Розділ «2.3. Організація та особливості роботи Спілки аудиторів України»

Професійна етика

Управління аудиторською діяльністю є процесам регулювання роботи аудиторських фірм (аудиторів) з метою дотримання єдиних методологічних вимог. В різних країнах цей процес має свої особливості.

На сьогодні існує два підходи до створення нормативно-правової бази регулювання аудиторської діяльності в світі:

- характерний для країн континентальної Європи та Росії. Держава сама розробляє та затверджує законодавчі акти, нормативи (стандарти) аудиту; здійснює реєстрацію аудиторських фірм (аудиторів); контролює діяльність аудиторських фірм (аудиторів);

- характерний для таких країн, як США, Англія та деяких інших.

Процес регулювання діяльності здійснюється з ініціативи громадських професійних організацій. Регулювання аудиторської діяльності в Україні здійснюється відповідно до другого підходу, який одержав назву англо-американського.

З метою об'єднання зусиль аудиторів для захисту їх законних прав, інтересів та сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні було створено Спілку аудиторів України - всеукраїнську професійну громадську організацію (ВПГО "САУ"). На з'їзді аудиторів, який відбувся у Києві 14.02.1992 р. було прийнято її Статут. Коштами САУ є вступні та членські внески членів САУ; добровільні внески та відрахування трудових колективів; прибутки від діяльності підприємств, заснованих САУ; інші надходження, не заборонені законодавством.

Законом України "Про аудиторську діяльність" визначено правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні, спрямовані на створення системи незалежного контролю з метою захисту інтересів власника. Організаційні питання становлення і розвитку аудиторської діяльності в Україні покладені на ВПГО "Спілка аудиторів України" (САУ).

Всеукраїнська професійна громадська організація "Спілка аудиторів України" має фіксоване індивідуальне членство в особі окремих аудиторів або їхніх колективів. Індивідуальними членами САУ можуть бути особи, які мають сертифікат аудитора, визнають Статут САУ, відповідно до нього виконують взяті на себе зобов'язання та сплачують членські внески.

Вищим керівним органом Всеукраїнської професійної громадської організації "Спілка аудиторів України" є з'їзд делегатів, який скликається один раз на рік. Позачерговий з'їзд ВПГО "САУ" відбувся 26 квітня 2005 року, на якому були прийняті зміни до Статуту Спілки, які зареєстровані Міністерством юстиції України 2 серпня 2005 року.

Для подальшого розвитку аудиторської діяльності в Україні ВПГО "Спілка Аудиторів України" забезпечила підготовку нормативної бази сертифікації аудиторів, розробку та впровадження в практику стандартів аудиту, постійне удосконалення професійних знань аудиторів.

Постійно на засідання Ради Спілки аудиторів України запрошуються керівники територіальних відділень Спілки.

Колективними членами САУ можуть бути трудові колективи аудиторських фірм.

САУ визначила права та обов'язки її членів:

- добровільно вступати до САУ та виходити з неї на підставі письмової заяви;

- обирати і бути обраними до керівних органів САУ;

- брати участь у наукових розробках з питань удосконалення аудиторської діяльності, бухгалтерського обліку, оподаткування та в обговоренні усіх питань діяльності відділення САУ;

- вносити пропозиції щодо організації виконання відділенням своїх завдань;

- звертатися за допомогою до САУ для захисту своїх законних інтересів;

- користуватися інтелектуальним надбанням, матеріально-технічною, інформаційною та організаційною базою САУ відповідно до обсягу свого внеску до її створення (рис. 2.8).

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Професійна етика» автора В.П.Бралатан на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.3. Організація та особливості роботи Спілки аудиторів України“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА: ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ

 • РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА ТА АУДИТОРА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 • 2.3. Організація та особливості роботи Спілки аудиторів України
 • РОЗДІЛ 3. ЕТИКА ДЛЯ ВСІХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

 • 3.2. Чесність

 • 3.3. Об'єктивність

 • 3.4. Професійна компетентність та належна ретельність

 • 3.5. Конфіденційність

 • 3.6. Професійна поведінка

 • РОЗДІЛ 4. ЕТИКА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ-ПРАКТИКІВ (АУДИТОРІВ)

 • 4.3. Конфлікт інтересів

 • 4.4. Другий висновок

 • 4.5. Гонорари та інші винагороди

 • 4.6. Рекламування професійних послуг

 • 4.7. Подарунки та заохочення

 • 4.8. Зберігання активів клієнта

 • 4.9. Об'єктивність - всі послуги

 • 4.10. Незалежність - завдання з надання впевненості

 • РОЗДІЛ 5. ЕТИКА ДЛЯ ШТАТНИХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

 • РОЗДІЛ 6. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ

 • 6.3. Протидія одержанню винагороди (подарунків)

 • 6.4. Внутрішній контроль за дотриманням норм Кодексу етики

 • РОЗДІЛ 7. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • 7.3. Етичні вимоги суспільства до працівників державної податкової служби

 • 7.4. Кодекс професійної етики працівників органу державної податкової служби

 • 7.5. Морально-етичні принципи професійної діяльності працівника

 • 7.6. Права, обов'язки та відповідальність працівника

 • ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи