Ви є тут

Географія

Зміст

 • Розділ І. ЗАГАЛЬНИЙ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМЛІ, МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ.

 • СОНЯЧНА СИСТЕМА. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ

 • ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

 • ПЛАН МІСЦЕВОСТІ

 • ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

 • АТМОСФЕРА

 • ГІДРОСФЕРА

 • БІОСФЕРА

 • ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

 • ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД МАТЕРИКІВ

 • Австралія

 • Океанія

 • Антарктида

 • Південна Америка

 • Північна Америка

 • Євразія

 • ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ОКЕАНІВ

 • Атлантичний океан

 • Індійський океан

 • Північний Льодовитий океан

 • Розділ II. ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 • ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 • РЕЛЬЄФ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І КОРИСНІ КОПАЛИНИ

 • КЛІМАТ

 • ВНУТРІШНІ ВОДИ

 • ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ, ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

 • РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ

 • РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХНЯ ОХОРОНА

 • ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

 • ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ.

 • НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ

 • ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ, ЙОГО СТРУКТУРА

 • ПРОМИСЛОВІСТЬ

 • Металургійна промисловість

 • Машинобудування

 • Хімічна промисловість

 • Промисловість будівельних матеріалів

 • Лісова і деревообробна промисловість

 • Харчова промисловість

 • Легка промисловість

 • СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 • ТРАНСПОРТ

 • Роль і значення транспорту

 • Залізничний транспорт

 • Автомобільний транспорт

 • Трубопровідний транспорт

 • Морський транспорт

 • Річковий транспорт

 • Повітряний транспорт

 • СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

 • УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ

 • Північно-Західний економічний район

 • Карпатський економічний район

 • Подільський економічний район

 • Центральний економічний район

 • Північно-Східний економічний район

 • Донецький економічний район

 • Придніпровський економічний район

 • Причорноморський економічний район

 • Розділ III. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

 • СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

 • ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

 • ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

 • СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ

 • Паливно-енергетична система світу

 • Вугільна промисловість світу

 • Нафтова промисловість світу

 • Газова промисловість світу

 • Електроенергетика світу

 • Чорна і кольорова металургія світу

 • Машинобудування світу

 • Хімічна промисловість світу

 • ГЕОГРАФІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 • Галузева структура

 • Особливості розміщення галузей рослинництва

 • Особливості розміщення галузей тваринництва

 • ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТУ

 • Значення і місце у світовому господарстві

 • Розвиток найважливіших видів транспорту

 • ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ

 • Основні форми економічного співробітництва

 • Міжнародний туризм та його різновиди

 • МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

 • Міжнародний географічний поділ праці та його особливості

 • Спеціалізація і кооперування, інтеграція країн світу

 • ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

 • Виникнення і суть глобальних проблем людства

 • Найважливіші проблеми сучасності

 • ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН СВІТУ

 • Велика Британія

 • Франція

 • Італія

 • Польща

 • Білорусь

 • Росія

 • Японія

 • Китай

 • Індія

 • КРАЇНИ АМЕРИКИ

 • Канада

 • Бразилія

 • Арґентина

 • КРАЇНИ АФРИКИ

 • АВСТРАЛІЯ

 • ЕГП

 • Населення

 • Природні умови і ресурси

 • Загальні риси господарства

 • Промисловість

 • Сільське господарство

 • Транспорт

 • Зовнішньоекономічні зв'язки

 • ЛІТЕРАТУРА


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Географія» автора Й.Р.Гілецький у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Довідник містить загальний географічний огляд земної кулі, детально розкриває зміст фізичної та економічної географії. Значна увага приділяється висвітленню сучасної економічної й соціальної географії світу, наводиться економіко-географічна характеристика 18 країн Європи, Азії, Америки, Африки та Австралії. Призначений для вчителів географії, школярів, абітурієнтів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться географією.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи