Розділ «Стаття 27. Відносини організацій роботодавців, їх об'єднань з органами державної влади та органами місцевого самоврядування»

ЗУ "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності"

Розділ VI ВІДНОСИНИ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ, ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПРОФЕСІЙНИМИ СПІЛКАМИ, ІНШИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОБ'ЄДНАННЯМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ

1. Організації роботодавців, їх об'єднання, спільні представницькі органи сторони роботодавців співпрацюють з Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

2. За пропозицією Кабінету Міністрів України у засіданні Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що стосуються формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, бере участь уповноважений представник спільного представницького органу сторони роботодавців національного рівня.

3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування:

1) залучають в установленому порядку повноважних представників відповідних організацій роботодавців, їх об'єднань, спільних представницьких органів сторони роботодавців до розробки та обговорення проектів актів та рішень;

2) направляють відповідним організаціям роботодавців, їх об'єднанням на розгляд проекти нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної соціальної, економічної політики та регулювання трудових відносин;

3) розглядають пропозиції організацій роботодавців, їх об'єднань, спільних представницьких органів сторони роботодавців, подані у встановленому законодавством порядку, та інформують організації роботодавців, їх об'єднання, спільні представницькі органи сторони роботодавців про розглянуті пропозиції.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 27. Відносини організацій роботодавців, їх об'єднань з органами державної влади та органами місцевого самоврядування“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, а також основні засади їх взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями. Закон спрямований на підвищення ролі організацій роботодавців, їх об'єднань у формуванні та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулюванні трудових, соціальних, економічних відносин, участі у соціальному діалозі.

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Право роботодавців на об'єднання

 • Стаття 3. Законодавство України про організації роботодавців, їх об'єднання

 • Стаття 4. Сфера дії Закону

 • Стаття 5. Мета і завдання організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 6. Принципи утворення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 7. Гарантії діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 8. Статус організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 9. Статус об'єднань організацій роботодавців

 • Стаття 10. Утворення організації роботодавців

 • Стаття 11. Утворення об'єднання організацій роботодавців

 • Стаття 12. Утворення спільного представницького органу організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 13. Установчі документи організацій роботодавців та їх об'єднань

 • Стаття 14. Членство в організаціях роботодавців, їх об'єднаннях

 • Стаття 15. Державна реєстрація організацій роботодавців, їх об’єднань

 • Стаття 16. Символіка організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 17. Припинення організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 18. Право організацій роботодавців, їх об'єднань представляти і захищати права та законні інтереси своїх членів

 • Стаття 19. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у веденні переговорів з укладення колективних договорів і угод

 • Стаття 20. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у соціальному діалозі

 • Стаття 21. Повноваження організацій роботодавців, їх об'єднань щодо представництва та захисту інтересів своїх членів під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 • Стаття 22. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у формуванні та реалізації державної політики зайнятості населення

 • Стаття 23. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань в управлінні фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та нагляді за їх діяльністю

 • Стаття 24. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

 • Стаття 25. Право організацій роботодавців, їх об'єднань на інформацію

 • Стаття 26. Права організацій роботодавців, їх об'єднань у сфері вищої, професійно-технічної освіти, навчання на виробництві

 • Стаття 27. Відносини організацій роботодавців, їх об'єднань з органами державної влади та органами місцевого самоврядування
 • Стаття 28. Організації роботодавців, їх об'єднання і професійні спілки та їх об'єднання

 • Стаття 29. Організації роботодавців, їх об'єднання та організації підприємців

 • Стаття 30. Відрахування коштів організаціям роботодавців, їх об'єднанням

 • Стаття 31. Власність організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 32. Джерела формування майна та коштів організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 33. Господарська діяльність організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 34. Гарантії майнових прав організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про організації роботодавців

 • Стаття 36. Міжнародні зв'язки організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи