Розділ «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»

Готельний бізнес

1. Про туризм: Закон України // Відомості Верховної Ради. - 1995. - № 31. - С. 241.

2. Про стандартизацію та сертифікацію: Закон України // Стандартизація, сертифікація і якість. - 1997. - № 6. - С. 12.

3. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - С. 299.

4. Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг: Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 27 січня 1999 р. № 37. - Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 1999 р. за № 236/3529.

5. Правила користування готелями і аналогічними засобами розміщення і надання готельних послуг, затверджені наказом Державної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 р. № 19.

6. Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань туризму та інструкцій щодо їх заповнення: Наказ Державного комітету статистики України від 4 березня 1998 р. № 96. - Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 березня 1998 р. за № 182/2622.

7. Про затвердження Правил користування готелями та надання готельних послуг в Україні: Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству та Державного комітету України по туризму від 10 вересня 1996 р. № 77/44. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 вересня 1996 р. за №№ 531/1556.

8. ДСТУ 3230 - 95 "Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення".

9. ДСТУ 3498 - 96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форми та опис".

10. ДСТУ ICO - 9004-2-96 "Управління якістю та елементи системи якості. - Ч. 2: Настанови щодо послуг".

11. ДСТУ 3413 -96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції".

12. ГОСТ 28681.2 - 95 "Туристко-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования".

13. ГОСТ 28681.4 - 95 "Туристко-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц".

14. Агеева O.A. Туристические фирмы и гостиницы, бухучет и налогообложение. - М.: Современная экономика и право, 2000.

15. Агеева O.A., Акуленок Д.Н., ВасильевН.М., ВасянинЮ.Л. и др. Туризм и гостиничное хозяйство / Учебник для вузов. - М.: Тан-дем-Экмос, 1999. - 346 с.

16. Агафонова Л.Г., Агафонова О.С. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. для студ . вищ. навч. закл. / Київський ун-т туризму, економіки і права. - К.: Знання України, 2002. - 352 с.

17. Азар В., Туманов С. Экономика туристського рынка. - М.,

1998.

18. Александрова А.Ю. Международный туризм / Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Готельний бізнес» автора Мальська М.П. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

 • 1.2. Історія розвитку готельної сфери в Україні

 • 1.3. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України

 • Розділ 2. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

 • 2.4. Класифікація готельних підприємств

 • 2.4.4. Класифікація готельних підприємств в Україні

 • 2.5. Міжнародна класифікація готельних номерів

 • Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ Й УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

 • Розділ 4. ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ГОТЕЛЬНІЙ СФЕРІ

 • Розділ 5. МЕХАНІЗМ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ

 • 5.3. Світовий досвід формування спеціальних тарифів на номери у готелях

 • Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ГОТЕЛЯХ

 • 6.4. Організація і технологія обслуговування гостей службою прийому і розміщення

 • 6.5. Організація і технологія функціонування служби номерного фонду

 • 6.6. Організація і технологія функціонування служби обслуговування приміщень вестибюльної групи

 • 6.7. Організація та функції фінансово-комерційної служби у готелях

 • 6.8. Організація та функції інженерно-експлуатаційної служби у готелях

 • 6.9. Організація та функції кадрової служби у готелях

 • Розділ 7. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ПРИ ГОТЕЛЯХ

 • Розділ 8. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРУД ГОТЕЛІВ

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи