Розділ «ПЕРЕДМОВА»

Професійна етика

Сучасний етап у розвитку етичної науки пов'язаний з питаннями, від характеру вирішення яких багато в чому залежить становище людини у світі.

В кожній професії є свої моральні проблеми. Але серед інших професій вирізняється певна група таких, де вони виникають частіше та потребують особливої уваги. Професійна етика має значення, насамперед, для професій, об'єктом яких є людина. Там, де представники певної професії в силу її специфіки перебувають в постійному або навіть безперервному спілкуванні з іншими людьми існують специфічні "моральні кодекси" людей цих професій і спеціальностей.

Професійна етика поширюється на ті соціальні групи, до яких висуваються найбільш високі моральні вимоги. Як система норм професійна етика - це кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста у службовій обстановці, норм, які відповідають існуючим законам та відомчим нормативним документам, професійним знанням, стосункам у колективі, глибокому усвідомленню моральної відповідальності за виконання професійних обов'язків.

Метою дисципліни "Професійна етика" є оволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок дотримання етичних принципів та норм майбутньої професії бухгалтера, аудитора, ревізора та податкового інспектора.

Завдання, які покладені на навчальний посібник "Професійна етика", полягають такому:

- вивчення структури та змісту кодексу етики професійних бухгалтерів та аудиторів;

- засвоєння теоретичних основ застосування фундаментальних принципів та концептуальних основ кодексу етики працівників ДКРС та ДПС України;

- набуття практичних навичок використання етичних норм.

У навчальному посібнику "Професійна етика" викладено особливості професійної етики бухгалтерів, аудиторів, ревізорів та податківців. Розглянуто загрози порушення принципів професійної етики та застережні заходи по їх усуненню або зменшенню до прийнятного рівня. Для зручності користувачів реалізацію методики показано на практичному матеріалі, який подано у вигляді ситуаційних завдань, ділових ігор, кросвордів та ребусів.

Навчальний посібник "Професійна етика" підготовлений відповідно до програми дисципліни "Професійна етика", яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності "Облік і аудит". Під час вивчення цієї дисципліни студенти вчаться застосовувати на практиці теоретичні знання з професійної етики. Навчальний посібник складається зі вступу, основних розділів, необхідних для вивчення дисципліни, переліку літературних джерел та нормативно-правових актів, які рекомендуються для підготовки практичних занять та самостійної роботи.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Професійна етика» автора В.П.Бралатан на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПЕРЕДМОВА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА
 • РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА: ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ

 • РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА ТА АУДИТОРА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 • 2.3. Організація та особливості роботи Спілки аудиторів України

 • РОЗДІЛ 3. ЕТИКА ДЛЯ ВСІХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

 • 3.2. Чесність

 • 3.3. Об'єктивність

 • 3.4. Професійна компетентність та належна ретельність

 • 3.5. Конфіденційність

 • 3.6. Професійна поведінка

 • РОЗДІЛ 4. ЕТИКА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ-ПРАКТИКІВ (АУДИТОРІВ)

 • 4.3. Конфлікт інтересів

 • 4.4. Другий висновок

 • 4.5. Гонорари та інші винагороди

 • 4.6. Рекламування професійних послуг

 • 4.7. Подарунки та заохочення

 • 4.8. Зберігання активів клієнта

 • 4.9. Об'єктивність - всі послуги

 • 4.10. Незалежність - завдання з надання впевненості

 • РОЗДІЛ 5. ЕТИКА ДЛЯ ШТАТНИХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

 • РОЗДІЛ 6. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ

 • 6.3. Протидія одержанню винагороди (подарунків)

 • 6.4. Внутрішній контроль за дотриманням норм Кодексу етики

 • РОЗДІЛ 7. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • 7.3. Етичні вимоги суспільства до працівників державної податкової служби

 • 7.4. Кодекс професійної етики працівників органу державної податкової служби

 • 7.5. Морально-етичні принципи професійної діяльності працівника

 • 7.6. Права, обов'язки та відповідальність працівника

 • ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи