Розділ «Вступ»

Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю

Темпи розвитку економіки країни, зокрема головної її ланки — підприємства, багато в чому обумовлені станом інформаційного, комунікаційного простору, а також формуванням у суспільстві інтелектуального кола спеціалістів, здатних створювати та управляти новітніми технологіями. Цей висновок доведений досвідом функціонування і закордонних, і вітчизняних компаній. Актуалізуються питання якісного інформаційного забезпечення як на підприємстві, так і в масштабі окремих регіонів, усієї країни. Інформатизація охоплює локальні й глобальні проблеми економічної діяльності господарських суб'єктів. Комплекс питань, пов'язаних з інформатизацією зовнішньоекономічної діяльності підприємств, вимагає досить глибоких знань у галузі інформаційних технологій. Необхідне всебічне вивчення теорії й практики інформаційних систем, освоєння нових методів управління з їх використанням.

До проблеми інформатизації зовнішньоекономічної діяльності підприємств неодноразово зверталися як закордонні вчені, так і вчені нашої країни. Вона аналізується в наукових працях В. С. Рожнова, В. П. Завгородного, В. В. Дика, А. В. Іоффе, А. Н. Щедріна, Л. С. Винарика. Однак багатогранність та високий рівень актуальності теми зумовлює необхідність її подальшого дослідження. Потребує уваги визначення ролі інформатизації у виробничій та фінансово-економічній діяльності суспільства, більш детальний аналіз створення інформаційних систем на сучасному вітчизняному підприємстві.

Навчальний посібник є спробою комплексно розглянути основне коло питань створення і функціонування інформаційних корпоративних систем. У книзі формулюються основні поняття теорії інформаційних систем. Поняття інформації вивчається в контексті її цінності. Більш детально подається характеристика економічної інформації. У кількох аспектах аналізується поняття інформаційної системи. Ілюструються складові інформаційної системи. Досліджуються функції реалізації потенційних можливостей інформаційної системи. Формулюється типізація інформаційних систем, зокрема фінансово-економічних систем, та принципи проектування автоматизованих інформаційних систем. Наводиться огляд обчислювальної техніки й апаратних засобів, необхідних для розв'язання основних економічних задач на підприємстві. Для повного уявлення представлено найбільш поширені інформаційні системи, що використовуються на підприємствах у фінансово-економічній діяльності.

Науковий економічний потенціал України часів СРСР та в перехідний період не був використаний належним чином для розвитку і впровадження нових технологій. Не можна сказати, що ситуація істотно змінилася і тепер. Унаслідок цього не останню роль в інформатизації підприємств відіграє впровадження нових іноземних технологій, заохочення на державному рівні відповідних наукових досліджень.

Значна увага в навчальному посібнику приділена питанням впровадження фінансово-економічних інформаційних систем у фінансово-кредитних установах, застосування інформаційних систем для аналізу інвестиційної діяльності, інформатизації управління земельними ресурсами. Новітніми підходами відрізняються в навчальному посібнику підходи щодо інтенсифікації зовнішньоекономічної діяльності підприємств шляхом розвитку інформаційних систем та технологій в комерційній, маркетинговій та виставковій діяльності.

Проведено аналіз розробки і впровадження інформаційних систем на великих підприємствах України, а саме, на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті та Придніпровській залізниці. У роботі також викладені методи автоматизації маркетингової та торговельної діяльності

Автоматизовані інформаційні системи, що відкривають нові можливості для організації підприємницької діяльності з метою підвищення її якості та надійності, водночас є одним з найуразливіших факторів сучасного підприємства, тому значна частина цієї роботи відведена питанням безпеки інформаційних систем підприємства.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» автора О.М.Сезонець на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Вступ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи