Розділ «ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ»

Бюджетна система


1.1. Економічна природа та сутність бюджету


Завдяки тривалому історичному процесу еволюції суспільства, трансформації натурального господарства у товарно-грошове, становленню держави, розвитку фінансової науки сформувався світогляд на поняття "бюджет". Вперше був оприлюднений офіційний документ у 1781 р.. Він вміщував усереднені звітні дані за декілька років про державні доходи й видатки Франції. Звіт був схожий за своїм змістом на документ, який згодом назвали бюджетом.

Таким чином, 1781 рік вважають роком появи першого бюджету.

Тільки на початку XIX ст. поняття "бюджет" було розповсюджене у офіційно-ділових документах. У своєму творчому доробку "Бюджет" французький економіст Рене Штурм відтворив еволюцію суджень на сутність бюджету. У табл.1.1 показано дефініції "бюджету", притаманні другій половині XIX ст. [13, с. 41 - 42].

Таблиця 1.1. Визначення категорії "бюджет"

ДжерелоВизначення категорії "бюджет"
Жан Б. Сей [13, с.4І]Рівновага між потребами і коштами держави
Кодекс Державної звітності 31 травня 1862 р. [13, с. 42]Акт, який передбачає і розв'язує щорічні доходи та видатки держави чи інші повинності, що підпорядковуються законами тим самим правилам
Іванов В. М. [12, с.42]Офіційний звіт про громадські доходи й видатки
Словник Літтре [13, с. 42]Щорічно обумовлена відомість державних доходів і витрат

Неодноразово бюджет ідентифікувався з державним розписом доходів і видатків відповідно до російської наукової думки кінця XIX ст.

"Розпис державних доходів і видатків на визначений період часу, що розглядається державними установами і затверджується верховною владою", - писав про бюджет професор Л.І. Ходскій [13, с. 45].

Бюджет у тлумачному словнику В. Дал я формулюються як "смета, учет, рассчет, роспись, счет расхода и прихода..., государственная смета" [5, с. 51]. Поняття бюджету як форми фінансових відносин розкривають його утворення, використання та форми. Бюджет в сучасних умовах — це явище, без якого не може існувати будь-яка економічна система. Необхідність постійного перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) між галузями діяльності та територіями держави внаслідок нерівномірності розвитку, між окремими верствами населення з метою підтримки незахищених членів суспільства зумовлена об'єктивністю бюджету.

Держава як економічна система не може ефективно функціонувати без цього перерозподілу. Отже, бюджет завжди виступає інструментом регулювання економічних і соціальних явищ з метою реалізації завдань, які ставить держава.


1.2. Бюджет як економічна категорія1.3. Призначення та роль бюджету


Бюджет є основним інструментом регулювання та впливу на розвиток економіки країни. Відповідно до Конституції України [І] держава через бюджет має змогу зосередити фінансові ресурси на основних сферах та напрямах економічного і соціального розвитку, здійснювати єдину фінансову політику на всій території.

Держава суттєво впливає на основні показники розвитку економіки, використовуючи фінансові важелі. З часів світової економічної кризи розвинуті країни почали активно використовувати державні фінанси в регулюванні економіки.

Англійський економіст Дж. Кейнс був основоположником теорії і практики регулювання економіки у XX ст. Згідно з його теорією, головним завданням економічної політики держави є управління сукупним попитом, а державний бюджет є одним з основних інструментів проведення цього управління.

Шляхом регулювання доходів і видатків бюджету держава мас можливість впливати на процес накопичення капіталу, обсяг сукупного попиту й пропозиції. Для стимулювання економіки теорія державних фінансів Кейнса підтримує бюджетні дефіцити у певних часових періодах. Держава повинна зменшувати податкове навантаження і збільшувати видатки державного бюджету в умовах економічної депресії. Дефіцит бюджету сприятиме додатковому попиту та позитивно впливатиме на розвиток народного господарства.

Німецький економіст А. Вагнер ще у XIX ст. виявив тенденцію підвищення видатків державних бюджетів розвинутих країн, яка позитивно впливала на темпи росту виробництва [ 18, с. 42].

Важливим економічним важелем держави є бюджет, через який забезпечується контроль за станом виробництва в цілому. Через бюджет органи державної влади мають можливість впливати на фінансову діяльність місцевих органів влади, які формують бюджети адміністративно-територіальних одиниць.

Для залучення і витрачання грошових коштів діяльність органів управління за допомогою бюджету отримує цілком визначену в законодавчому і нормативному плані правову базу. Як кількісно, так і якісно можна оцінити вплив державного бюджету на економіку. Якісна оцінка визначається встановленням пропорцій розподілу ВВП і застосуванням різних інструментів цього розподілу, а кількісна - обсягом мобілізованих коштів

На рис. 1.3. відображено значення бюджету держави.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетна система» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи