Розділ «4.3. Створення засобів подання графічних матеріалів у растровому та векторному редакторах»

Інформаційні технології та технічні засоби навчання

У растровому редакторі Paint матеріали подаються у формі різних графічних об'єктів, які перестають існувати як самостійні елементи після закінчення створення. Це є основною особливістю растрових графічних об'єктів, що вимагає від користувача ретельного моделювання і планування об'єкта.

Розглянемо деякі можливості Paint на прикладі створення засобу подання певних матеріалів з використанням робочого столу Windows.

Для цього належить зробити копію робочого столу (клавіша Print Screen) і активізувати вікно редактора Paint (команди Пуск - Програми - Стандартні - Paint).

Далі, завантажити в редактор Paint зображення робочого столу з буфера обміну за допомогою команди Правка - Вставити (Рис. 4.16). Для переміщення будь-якого об'єкта чи групи об'єктів у вікні Paint треба їх виділити за допомоги інструмента Виділення і перетягнути мишею. Білий прямокутник, що залишився після переміщення, можна залити основним кольором вікна (вирівняти фон).

Для цього у вікні Paint потрібно обрати інструмент Вибір кольору (Піпетка), встановити його у будь-якому місці вікна і натиснути на ліву кнопку миші. Колір фону стає основним. Далі - вибрати інструмент Заливка і натиснути ліву кнопку миші в полі білого прямокутника.

Скориставшись інструментами Еліпс, Гумка, палітрою кольорів та панеллю атрибутів тексту, можна створити засіб подання інформації у редакторі Paint певного виду.

У векторному графічному редакторі, що входить до складу Microsoft Word, інформація подається у формі різних графічних об'єктів, які після створення продовжують зберігати свою індивідуальність, їх можна масштабувати, переміщати по малюнку, змінювати, редагувати і т. ін. Це є основною відмінною особливістю порівняно з растровим редактором.

Як приклад, створимо у векторному редакторі блок-схему лінійного алгоритму.

Скориставшись послугою Вставлення - Фігури - Блок-схема обираємо графічні фігури, які відповідають елементам лінійного алгоритму: початок, процес, кінець. Намалювавши ці елементи, розміщуємо їх відповідним чином і з'єднуємо стрілочками.

З контекстних меню кожного з елементів блок-схеми обрати пункт Додати текст (Рис. 4.17) і ввести відповідні тексти. Після чого згрупувати усі елементи в один об'єкт, послідовно виділивши їх при натиснутій клавіші Shift. В результаті створено єдиний графічний об'єкт, який можна засобами панелі інструментів змінювати, повертати тощо.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційні технології та технічні засоби навчання» автора О.Л.Буйницька на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.3. Створення засобів подання графічних матеріалів у растровому та векторному редакторах“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Змістовий модуль І. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

 • Змістовий модуль ІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ MICROSOFT OFFICE WORD

 • 2.6. Введення і редагування тексту

 • 2.7. Форматування тексту

 • 2.8. Робота з розділами та сторінками документу

 • 2.9. Друкування документа

 • 2.10. Створення таблиць та опрацювання табличних даних

 • 2.11. Графічні об'єкти як засоби подання навчальних матеріалів

 • 2.12. Використання математичних формул при створенні навчальних матеріалів

 • Змістовий модуль ІІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ MICROSOFT OFFICE EXCEL

 • 3.4. Опрацювання числових даних засобами Excel

 • 3.5. Опрацювання графічних матеріалів засобами Excel

 • 3.6. Редагування в Excel

 • Змістовий модуль IV. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

 • 4.2. Робота з об'єктами в графічному редакторі Paint та у MS Word

 • 4.3. Створення засобів подання графічних матеріалів у растровому та векторному редакторах
 • 4.4. Технологія мультимедіа. Засоби мультимедійних технологій

 • 4.5. Програма створення презентацій PowerPoint

 • 4.6. Створення та демонстрація засобів подання навчальних матеріалів за допомогою PowerPoint

 • Змістовий модуль V. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 • 5.3. Використання тестових систем

 • 5.4. Засоби тестового контролю знань

 • Змістовий модуль VI. МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ

 • СЛОВНИК

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи