Розділ «ВСТУП»

Гроші та кредит

Курс »Гроші та кредит» належить до циклу фундаментальних економічних дисциплін. У цьому курсі за певного логічною системою розглядаються всі питання, пов’язані з грошима та їх рухом.

Перші теми підручника присвячено проблемі походження грошей і з’ясуванню їх суті й ролі у функціонуванні ринкової економіки. При цьому висвітлюються головні напрямки економічної думки, які пов’язані зі з’ясуванням природи грошей та їх функцій. Особливу увагу приділено викладенню суті кількісної теорії грошей та різним аспектам тлумачення зв’язку між кількістю грошей і цінами товарів.

У підручнику »Гроші та кредит» належну увагу приділено аналізу організації руху грошей, грошовим потокам і грошовому ринку. Саме рух грошей і його сучасна організація мають велике значення як для організації суспільного виробництва, так і для регулюючого впливу держави на його функціонування. З огляду на це у підручнику детально розкривається сутність грошових систем і загальні основи їх організації в умовах сучасної ринкової економіки.

Другу частину підручника присвячено з’ясуванню необхідності, суті та особливостям кредиту в умовах ринкової організації виробництва. У ній розкриваються основні найбільш загальні форми кредиту, його місце й роль у забезпеченні економічного зростання. Значну увагу приділено викладенню питань, пов’язаних з організацією кредитної системи і місцю цієї системи в забезпеченні ефективного використання тих обмежених ресурсів, які є в розпорядженні суспільства.

У заключній частині підручника висвітлюється суть валютних відносин, особливості їх організації в сучасних умовах. Розкривається історія становлення і розвиток сучасних міжнародних валютних систем, а також основні напрямки, особливості й перспективи співробітництва нашої держави з міжнародними валютно-кредитними установами.

Вивчення всіх тем курсу »Гроші та кредит» дозволить читачеві сформувати цілісне системне наукове уявлення про ті економічні явища і процеси, які пов’язані з рухом грошей. Вивчення суті й особливостей руху грошей в умовах ринкової економіки, у свою чергу, стане базою для з’ясування взаємодії сфери грошового обігу з іншими сферами суспільного виробництва.

Курс »Гроші та кредит» посідає важливе місце в системі підготовки фахівців-економістів, бо його вивчення дає можливість з’ясувати основні закономірності розвитку грошових відносин як важливої складової частини функціонування товарного виробництва. Без засвоєння матеріалу цього курсу в економіста завжди виникатимуть труднощі в аналізі й оцінці тих дій уряду і урядових установ, що стосуються суспільного виробництва і реалізуються через сферу грошових відносин. З іншого боку, недостатність знань з цієї дисципліни не дасть можливості повною мірою, на високому фаховому рівні приймати конкретні рішення економісту будь-якого рівня.

Підручник складено за логікою і змістом новітньої програми »Гроші та кредит» і щодо цього він відповідає вимогам державного стандарту освіти стосовно обов’язкових навчальних дисциплін.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші та кредит» автора Щетинін А.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ВСТУП“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи