Розділ без назви (9)

Людина дивиться в завтра

Для середнього шкільного віку

Ляпунов Борис Валерианович

Человек смотрит в завтра. Очерк.

(На украинском языке)

Редактор Л. Г. Дахненко

Художній редактор Є. О. Звєздов

Технічний редактор О. О. Матвійчук

Коректори Т. О. Крижна, В. Л. Ніколенко

Здано на виробництво 7ІХ-1965 р. Підписано до друку 2ІІІ-1966 р. Формат 60Х8411б.

Фіз. друк. арк. 10,0. Умовн. друк. арк. 9,3. Обл. — вид. арк. 8,74. БФ 03491.

Тираж 30 000. Зам. № 962. Папір друк. № 1. Ціна 38 коп.

Видавництво «Веселка». Київ, Кірова, 34.

Друкоофсетна ф-ка «Атлас» Комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР Львів, Зелена, 20.


Вітаємо, ви успішно прочитали книгу!


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Людина дивиться в завтра» автора Ляпунов Б.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ без назви (9)“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи