Розділ «Стаття 9. Сертифікований склад»

ЗУ "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва"

Розділ VII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сертифікований склад згідно із цим Законом має право видавати складські свідоцтва виключно після одержання сертифіката про відповідність надання послуг із зберігання товарів і тільки на ті групи товарів, які зазначені в сертифікаті.

Сертифікація та позбавлення товарного складу сертифіката про відповідність надання послуг із зберігання товарів здійснюються уповноваженим органом згідно із розробленим ним положенням.

Сертифікований склад повинен затвердити регламент своєї роботи (регламент сертифікованого складу). Регламент сертифікованого складу повинен бути доступним для ознайомлення будь-яким особам і не може становити комерційну таємницю. Вимоги до змісту регламенту сертифікованого складу затверджує уповноважений орган з урахуванням вимог закону.

У разі позбавлення в установленому законодавством порядку сертифікованого складу сертифіката про відповідність надання послуг із зберігання товарів видані раніше складські свідоцтва залишаються дійсними до закінчення строку зберігання, на який прийнято товар, і зазначений склад зобов'язаний виконати всі умови, передбачені договором зберігання, до закінчення строку дії відповідного договору.

У разі ліквідації сертифікованого складу або товарного складу, позбавленого сертифіката, передача відповідних зобов'язань іншому сертифікованому складу здійснюється в порядку, встановленому уповноваженим органом.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 9. Сертифікований склад“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Складські свідоцтва

 • Стаття 3. Просте складське свідоцтво

 • Стаття 4. Подвійне складське свідоцтво

 • Стаття 5. Бланки складських свідоцтв

 • Стаття 6. Порядок видачі складських свідоцтв

 • Стаття 7. Ведення реєстру складських свідоцтв

 • Стаття 8. Погашення складських свідоцтв

 • Стаття 9. Сертифікований склад
 • Стаття 10. Договір складського зберігання товару

 • Стаття 11. Строк складського зберігання товару

 • Стаття 12. Плата за зберігання товару

 • Стаття 13. Прийняття товару на зберігання

 • Стаття 14. Застава товару, прийнятого на зберігання за подвійним складським свідоцтвом

 • Стаття 15. Страхування товару, прийнятого на зберігання

 • Стаття 16. Повернення товару на вимогу володільця складського свідоцтва

 • Стаття 17. Видача товару, на який звернено стягнення

 • Стаття 18. Видача товару із сертифікованого складу

 • Стаття 19. Обов'язки сертифікованого складу

 • Стаття 20. Обов'язки володільця складського свідоцтва

 • Стаття 21. Права володільця простого складського свідоцтва

 • Стаття 22. Права володільця подвійного складського свідоцтва

 • Стаття 23. Порядок здійснення прав за заставним свідоцтвом

 • Стаття 24. Здійснення відновлення прав за втраченим подвійним складським свідоцтвом та заміна пошкоджених складських свідоцтв

 • Стаття 25. Передавальний напис простого складського свідоцтва

 • Стаття 26. Реалізація заставленого товару

 • Стаття 27. Відповідальність сертифікованого складу

 • Стаття 28. Відшкодування збитків, завданих сертифікованому складу

 • Стаття 29. Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи