Розділ «ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ»

Професійна етика

1. Актуальні проблеми етики та їх значення для розв'язання загальнолюдських проблем: [Електронний ресурс].

2. Білик М. Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 628 с.

3. Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник. - К, 1998. - 504 с

4. БондарМ. Я. Аудит в АПК: Навч. посібник.- К: КНЕУ, 2003. - 188 с.

5. Бутинець Ф. Ф., Усач Б. Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. - Житомир: Рута, 2001. - 342 с.

6. Гасюк Л М. До проблеми визначення сутності поняття "професійна етика" // Теоретичні питання освіти та виховання. - К, 2001. - Вип.14. - С.100-102.

7. Гусейнов А. А. Введение в этику: Учебник / Москва: МГУ, 1985. - 208 с.

8. Гусейнов А. А. Дубко Е. Л. Этика: Учебник / М. Гардарики, 2006. - 496 с.

9. Гусейнов А. А. История этических учений: [Електронний ресурс].

10. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: навч. Посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 424 с.

11. Давидов Г. М. Аудит: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 511 с.

12. Дорош Н. I. Аудит: методологія і організація. - К.: Знання, КОО,

2001. - 402 с.

13. Етика поведінки державного службовця: [Електронний ресурс].

14. Захарченко В. Ю. Юридична відповідальність державних службовців та проблема порушень службової етики // Держава і право. - К, 2003. - Вип. 20. - С. 223-231.

15. Ковнєров О. Є. Соціально-філософські аспекти виникнення й призначення професійної етики // Вісник. - Д., 2008. - Вип. 17. - С. 144-150.

16. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Курс лекцій: Навчальний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.

17. Культура та етика спілкування працівників органів дпс із платниками податків: [Електронний ресурс].

18. Лозовий В. О. Етика: Навчальний. посібник / К: Юрінком Інтер,

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Професійна етика» автора В.П.Бралатан на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА: ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ

 • РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА ТА АУДИТОРА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 • 2.3. Організація та особливості роботи Спілки аудиторів України

 • РОЗДІЛ 3. ЕТИКА ДЛЯ ВСІХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

 • 3.2. Чесність

 • 3.3. Об'єктивність

 • 3.4. Професійна компетентність та належна ретельність

 • 3.5. Конфіденційність

 • 3.6. Професійна поведінка

 • РОЗДІЛ 4. ЕТИКА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ-ПРАКТИКІВ (АУДИТОРІВ)

 • 4.3. Конфлікт інтересів

 • 4.4. Другий висновок

 • 4.5. Гонорари та інші винагороди

 • 4.6. Рекламування професійних послуг

 • 4.7. Подарунки та заохочення

 • 4.8. Зберігання активів клієнта

 • 4.9. Об'єктивність - всі послуги

 • 4.10. Незалежність - завдання з надання впевненості

 • РОЗДІЛ 5. ЕТИКА ДЛЯ ШТАТНИХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

 • РОЗДІЛ 6. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ

 • 6.3. Протидія одержанню винагороди (подарунків)

 • 6.4. Внутрішній контроль за дотриманням норм Кодексу етики

 • РОЗДІЛ 7. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • 7.3. Етичні вимоги суспільства до працівників державної податкової служби

 • 7.4. Кодекс професійної етики працівників органу державної податкової служби

 • 7.5. Морально-етичні принципи професійної діяльності працівника

 • 7.6. Права, обов'язки та відповідальність працівника

 • ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи