Розділ «Стаття 18. Видача товару із сертифікованого складу»

ЗУ "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва"

Розділ VII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Володілець складського свідоцтва пред'являє сертифікованому складу свідоцтво з письмовою вимогою про видачу товару.

Перед видачею товару в обмін на складське свідоцтво сертифікований склад зобов'язаний перевірити, чи не є це складське свідоцтво підробленим, перевірити наявність прав пред'явника складського свідоцтва на володіння цим свідоцтвом та права на одержання товару, після чого сертифікований склад погашає це свідоцтво, про що робиться відповідний запис у реєстрі складських свідоцтв.

Якщо стан бланка складського свідоцтва не дозволяє його ідентифікувати або перевірити, чи не є просте або подвійне складське свідоцтво підробленим, сертифікований склад має право відмовити у видачі товару, про що пред'явнику складського свідоцтва надається письмова відповідь.

Сертифікований склад має право письмово відмовити пред'явнику складського свідоцтва у видачі товару також у разі, якщо така операція не відповідає закону або товар є заставленим, або діють інші передбачені законом обмеження.

У разі відмови у видачі товару одночасно з письмовою відмовою сертифікований склад зобов'язаний повернути складське свідоцтво його пред'явнику, крім випадку, коли свідоцтво виявилося підробленим.

При видачі товару із сертифікованого складу володілець складського свідоцтва зобов'язаний сплатити всі платежі, пов'язані із зберіганням товару.

Володілець простого або подвійного складського свідоцтва має право одержати лише частину товару. При цьому на товар, який продовжує зберігатися на сертифікованому товарному складі, склад зобов'язаний видати нове складське свідоцтво після погашення раніше виданого.

Володілець складського свідоцтва або сертифікований склад при видачі товару має право вимагати огляду та перевірки товару та/або проведення незалежної експертизи товару. Витрати, пов'язані з оглядом та перевіркою, відшкодовує сторона, яка цього вимагає.

Якщо під час повернення товару він не був оглянутий або перевірений сертифікованим складом разом з володільцем складського свідоцтва, володілець складського свідоцтва має право заявити про нестачу або пошкодження товару в письмовій формі одночасно з його одержанням, а щодо нестачі та пошкодження, які не могли бути виявлені при звичайному способі прийняття товару, - протягом трьох днів після його одержання. У разі відсутності такої заяви володільця складського свідоцтва вважається, що сертифікований склад повернув товар відповідно до умов договору.

Якщо за товаром, строк зберігання якого закінчився, протягом 90 календарних днів не звернулась особа, яка має право власності на цей товар, сертифікований склад має право за рішенням суду продати товар на конкурсних умовах. Після реалізації товару та відшкодування затверджених судом витрат сертифікованого складу залишену частину виручених від продажу товару грошей сертифікований склад передає пред'явнику складського свідоцтва.

У разі відсутності пред'явника складського свідоцтва сертифікований склад перераховує кошти, одержані за проданий товар, на депозит у банку до моменту витребування їх особою, яка мала право власності на цей товар. Якщо протягом строку, передбаченого законодавством для витребування грошової компенсації за проданий товар, до сертифікованого складу не звернувся володілець складського свідоцтва, гроші переходять у власність сертифікованого складу.

Сертифікований склад зобов'язаний письмово повідомити власника подвійного складського свідоцтва або особу, з якою було укладено відповідний договір складського зберігання, про необхідність забрати товар із зберігання протягом п'яти календарних днів після закінчення строку зберігання, зазначеного у складському свідоцтві.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 18. Видача товару із сертифікованого складу“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Складські свідоцтва

 • Стаття 3. Просте складське свідоцтво

 • Стаття 4. Подвійне складське свідоцтво

 • Стаття 5. Бланки складських свідоцтв

 • Стаття 6. Порядок видачі складських свідоцтв

 • Стаття 7. Ведення реєстру складських свідоцтв

 • Стаття 8. Погашення складських свідоцтв

 • Стаття 9. Сертифікований склад

 • Стаття 10. Договір складського зберігання товару

 • Стаття 11. Строк складського зберігання товару

 • Стаття 12. Плата за зберігання товару

 • Стаття 13. Прийняття товару на зберігання

 • Стаття 14. Застава товару, прийнятого на зберігання за подвійним складським свідоцтвом

 • Стаття 15. Страхування товару, прийнятого на зберігання

 • Стаття 16. Повернення товару на вимогу володільця складського свідоцтва

 • Стаття 17. Видача товару, на який звернено стягнення

 • Стаття 18. Видача товару із сертифікованого складу
 • Стаття 19. Обов'язки сертифікованого складу

 • Стаття 20. Обов'язки володільця складського свідоцтва

 • Стаття 21. Права володільця простого складського свідоцтва

 • Стаття 22. Права володільця подвійного складського свідоцтва

 • Стаття 23. Порядок здійснення прав за заставним свідоцтвом

 • Стаття 24. Здійснення відновлення прав за втраченим подвійним складським свідоцтвом та заміна пошкоджених складських свідоцтв

 • Стаття 25. Передавальний напис простого складського свідоцтва

 • Стаття 26. Реалізація заставленого товару

 • Стаття 27. Відповідальність сертифікованого складу

 • Стаття 28. Відшкодування збитків, завданих сертифікованому складу

 • Стаття 29. Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи