Ви є тут

Водний кодекс України

Зміст

 • Стаття 1. Визначення основних термінів

 • Стаття 2. Водне законодавство України

 • Стаття 3. Водний фонд України

 • Стаття 4. Землі водного фонду

 • Стаття 5. Водні об'єкти загальнодержавного і місцевого значення

 • Стаття 6. Власність на води (водні об'єкти)

 • Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України в галузі регулювання водних відносин

 • Стаття 8. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі регулювання водних відносин

 • Стаття 8-1. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у галузі регулювання водних відносин

 • Стаття 9. Компетенція районних Рад у галузі регулювання водних відносин

 • Стаття 10. Компетенція сільських, селищних, міських та районних у містах Рад у галузі регулювання водних відносин

 • Стаття 11. Участь громадян та їх об'єднань, інших громадських формувань у здійсненні заходів щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

 • Стаття 12. Державні, цільові, міждержавні та регіональні програми використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

 • Стаття 13. Органи, що здійснюють державне управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

 • Стаття 13-1. Гідрографічне і водогосподарське районування території України

 • Стаття 13-2. Плани управління річковими басейнами

 • Стаття 13-3. Басейнові ради

 • Стаття 13-4. Водогосподарські баланси

 • Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

 • Стаття 15. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

 • Стаття 15-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

 • Стаття 15-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

 • Стаття 16. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

 • Стаття 17. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

 • Стаття 17-1. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

 • Стаття 17-2. Компетенція обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

 • Стаття 18. Завдання контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

 • Стаття 19. Державний контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

 • Стаття 20. Громадський контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

 • Стаття 21. Державний моніторинг вод

 • Стаття 21-1. Екологічний та хімічний стани масиву поверхневих вод, екологічний потенціал штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод

 • Стаття 21-2. Кількісний та хімічний стани масиву підземних вод

 • Стаття 22. Оцінка впливу на довкілля

 • Стаття 23. Правовий захист та стимулювання працівників, які здійснюють охорону і контроль у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

 • Стаття 24. Завдання державного обліку вод

 • Стаття 25. Державний облік водокористування

 • Стаття 26. Державний облік поверхневих вод

 • Стаття 27. Державний облік підземних вод

 • Стаття 28. Державний водний кадастр

 • Стаття 29. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

 • Стаття 30. Збори за спеціальне водокористування

 • Статтю 31 виключено на підставі Закону N 1990-III від 21.09.2000

 • Статтю 32 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

 • Стаття 33. Завдання стандартизації і нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

 • Стаття 34. Стандартизація в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

 • Стаття 35. Нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

 • Стаття 36. Нормативи екологічної безпеки водокористування

 • Стаття 37. Екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних вод

 • Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин

 • Стаття 39. Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти та тих, що подаються на очисні споруди

 • Стаття 40. Технологічні нормативи використання води

 • Стаття 41. Регулювання скидання у водні об'єкти речовин, для яких не встановлено нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

 • Стаття 42. Водокористувачі

 • Стаття 43. Основні права водокористувачів

 • Стаття 44. Обов'язки водокористувачів

 • Стаття 45. Обмеження прав водокористувачів

 • Стаття 46. Види водокористування

 • Стаття 47. Право загального водокористування

 • Стаття 48. Спеціальне водокористування

 • Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування

 • Стаття 50. Строки спеціального водокористування

 • Стаття 51. Користування водними об'єктами на умовах оренди

 • Статтю 52 виключено на підставі Закону N 1990-III від 21.09.2000

 • Стаття 53. Користування водними об'єктами для потреб повітряного транспорту

 • Стаття 54. Часткова або повна заборона користування водними об'єктами

 • Стаття 55. Підстави для припинення права спеціального водокористування

 • Статтю 56 виключено на підставі Закону № 1830-VIII від 07.02.2017

 • Стаття 57. Відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування

 • Стаття 58. Вимоги до якості вод, що використовуються для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення

 • Стаття 59. Централізоване водопостачання населення

 • Стаття 60. Нецентралізоване водопостачання населення

 • Стаття 61. Використання підземних вод питної якості

 • Стаття 62. Віднесення водних об'єктів до категорії лікувальних

 • Стаття 63. Користування водними об'єктами, що віднесені до категорії лікувальних

 • Стаття 64. Порядок користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях

 • Стаття 65. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для потреб сільського і лісового господарства

 • Стаття 66. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для промислових і гідроенергетичних потреб

 • Стаття 67. Особливості користування водними об'єктами для потреб водного транспорту

 • Стаття 68. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для потреб рибного і мисливського господарства

 • Стаття 69. Особливості користування водними об'єктами для протипожежних потреб

 • Стаття 70. Умови скидання стічних вод у водні об'єкти

 • Стаття 71. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення скидання стічних вод у водні об'єкти

 • Стаття 72. Умови скидання шахтних, кар'єрних і рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів

 • Стаття 73. Умови скидання дренажних вод у водні об'єкти

 • Стаття 74. Накопичувачі промислових забруднених стічних вод та технологічні водойми

 • Стаття 75. Порядок захоронення забруднюючих речовин, відходів виробництва, стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів

 • Стаття 76. Порядок експлуатації водогосподарських систем

 • Стаття 77. Порядок експлуатації водосховищ

 • Стаття 78. Обов'язки водокористувачів, які експлуатують споруди водогосподарських систем

 • Стаття 79. Класифікація річок України

 • Стаття 80. Особливості користування малими річками

 • Стаття 81. Комплекс заходів щодо збереження водності річок і охорони їх від забруднення

 • Стаття 82. Регулювання стоку річок, створення штучних водойм

 • Стаття 83. Користування прикордонними водами

 • Стаття 84. Користування водами, що зазнали радіоактивного забруднення

 • Стаття 85. Користування землями водного фонду

 • Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду

 • Стаття 87. Водоохоронні зони

 • Стаття 88. Прибережні захисні смуги

 • Стаття 89. Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах

 • Стаття 90. Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах

 • Стаття 91. Смуги відведення

 • Стаття 92. Берегові смуги водних шляхів

 • Стаття 93. Зони санітарної охорони

 • Стаття 94. Охорона та користування водними об'єктами, відне- сеними до природно-заповідного фонду

 • Стаття 95. Охорона вод (водних об'єктів)

 • Стаття 96. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан вод

 • Стаття 97. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан рибогосподарських водних об'єктів

 • Стаття 98. Заборона введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан вод

 • Стаття 99. Заборона скидання у водні об'єкти відходів і сміття

 • Стаття 100. Охорона поверхні водозборів і льодового покриву водойм, водотоків, а також морів, їх заток та лиманів

 • Стаття 101. Охорона вод від забруднення і засмічення внаслідок втрат мастила, пального, хімічних, нафтових та інших забруднюючих речовин

 • Стаття 102. Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря

 • Стаття 103. Запобігання забрудненню вод добривами і хімічними засобами захисту рослин

 • Стаття 104. Охорона водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних

 • Стаття 105. Охорона підземних вод

 • Стаття 106. Проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду

 • Стаття 107. Шкідлива дія вод і заходи щодо запобігання їй та усунення її наслідків

 • Стаття 107-1. Плани управління ризиками затоплення

 • Стаття 108. Невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків

 • Стаття 109. Порядок розгляду спорів з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

 • Стаття 110. Відповідальність за порушення водного законодавства

 • Стаття 111. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень водного законодавства

 • Стаття 112. Застосування міжнародних договорів


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Водний кодекс України» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними об'єктами.

  В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність розробки і додержання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту.

  Водний кодекс, в комплексі з заходами організаційного, правового, економічного і виховного впливу, сприятиме формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обгрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи