

Всі вище з'ясовані пляни, в яких тверезий підхід у дивний спосіб змішувався (оцінюючи справу з перспективи часу) з окриленими молодістю душевними бажаннями, оформились у т. зв. теорії «перманентної революції», в яку твердо і фанатично вірили її творці та визнавці, здебільша мешканці Академічного Дому у Львові.

Серед безконечних політичних дискусій, які, до речі, багатьом не дозволили закінчити студії, скристалізувалася там ця теорія, і вона впродовж декількох років кріпила тодішню провідну групу вірою в неухильну остаточну перемогу керованої нею революції. Теорія ця була, з одного боку, заякорена в реальній дійсності, з другого, далеко вибігала в майбутнє, прихід якого однозначно, хоч досить мряковинно, вирішувала.

Візія зреволюціонізованих мас, які на всіх ділянках життя творять пасивний й активний спротив чужому пануванню і які йдуть, не зважаючи на жертви, до щораз більших перемог, надавала всій діяльності молодечої ОУН чару великого, героїчного здвигу, який остаточно і невідхильно доведе до повного успіху, до перемоги, до тріюмфу.

Безперечно, будуть падати жертви і з-поміж кадрів ОУН, будуть арештовані і винищувані провідники революції, — так проповідували прихильники згаданої теорії. Але на їх місці виростатимуть все нові і нові керманичі революції і вестимуть народ вказаним шляхом до боротьби і перемоги. Репресії ворога будуть посилюватися, але вони ще більше скріплятимуть революційні настрої і викличуть ще гостріші революційні виступи і т. д., і ніщо не буде в силі спинити успіху ОУН і української національної революції на західньоукраїнських землях.

Це була візія майже автоматичної, хоч криваво окупленої, перемоги і вона давала велику динаміку організаційним кадрам. Віра в грядучу успішну революцію і виразна (як тоді здавалося провідним людям) перспектива розвитку подій переходила у фанатизм, супроти якого ніби ніщо не в силі встояти. Багато членів глибоко вірило, що вони найшли чародійну формулу визволення і що в цій формулі, тобто у згаданій теорії перманентної революції, міститься вся політична мудрість нашого часу.

Типовою для цієї постави була аргументація одного з видатніших людей з Академічного Дому, людини дуже шляхетної, великого патріота, відданого організатора визвольної боротьби проти польського, німецького і російського імперіялізму, що перейшов муки польських та німецьких тюрем і згинув у боротьбі з большевизмом на визначному і відповідальному посту. Випадково запитаний, чому не студіює, він відповів, що не має на це часу. Зрештою, казав він далі, наша правда, за яку боремося, велика, але проста. Така проста, як євангеліє. Треба тільки вбрати її у відповідні слова, щоб вона знайшла дорогу до серця мас. Апостоли були звичайними, простими людьми — ремісниками і рибалками, проте вони своїм словом перемогли поганську римську імперію. Ми молоді, але Христос уже вивершив своє діло, мавши тридцят літ, і смертю своєю його припечатав. Так і нам треба насамперед вірити в нашу справу, фанатично боротися за її здійснення і ми переможемо. Самостійна Україна вже існує в наших серцях. Треба тільки великого чину, і всі визнають її існування, також і вороги.

Це був патос провідної людини того часу, і то патос у чистому вигляді. Ця людина фактично поступала відповідно до своєї віри і, хоч пізніше в обличчі страхіть нацистської, диктаторської політики, вона багато чого зревізувала з своїх молодечих думок (мова про автора підпільної брошури п. н. «Упирі фашизму»), проте в основі вона осталася вірною собі до кінця в найкращому, найшляхетнішому значенні слова, скінчивши свій, повний боротьби, життєвий шлях героїчною смертю.

Одначе не оптимістична візія перманентної революції присвічувала їй в пізнішій, протинацистській і протибольшевипькій стадії боротьби, а переконання, що боротьба — це єдиний шлях оборони народу, що при її допомозі ми можемо бодай якоюсь мірою бути підметні і, вкінці, що краще полягти в боротьбі, ніж гинути в неволі.

