Ви є тут

Історія зарубіжної літератури XVII—XVIII століття

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 • 1.2. Робоча програма

 • 1.3. Перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вивчення напам'ять

 • ЛАРОШФУКО

 • ЛАФОНТЕН

 • РОБЕРТ БЕРНС

 • Ф. ШІЛЛЕР

 • Й. ГЕТЕ

 • Розділ 2. ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

 • ЛЕКЦІЯ 1. ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС XVII СТ. ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

 • ЛЕКЦІЯ 2. ІСПАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XVII СТОЛІТТЯ

 • 3. Тірсо де Моліна. "Дон Жуан"

 • 4. Творчість Кальдерона — вершина літературного бароко. Драма "Життя — це сон". Художні особливості драматурги П. Кальдерона

 • ЛЕКЦІЯ 3.ФРАНЦУЗЬКА ЛІТЕРАТУРА XVII СТ. П. КОРНЕЛЬ, Ж. РАСІН

 • 2. Життєвий і творчий шлях П. Корнеля. Особливості драматургії ("Сід", "Горацій", Драматургічні принципи)

 • 3. Життєвий шлях і періоди творчості Ж. Расіна. Естетичні погляди драматурга

 • ЛЕКЦІЯ 4. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ Ж. Б. МОЛЬЄРА

 • 3. Мольєр — реформатор високої комедії

 • ЛЕКЦІЯ 5. ЛІТЕРАТУРА АНГЛІЇ. ДЖОН МІЛЬТОН

 • ЛЕКЦІЯ 6. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА. ТВОРЧІСТЬ Д. ДЕФО, Д. СВІФТА

 • 6. Генрі Філдінг. Життя і діяльність. Художній метод

 • ЛЕКЦІЯ 7. ФРАНЦУЗЬКА ЛІТЕРАТУРА XVIII СТ. ВОЛЬТЕР, Д. ДІДРО

 • ЛЕКЦІЯ 8. ДІЯЛЬНІСТЬ Ж.-Ж. РУССО І П. БОМАРШЕ

 • ЛЕКЦІЯ 9. ЛІТЕРАТУРА ПЕРІОДУ "БУРІ І НАТИСКУ". Г. Е. ЛЕССІНГ

 • ЛЕКЦІЯ 10.ТВОРЧІСТЬ Ф. ШІЛЛЕРА

 • ЛЕКЦІЯ 11. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ Й.-В. ГЕТЕ

 • 2. Витоки творчості. Автобіографічний зміст роману "Страждання молодого Вертера"

 • 3. Особливості балад Й.-В. Гете. "Вільшаний король", "Рибалка"

 • ЛЕКЦІЯ 12. ІТАЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА XVIII СТ. К. ГОЛЬДОНІ І К. ГОЦЦІ

 • Розділ 3. ПРАКТИЧНИЙ КУРС


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Історія зарубіжної літератури XVII—XVIII століття» автора Г.Й.Давиденко у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Запропоноване навчальне видання висвітлює історію західноєвропейського літературного процесу періоду XVII-XVIII століття. Воно передбачає вирі­шення поставлених сучасною освітою завдань щодо створення нових якісних навчальних посібників із зарубіжної літератури. Зазначене видання є навчаль­но-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, кредитно-модуль­ної і дистанційної форм навчання та екстернату з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.» та для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи