Розділ «Стаття 9. Повноваження господарських структур»

ЗУ "Про управління об'єктами державної власності"

Р о з д і л VI ІНШІ ПИТАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

1. Господарські структури:

1) укладають контракти з керівниками державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків;

1-1) подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об’єктами державної власності, інформацію про укладені контракти з керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки;

2) розробляють річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) і подають на затвердження уповноваженому органу управління, який здійснює контроль за їх діяльністю;

3) забезпечують розроблення і затверджують річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) державних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків;

4) проводять аналіз і обов'язкові щорічні аудиторські перевірки своєї фінансово-господарської діяльності та подають отримані результати органу виконавчої влади, який здійснює контроль за їх діяльністю;

5) здійснюють щодо державного майна, переданого їм в управління, повноваження, зазначені в пунктах 11 і 25 частини першої статті 6 цього Закону.

2. Корпоративні права держави, надані господарським структурам в управління, не можуть бути відчужені з державної власності без дозволу Кабінету Міністрів України. Стосовно них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності. Відчуження корпоративних прав держави здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

Наступний розділ:

Статтю 10 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про управління об'єктами державної власності"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 9. Повноваження господарських структур“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Поняття управління об'єктами державної власності

 • Стаття 2. Законодавство про управління об'єктами державної власності

 • Стаття 3. Об'єкти управління державної власності

 • Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами державної власності

 • Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності

 • Статтю 5-1 виключено на підставі Закону № 1405-VIII від 02.06.2016

 • Стаття 5-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності

 • Стаття 6. Повноваження уповноважених органів управління

 • Стаття 7. Повноваження Фонду державного майна України

 • Стаття 8. Повноваження Національної академії наук України, галузевих академій наук

 • Стаття 9. Повноваження господарських структур
 • Статтю 10 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012

 • Стаття 11. Особливості управління та обмеження щодо розпорядження об'єктами державної власності

 • Стаття 11-1. Особливості відрахування державними підприємствами частини прибутку (доходу)

 • Стаття 11-2. Особливості управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

 • Стаття 11-3. Незалежні члени наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

 • Стаття 11-4. Компетенція наглядової ради державного унітарного підприємства

 • Стаття 12. Єдиний реєстр об'єктів державної власності

 • Стаття 13. Визначення вартості об'єктів державної власності та порядку їх охорони

 • Стаття 14. Винагорода та страхування відповідальності керівників і членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

 • Стаття 15. Винагорода за виконання функцій з управління об'єктами державної власності

 • Стаття 16. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, використанням державного майна

 • Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства з питань управління об'єктами державної власності

 • Прикінцеві положення