Бадьорий розрахунок на щораз більше революціонізування мас був — як уже показала шкільна акція і що після удару ворога на організаційний апарат ще більшою мірою вийшло наяв — тільки частково виправданий. Масові акції, започатковані організацією, не розвивалися далі стихійно, а йшли тільки так далеко, як далеко ОУН їх своїми членами та прихильниками організувала і переводила. Дуже рідко і на дрібну скалю підхоплювали ініціятиву організації незорганізовані люди, і головний тягар виступів таки спадав на кадри ОУН.

Хоч якою приманливою була візія масового бойкоту ворожої держави сімома мільйонами українців, хоч якою ефективною була думка, що одного дня ці мільйони не посилають дітей до чужої школи, не платять податку, не йдуть до суду, не доставляють харчів у переважно чуже етнічно місто (бо і така думка існувала), не йдуть служити до війська і т. д., проте такого грандіозного і солідарного виступу не можна було сподіватися.

Зрештою вже з бойкотом державного суду, який можна було перевести порівняно легко, організація не встигла виступити. Бойкот цей міг властиво торкатися тільки приватно-правних справ. Тут можна було зорганізувати систему добровільного судівництва, в якому сторони, замість звертатися до суду з полагодженням спору і цим документувати визнання ворожої влади, добровільно віддавали б свої оправи до вирішення визначеним, авторитетним для них особам з-посеред українського громадянства. Одначе поважно такий бойкот можна було б зорганізувати тільки тоді, коли б впливи і авторитет ОУН були дуже глибокі. На початку тридцятих років вони були радше широкі і в багатьох повітах радше поверхові, ОУН володіла настроями населення, а передусім молоді, яка, до речі, сама мала мало приватно-правних спорів, не мавши ще особистого майна і особистого родинного життя; одначе на цих настроях не можна ще було будувати твердої системи української підпільної влади, до чого властиво змагало все плянування ОУН.

Краєва Екзекутива ОУН могла б у тодішніх умовах перевести ефективно спроби такого бойкоту тільки в деяких повітах, бо так властиво закінчилася широко заплянована шкільна акція. Коли б у 1934 р. не відбулися масові арешти провідних кадрів ОУН, була б, не зважаючи ні на що, переведена також спроба бойкоту суду. Керівні кола ОУН у Західній Україні всім своїм наставленням змагали до форсування масових акцій відповідно до заложень «перманентної революції», за якими одна масова акція мала чергуватися з другою і після послаблення боротьби на одному відтинку життя тягар боротьби мав перенестися на другий з тим, що послаблені фронти мали по якомусь часі бути знову активізованими.

Очевидно, всі ці акції — ті, спроби яких були переведені, і ті, які були тільки запляновані — дали і далі давали б великі політично-пропаґандивні успіхи; одначе ОУН не скоро могла б перевести їх у всій ширині і глибині. До остаточних вислідів можна було довести революційний виступ — як це вже показала шкільна акція — тільки в деяких місцевостях. Далі, ці виступи можна було ефективно переводити тільки там, де були виховані, вишколені, дисципліновані та віддані справі кадри організації. Бо найбільше не виправдався розрахунок авторів «теорії перманентної революції» на те, що не тільки організаційний апарат, але ще більшою мірою революційні ідеї та гасла будуть революціонізувати маси. Тим часом самі гасла, як такі, не були в силі заступити організаційного апарату, який повів би людей до боротьби в ім'я цих гасел.

Тому зрозуміло, що коли в наслідок ударів ворога організаційний апарат був сильно послаблений, «теорія перманентної революції» в своїй первісній, бадьорій формі виявилася нездійсненною. З хвилиною виарештування апарату просто не було кому організувати масових виступів. Тільки після відновлення організаційної мережі можна було якоюсь мірою їх наново переводити. Одначе цим разом вони йшли без фантастичних сподівань на автоматичне революціонізування мас і на бравурне скинення чужого панування: заіснувала свідомість, що український народ чекає ще важка і затяжна боротьба.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Світла і тіні ОУН» автора Ребет Лев на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Теорія т. зв. «перманентної революції»“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи