Розділ «4.4. Другий висновок»

Професійна етика

Ситуації, коли професійного бухгалтера-практика просять надати другий висновок стосовно облікових, аудиторських чи звітних стандартів або принципів, застосованих за конкретних обставин або до конкретних операцій, здійснених безпосередньо або від імені компанії чи суб'єкта господарювання, які не є його поточними клієнтами, можуть створювати загрози недотримання фундаментальних принципів.

Наприклад, якщо другий висновок базується не на тих самих фактах, що були надані теперішньому бухгалтерові, або ж на неналежних доказах, може виникати загроза професійній компетентності та належній обачності. Значущість загрози залежить від обставин такого звернення та всіх інших наявних фактів і припущень, що стосуються висловлювання професійного судження.

Професійний бухгалтер-практик, до якого звертаються з проханням надати такий висновок, повинен оцінити значущість наявних загроз, і якщо виявлені загрози є іншими, ніж явно незначні, розглянути і застосувати застережні заходи для їх усунення або зменшення до прийнятного рівня.

Такими застережними заходами можуть бути отримання дозволу клієнта на спілкування з теперішнім бухгалтером, виклад застережень, що стосуються висловлення будь-якої думки під час обговорень з клієнтом, та надання теперішньому бухгалтерові примірника з викладом свого висновку.

Якщо компанія або суб'єкт господарювання не дозволяють спілкування з теперішнім бухгалтером, професійний бухгалтер-практик повинен розглянути, чи буде прийнятним надання свого висновку.

Наступний розділ:

4.5. Гонорари та інші винагороди


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Професійна етика» автора В.П.Бралатан на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.4. Другий висновок“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА: ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ

 • РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА ТА АУДИТОРА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 • 2.3. Організація та особливості роботи Спілки аудиторів України

 • РОЗДІЛ 3. ЕТИКА ДЛЯ ВСІХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

 • 3.2. Чесність

 • 3.3. Об'єктивність

 • 3.4. Професійна компетентність та належна ретельність

 • 3.5. Конфіденційність

 • 3.6. Професійна поведінка

 • РОЗДІЛ 4. ЕТИКА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ-ПРАКТИКІВ (АУДИТОРІВ)

 • 4.3. Конфлікт інтересів

 • 4.4. Другий висновок
 • 4.5. Гонорари та інші винагороди

 • 4.6. Рекламування професійних послуг

 • 4.7. Подарунки та заохочення

 • 4.8. Зберігання активів клієнта

 • 4.9. Об'єктивність - всі послуги

 • 4.10. Незалежність - завдання з надання впевненості

 • РОЗДІЛ 5. ЕТИКА ДЛЯ ШТАТНИХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

 • РОЗДІЛ 6. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ

 • 6.3. Протидія одержанню винагороди (подарунків)

 • 6.4. Внутрішній контроль за дотриманням норм Кодексу етики

 • РОЗДІЛ 7. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • 7.3. Етичні вимоги суспільства до працівників державної податкової служби

 • 7.4. Кодекс професійної етики працівників органу державної податкової служби

 • 7.5. Морально-етичні принципи професійної діяльності працівника

 • 7.6. Права, обов'язки та відповідальність працівника

 • ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи