Розділ «ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ»

Основи педагогічної техніки

1. Елканов С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя / С. Б. Елканов.- М., 1989.- С. 72-99.

2. Карнеги Д. Как перестать беспокоиться и начать жить / Д. Карнеги.- Дніпропетровськ, 1996.

3. Кехо Дж. Подсознание может всё / Дж. Кехо.- К., 2000.

4. Козлов Н. Как относиться к себе и к людям / Н. Козлов.- М., 1998.- С. 114-143.

5. Львова Ю. Творческая лаборатория учителя / Ю. Львова.- М., 1987.

6. Болсун С. Модель ідеального вчителя / С. Болсун. // Рідна школа.- 1999.- № 2.

7. Зязюн И. Основы педагогического мастерства / И. Зязюн. - М., 1989.- С. 97-107.

8. Петрова Е. С. Жесты в педагогическом процессе / Е. С. Петрова. - М., 1998.

9. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність / І. А. Зязюн.- К., 1996.

10. Зязюн І. А. Основи педагогічної майстерності / І. А. Зязюн. - К., 2004.

11. Учителю о педагогической технике / Под ред. В. С. Рувинского.- М., 1987.

12. Пихтіна Н. П. Основи професійної майстерності та красномовства соціального педагога: Тексти лекцій / Н. П. Пихтіна.- Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2008.- 111 с.

13. Пихтіна Н. П. Основи професійної майстерності соціального педагога: Метод. реком. до курсу / Н. П. Пихтіна.- Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2005.- 96 с.

14. Пихтіна Н. П. Основи професійної майстерності соціального педагога: Хрестоматія до курсу / Н. П. Пихтіна, І. І. Тукач.- 2-ге вид.- Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009.- 394 с.


Вітаємо, ви успішно прочитали книгу!


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Основи педагогічної техніки» автора Пихтіна Н.П. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ“ на сторінці 1. Приємного читання.