Розділ «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Основи соціально-педагогічної діяльності

1. Батіщева Г.О., Зайцева З.Г. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім'єю. - К., 1996.

2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 134 с.

3. Безпалъча Р. Шляхи мирного розв'язання конфліктів у школі. - Тернопіль, 2001.

4. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: Наук.-метод. посіб. - К.: ІЗМН, 1998.

5. Блинков Ю.А., Ткаченко B.C., Клушина Н.П. Медико-социальная экспертиза лиц с ограниченными возможностями / Серия "Учебники, учебные пособия". - Ростов-на-Дону: "Феникс", 2002. - 320 с.

6. Богданова І.М. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008.

- 343 с.

7. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записи дет. психиатра: Кн. для учителей и родителей. - М.Лросвещение, 1988. - 207 с. - С 28

8. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога. - М.. 2001. - 160 с.

9. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика. - М., 1999.

- 440 с.

10. Введення в соціальну роботу: Навч.посіб. / T.B. Семигіна, І.М. Грига та ін. - К.: Фенікс, 2001.

11. Газман О. С, Иванов А. В. Содержание деятельности и опыт работы освобожденного классного руководителя. - М., 1992.

12. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина: Психологія, діагностика, педагогіка / Пер. з рос. - К., 1993. - 75 с.

13. Гордеева A.B. Реабилитационная педагогика. - М.: Парадигма, 2005.

- 320 с.

14. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. - М.,1993.

15. Завацъка Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога. Навч. посіб. - К.:Видав. Дім "Слово", 2008. - 240с.

16. Зайцева З.Г. Соціальна реабілітація неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі у соціальних службах для молоді. - К., 1995.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Основи соціально-педагогічної діяльності» автора Щевців З.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • ТЕМА 1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 • ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА І КОНСУЛЬТУВАННЯ

 • 3.2. Особливості консультування у діяльності соціального педагога

 • ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ

 • ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДЕВІАНТНИМИ ДІТЬМИ

 • TEMA 6. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

 • ТЕМА 7. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТИ З НЕБЛАГОПОЛУЧНИМИ СІМ'ЯМИ

 • ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ГРУПАМИ, ПІДЛІТКОВИМИ ТА МОЛОДІЖНИМИ ОБ'ЄДНАННЯМИ

 • 8.3. Методика соціально-педагогічної роботи з групами, підлітковими та молодіжними об'єднаннями

 • ТЕМА 9. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ І ПІДЛІТКІВ У ВАЖКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи