Розділ «Прикінцеві положення»

ЗУ "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності"

Розділ IX МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Розділ X

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Організації роботодавців, їх об'єднання, легалізовані на день набрання чинності цим Законом шляхом реєстрації, не потребують відповідно перереєстрації або повторного подання документів для повідомлення. Статути (положення) організацій роботодавців, їх об'єднань мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п'яти років з дня набрання ним чинності. Реєстрація змін до статуту (положення), пов'язаних з набранням цим Законом чинності, здійснюється без справляння плати за реєстраційні дії протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом.

3. Визнати Закон України "Про організації роботодавців" таким, що втратив чинність з набранням чинності цим Законом.

4. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про громадські об'єднання" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1097):

частину третю статті 3 після слів "громадських об'єднань" доповнити словами "(організацій роботодавців, професійних спілок, їх об'єднань)";

2) у Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389):

в абзаці шостому частини першої статті 1 після слів "члени громадських організацій" доповнити словами "уповноважені представники організації роботодавців, їх об'єднань";

3) у Законі України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 227):

а) у частині першій статті 1 слова "власників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також на організації власників" замінити словами "роботодавців, організації роботодавців та їх об'єднання";

статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту: "роботодавець - юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб";

б) в абзаці першому частини першої статті 3 слова "власник, підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи представник" замінити словом "роботодавець";

в абзаці другому частини першої статті 3 слова "власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи чи представники" замінити словами "роботодавці, організації роботодавців, їх об'єднання";

в абзаці третьому частини першої статті 3 слова "власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи (представники)" замінити словами "всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців";

в) у частині першій статті 5 слова "власник або уповноважений ним орган (представник)" замінити словом "роботодавець";

у частині другій статті 5 слова "уповноваженого власником органу (представника)" замінити словом "роботодавця";

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Прикінцеві положення“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, а також основні засади їх взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями. Закон спрямований на підвищення ролі організацій роботодавців, їх об'єднань у формуванні та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулюванні трудових, соціальних, економічних відносин, участі у соціальному діалозі.

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Право роботодавців на об'єднання

 • Стаття 3. Законодавство України про організації роботодавців, їх об'єднання

 • Стаття 4. Сфера дії Закону

 • Стаття 5. Мета і завдання організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 6. Принципи утворення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 7. Гарантії діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 8. Статус організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 9. Статус об'єднань організацій роботодавців

 • Стаття 10. Утворення організації роботодавців

 • Стаття 11. Утворення об'єднання організацій роботодавців

 • Стаття 12. Утворення спільного представницького органу організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 13. Установчі документи організацій роботодавців та їх об'єднань

 • Стаття 14. Членство в організаціях роботодавців, їх об'єднаннях

 • Стаття 15. Державна реєстрація організацій роботодавців, їх об’єднань

 • Стаття 16. Символіка організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 17. Припинення організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 18. Право організацій роботодавців, їх об'єднань представляти і захищати права та законні інтереси своїх членів

 • Стаття 19. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у веденні переговорів з укладення колективних договорів і угод

 • Стаття 20. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у соціальному діалозі

 • Стаття 21. Повноваження організацій роботодавців, їх об'єднань щодо представництва та захисту інтересів своїх членів під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 • Стаття 22. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у формуванні та реалізації державної політики зайнятості населення

 • Стаття 23. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань в управлінні фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та нагляді за їх діяльністю

 • Стаття 24. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

 • Стаття 25. Право організацій роботодавців, їх об'єднань на інформацію

 • Стаття 26. Права організацій роботодавців, їх об'єднань у сфері вищої, професійно-технічної освіти, навчання на виробництві

 • Стаття 27. Відносини організацій роботодавців, їх об'єднань з органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 • Стаття 28. Організації роботодавців, їх об'єднання і професійні спілки та їх об'єднання

 • Стаття 29. Організації роботодавців, їх об'єднання та організації підприємців

 • Стаття 30. Відрахування коштів організаціям роботодавців, їх об'єднанням

 • Стаття 31. Власність організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 32. Джерела формування майна та коштів організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 33. Господарська діяльність організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 34. Гарантії майнових прав організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про організації роботодавців

 • Стаття 36. Міжнародні зв'язки організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Прикінцеві положення
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи