РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАТОР ЯК КЛЮЧОВА ФІГУРА ВИРОБНИЦТВА. СТИЛІ КЕРУВАННЯ

Етика ділового спілкування

7.1. Вимоги до сучасного керівника.

7.2. Стилі управлінської діяльності.

7.3. Як ефективно використати робочий час.


7.1. Вимоги до сучасного керівника.7.2. Стилі управлінської діяльності


Багатоманітність і складність розв'язуваних керівником завдань призводять до труднощів під час опису цієї діяльності.

У кожного керівника складаються певні стереотипи управлінської діяльності. У науках про управління ці стереотипи заведено називати стилем управління.

Нині існує кілька досить поширених концепцій стилів управління, які широко використовуються в процесі підготовки керівників та менеджерів.

До найвідоміших концепцій належить традиційна концепція стилю управління.

Ця концепція склалася в 30-ті роки й була найбільш популярною до середини 70-х років. Вона спиралася на досить прості та очевидні елементи способу управління й через це добре описувала справді значимі стильові характеристики. До головних параметрів належали:

у спосіб прийняття рішення;

спосіб розподілу функцій у розв'язанні завдань;

форми контролю;

оцінка;

розподіл (атрибуція) відповідальності.

Під стилем управління розуміють стійку систему способів, методів і форм впливу керівника на підлеглих, що складає своєрідний почерк управлінської поведінки.

Авторитарний стиль (директивний чи диктаторський). Усі рішення ухвалюються одноосібно керівником, причому завжди точно окреслені "межі компетентності". Рішення надходять у вигляді директив, які не підлягають обговоренню. У такого керівника завищена самооцінка та різко занижена оцінка оточення, особливо підлеглих; наслідком цього є недовіра до підлеглих, нехтування ними.

Демократичний стиль. Характеризується тим, що прийняття рішень здійснюється з участю колективу, тобто співробітники — це не просто виконавці чужих рішень, а люди, які мають власні цінності та інтереси. У таких організаціях значно зростають ініціативність співробітників, кількість творчих нестандартних рішень, поліпшуються моральний клімат та загальна задоволеність співробітників організацією.

Ліберальний стиль (натуральний, анархічний, нейтральний або формальний). По суті це означає втрату керівництва, відхід від активного управління. Рішення керівнику нав'язують підлеглі. Учасники групи (колективу) мають повну свободу, їх активність має спонтанний характер.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Етика ділового спілкування» автора Гриценко Т.Б. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАТОР ЯК КЛЮЧОВА ФІГУРА ВИРОБНИЦТВА. СТИЛІ КЕРУВАННЯ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ 1. СПІЛКУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

 • РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІЇ СПІЛКУВАННЯ

 • РОЗДІЛ 3. НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ

 • РОЗДІЛ 4. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ТА ФОРМИ ОБГОВОРЕННЯ ДІЛОВИХ ПРОБЛЕМ

 • 4.5. Ділова розмова по телефону

 • 4.6. Ділові зустрічі

 • 4.7. Переговори

 • 4.7.5. Сприйняття партнера е процесі переговорів

 • 4.7.6. Як провести переговори

 • 4.8. Нарада

 • 4.9. Збори

 • 4.10. Дискусія

 • 4. 11. Теле- и прес- конференція

 • 4.12. "Мозковий штурм"

 • 4.13. Публічні виступи

 • 4.14. Ділова доповідь

 • РОЗДІЛ 5. МИСТЕЦТВО ПРАВИЛЬНО МИСЛИТИ І ГОВОРИТИ

 • 5.3. Роль Запитання в спілкуванні

 • 5.4. Засоби спілкування, суперечки

 • 5.5. Чітко писати — чітко мислити

 • РОЗДІЛ 6. УМІННЯ СЛУХАТИ

 • РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАТОР ЯК КЛЮЧОВА ФІГУРА ВИРОБНИЦТВА. СТИЛІ КЕРУВАННЯ
 • РОЗДІЛ 8. ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ СТОСУНКИ З КОЛЕГАМИ, ПІДЛЕГЛИМИ, КЕРІВНИКАМИ

 • 8.5. Як бути хорошим керівником

 • 8.6. Види критики підлеглих

 • РОЗДІЛ 9. ВИРОБНИЧИЙ КОНФЛІКТ

 • РОЗДІЛ 10. ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ

 • РОЗДІЛ 11. СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ. МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗАСАДИ

 • РОЗДІЛ 12. ЩОДЕННИЙ ЕТИКЕТ

 • РОЗДІЛ 13. ДІЛОВИЙ ОДЯГ

 • РОЗДІЛ 14. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ

 • ДОДАТКИ

 • ДОДАТОК 4. ПРАВИЛА І РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи