Ви є тут

"З ВЕРШИН І НИЗИН" (1887)


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «"З ВЕРШИН І НИЗИН" (1887)» автора Франко Іван у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


«З вершин і низин» (1887; 1893) — перше видання під назвою: «З вершин і низин. Збірник поезій Івана Франка. Накладом автора», Львів, 1887, 252 с. було своєрідним заспівом до другого видання і містило 23 вірші із розділів «De Profundis» та «Профілі і маски», 12 сонетів, 2 віршовані оповідання із циклу «Жидівські мелодії» («Самбатіон» та «Пір’я») та поему «Панські жарти», тобто тільки незначна частина творів, написаних протягом десяти років (1877 – 1887).

«Головною частиною тої книжечки, – зазначав автор у «Нарисі історії українсько-руської літератури до 1890 року» (Львів, 1910, с. 369), – була поема "Панські жарти"».

Це видання з’явилося через рік після одруження Франка, має присвяту «моїй любій дружині Ользі з Хоружинських» (вважають, що Ольга пожертвувала свій посаг на це видання, хоч насправді, як доводить Б. Якимович, вона вийшла накладом Антона Хойнацького, управителя Ставропігійської книгарні).[1]

Друге видання («З вершин і низин. Збірник поезій Івана Франка. Друге, доповнене видання. Накладом Ольги Франко», Львів, 1893, 468 с.[2], значно ширше від першого, автор оформлює як «книгу віршів», структуруючи її за розділами («De Profundis», «Профілі і маски», «Сонети») та добірками віршованих оповідань чи легенд («Галицькі образки», «Жидівські мелодії», «Легенди»). Крім творів, уміщених у першому виданні збірки, сюди ввійшли поезії, що друкувалися у журналах «Світ» та «Зоря» (під псевдонімом Мирон), в студентському журналі «Друг», ранні неопубліковані та пізніші твори, написані в період 1887–1893 рр., після появи першого видання. Також до розділу «Профілі і маски» входить цикл «Зів’яле листя», який увійшов до структури наступної збірки поета під назвою «Перший жмуток».

Орієнтуючись на принципи ідеального реалізму в поезії, Франко знаходить відповідні образи для зображення поступу людства на шляху до Ідеалу «нового життя». Такими образами, які несуть певне культурницьке значення, є у зб. «З вершин і низин» передусім «Вічний революціонер» («Гімн. Замість пролога»), «цілий чоловік» (вірш «Не забудь, не забудь...» із циклу «Веснянки»), «Каменярі» (із циклу «Excelsior!») та Христос (вірш «Христос і хрест»).

Найоригінальнішими авторськими знахідками у цій збірці є цикл філософських алегорій «Excelsior!», дедикаційний цикл «Знайомим і незнайомим», цикли віршованих оповідань, не канонічні за тематикою і формою сонети.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи