Розділ «ЛИЦЕДІЇ:»

Доки сонце зійде – роса очі виїсть

О л е к с і й  Д м и т р о в и ч  В о р о н о в, поміщик, капітан в одставці, літ 65.

Н а т а л я  С е м е н і в н а, його жінка.

Б о р и с, син їх.

В л а д и м и р  П е т р о в и ч  Г о р н о в, студент-агроном, приятель Б о р и с а.

А н т о н  З а в а д а, бувший кріпосний.

О к с а н а, його дочка, на 19 році.

М а к с и м  Х в о р т у н а, бувший кріпосний, стрілець і швець.

С т е п а н  К у г у т

                              } парубки

О х р і м

Г о р д і й  П о в а р е н к о, городянський швець.

С к у б к о, писар.

Т е к л я

С о л о м і я}дівчата

К а т р я

П а р у б к и  і  д і в ч а т а.

Діється між 1862 – 1865 роками.

Наступний розділ:

ДІЯ ПЕРША


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Доки сонце зійде – роса очі виїсть» автора Кропивницький Марко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ЛИЦЕДІЇ:“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи