Ви є тут

Викладання дидактики географії

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ЧАСТИНА 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ДИДАКТИКА ГЕОГРАФІЇ"

 • Змістовий модуль 1. УВЕДЕННЯ В ДИСЦИПЛІНУ

 • Змістовий модуль 2. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ. МЕТОДИ Й МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ

 • Змістовий модуль 3. ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ ТА ЙОГО КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ

 • Змістовий модуль 4. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ГЕОГРАФІЇ. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ

 • Змістовий модуль 5. МОДЕЛІ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА КУРСОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФИ

 • ЧАСТИНА 2. ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА МОДУЛЯМИ

 • Змістовий модуль 1. УВЕДЕННЯ В ДИСЦИПЛІНУ

 • Тема 2. МЕТОДИ ДИДАКТИЧНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Тема 3. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ЇЇ ДИДАКТИКИ В УКРАЇНІ

 • Тема 4. ОСОБЛИВОСТІ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 • Тема 5. ЗМІСТОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ СКЛАДНИКИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 • Тема 6. САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ

 • Тема 7. ПСИХОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ, ЯКЕ РОЗВИВАЄ

 • Тема 8. ПСИХОДИДАКТИЧНІ ВАЖЕЛІ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ

 • КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ Й ТЕРМІНИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1

 • Змістовий модуль 2. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ. МЕТОДИ Й МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ

 • Тема 10. ФОРМУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ВМІНЬ І НАВИЧОК ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ

 • Тема 11. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ

 • Тема 12. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ

 • КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ Й ТЕРМІНИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2

 • Змістовий модуль 3. ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ ТА ЙОГО КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ

 • Тема 14. КОМП'ЮТЕРИЗОВАНЕ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФИ

 • Тема 15. ГЕОГРАФІЧНІ НАВЧАЛЬНІ МОДЕЛІ

 • Тема 16. ГРАФІЧНО-ЗНАКОВІ ГЕОГРАФІЧНІ НАВЧАЛЬНІ МОДЕЛІ

 • Тема 17. ПІДРУЧНИКИ З ГЕОГРАФІЇ

 • КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ Й ТЕРМІНИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 3

 • Змістовий модуль 4. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ГЕОГРАФІЇ. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ

 • Тема 19. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ. УРОЧНА ФОРМА

 • Тема 20. ПОЗАУРОЧНА ТА ПОЗАКЛАСНА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ

 • Тема 21. ПРАКТИЧНА РОБОТА З ГЕОГРАФІЇ

 • Тема 22. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ

 • КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ Й ТЕРМІНИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 4

 • Змістовий модуль 5. МОДЕЛІ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА КУРСОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ

 • Тема 24. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ОКРЕМИХ ШКІЛЬНИХ КУРСІВ ГЕОГРАФІЇ

 • КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ Й ТЕРМІНИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 5


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Викладання дидактики географії» автора В.М.Самойленко у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Наведено новітній варіант програми навчальної дисципліни "Дидактика географії" (попередня назва "Методика навчання географії") із подаванням відповідного йому складу та змісту модулів, навчальних тем, лекцій, практичних занять, завдань для самостійної роботи, контрольних запитань і завдань, рекомендованої літератури та ключових понять і термінів. Для фахівців у сфері педагогіки й географії, студентів і викладачів університетів і вищих навчальних закладів, передусім педагогічних, а також співробітників загальноосвітніх навчальних закладів і інших установ і організацій освітнього профілю.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи