Розділ «Стаття 25. Право організацій роботодавців, їх об'єднань на інформацію»

ЗУ "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності"

Розділ V ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ, ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

1. Організації роботодавців, їх об'єднання в установленому законодавством порядку мають право:

1) одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для виконання своїх статутних завдань;

2) одержувати статистичні дані з питань праці, соціальних та економічних питань, а також виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань;

3) поширювати інформацію щодо своєї діяльності і пропагувати свої ідеї та мету;

4) висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації;

5) виступати засновниками засобів масової інформації відповідно до закону;

6) проводити соціологічні дослідження, створювати наукові, інформаційні, експертно-аналітичні та навчально-дослідницькі центри.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 25. Право організацій роботодавців, їх об'єднань на інформацію“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, а також основні засади їх взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями. Закон спрямований на підвищення ролі організацій роботодавців, їх об'єднань у формуванні та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулюванні трудових, соціальних, економічних відносин, участі у соціальному діалозі.

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Право роботодавців на об'єднання

 • Стаття 3. Законодавство України про організації роботодавців, їх об'єднання

 • Стаття 4. Сфера дії Закону

 • Стаття 5. Мета і завдання організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 6. Принципи утворення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 7. Гарантії діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 8. Статус організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 9. Статус об'єднань організацій роботодавців

 • Стаття 10. Утворення організації роботодавців

 • Стаття 11. Утворення об'єднання організацій роботодавців

 • Стаття 12. Утворення спільного представницького органу організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 13. Установчі документи організацій роботодавців та їх об'єднань

 • Стаття 14. Членство в організаціях роботодавців, їх об'єднаннях

 • Стаття 15. Державна реєстрація організацій роботодавців, їх об’єднань

 • Стаття 16. Символіка організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 17. Припинення організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 18. Право організацій роботодавців, їх об'єднань представляти і захищати права та законні інтереси своїх членів

 • Стаття 19. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у веденні переговорів з укладення колективних договорів і угод

 • Стаття 20. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у соціальному діалозі

 • Стаття 21. Повноваження організацій роботодавців, їх об'єднань щодо представництва та захисту інтересів своїх членів під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 • Стаття 22. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у формуванні та реалізації державної політики зайнятості населення

 • Стаття 23. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань в управлінні фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та нагляді за їх діяльністю

 • Стаття 24. Участь організацій роботодавців, їх об'єднань у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

 • Стаття 25. Право організацій роботодавців, їх об'єднань на інформацію
 • Стаття 26. Права організацій роботодавців, їх об'єднань у сфері вищої, професійно-технічної освіти, навчання на виробництві

 • Стаття 27. Відносини організацій роботодавців, їх об'єднань з органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 • Стаття 28. Організації роботодавців, їх об'єднання і професійні спілки та їх об'єднання

 • Стаття 29. Організації роботодавців, їх об'єднання та організації підприємців

 • Стаття 30. Відрахування коштів організаціям роботодавців, їх об'єднанням

 • Стаття 31. Власність організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 32. Джерела формування майна та коштів організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 33. Господарська діяльність організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 34. Гарантії майнових прав організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про організації роботодавців

 • Стаття 36. Міжнародні зв'язки організацій роботодавців, їх об'єднань

 • Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи