Розділ «Стаття 5-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності»

ЗУ "Про управління об'єктами державної власності"

Р о з д і л VI ІНШІ ПИТАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності, відповідно до покладених на нього завдань у сфері управління об’єктами державної власності:

1) забезпечує формування державної політики, визначення загальних принципів та пріоритетних напрямів розвитку у сфері управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;

2) визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;

3) разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, забезпечує формування та реалізацію державної дивідендної політики в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

4) здійснює методологічне та, у межах власних повноважень, нормативно-правове забезпечення питань управління об’єктами державної власності, зокрема щодо:

інвентаризації та обліку об'єктів державної власності;

оцінки ефективності управління об’єктами державної власності;

оцінки рівня кваліфікації керівників підприємств державного сектору економіки;

спільної діяльності, де однією із сторін є підприємства державного сектору економіки;

управління корпоративними правами держави, зокрема забезпечення її представництва в органах управління господарських товариств, у статутних капіталах яких є державні корпоративні права;

єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

захисту майнових прав держави;

5) отримує за затвердженою ним формою від органів управління інформацію про:

фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, що перебуває у сфері їх управління;

стан об'єктів державної власності, у тому числі корпоративних прав держави, що перебувають у їх управлінні;

укладені контракти з керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки;

6) забезпечує координацію діяльності щодо підвищення професійного рівня посадових осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з управління корпоративними правами держави;

7) здійснює контроль за виконанням суб’єктами управління функцій з управління об'єктами державної власності шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про управління об'єктами державної власності"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 5-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Поняття управління об'єктами державної власності

 • Стаття 2. Законодавство про управління об'єктами державної власності

 • Стаття 3. Об'єкти управління державної власності

 • Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами державної власності

 • Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності

 • Статтю 5-1 виключено на підставі Закону № 1405-VIII від 02.06.2016

 • Стаття 5-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності
 • Стаття 6. Повноваження уповноважених органів управління

 • Стаття 7. Повноваження Фонду державного майна України

 • Стаття 8. Повноваження Національної академії наук України, галузевих академій наук

 • Стаття 9. Повноваження господарських структур

 • Статтю 10 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012

 • Стаття 11. Особливості управління та обмеження щодо розпорядження об'єктами державної власності

 • Стаття 11-1. Особливості відрахування державними підприємствами частини прибутку (доходу)

 • Стаття 11-2. Особливості управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

 • Стаття 11-3. Незалежні члени наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

 • Стаття 11-4. Компетенція наглядової ради державного унітарного підприємства

 • Стаття 12. Єдиний реєстр об'єктів державної власності

 • Стаття 13. Визначення вартості об'єктів державної власності та порядку їх охорони

 • Стаття 14. Винагорода та страхування відповідальності керівників і членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

 • Стаття 15. Винагорода за виконання функцій з управління об'єктами державної власності

 • Стаття 16. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, використанням державного майна

 • Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства з питань управління об'єктами державної власності

 • Прикінцеві положення