Розділ «ГЛАВА 3. ПРИРОДА І ЛЮДИНА»

Екологічні знання

Мікроб - це ніщо. Умови - це все.

Луї Пастер


3.1. Еволюція взаємовідносин між людиною і природою3.2. Позитивний вплив людини на природу


Під позитивним впливом мається на увазі робота по збереженню природних об'єктів та по збільшенню біологічного та географічного різноманіття. Ці роботи мають такі напрямки:

- заповідний, метою якого є охорона рідкісних тварин і рослин, збереження унікальних ландшафтів, створення умов для відновлення зникаючих представників біосфери. Такі роботи проводяться на природних територіях чи в штучно створених об'єктах. До останніх відносяться зоологічні та ботанічні сади і парки;

- споживацький (господарський) - мається на увазі одержання і вирощування нових, не відомих природі сортів рослин, порід тварин, птахів, риб. Висаджування лісів, лісосмуг. Зариблення озер, річок, морів. Мета такої роботи - отримати їжу, робочих тварин, корисні людині продукти. Разом з тим біосфера збагачується внаслідок збільшення біорізноманіття;

- декоративний, коли для вдоволення естетичних потреб люди виводять і розводять нові види кімнатних тварин, рослин, квітів, птахів або створюють нові чи покращують існуючі ландшафти, об'єкти садово-паркової культури і таке інше;

- рекреаційний - для покращення умов відпочинку та оздоровлення на одноманітних територіях люди будують ставки, висаджують парки та таке інше.


3.2.1. Заповідний напрямок3.2.2. Національна екологічна мережа України


Загальнодержавна Програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки затверджена Верховною Радою України у 2000 році. Основною метою Програми є збільшення площі земель країни з природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження їх різноманіття, близького до притаманного їм природного стану, та формування їх територіально єдиної системи, побудованої відповідно до забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпечувала збереження природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх популяцій. При цьому національна екологічна мережа мас відповідати вимогам щодо її функціонування у Всеєвропейській екологічній мережі та виконувати провідні функції щодо збереження біологічного різноманіття. Крім того, Програма має сприяти збалансованому та невиснажливому використанню біологічних ресурсів у господарській діяльності.

Природні ландшафти спостерігаються майже на 40 відсотках території України (табл. 3.2). У найменш зміненому вигляді вони збереглися на землях, зайнятих лісами, чагарниками, болотами, на відкритих землях. Менше половини, а саме - 44 відсотки, лісів виконують захисні та природоохоронні функції.

Таблиця 3.2 Земельні угіддя України (станом на 2000 рік)

Назва угіддяПлоща
Тис. гектарів% до площі країни
Ліси9424,615,62
Пасовища5465,69,06
Сінокоси230733,82
Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом1133,71,88
Штучні водосховища940,41,56
Відкриті заболочені землі1180,81,96
Лісосмуги645,51,07
Озера540,80,90
Лимани334,30,55
Чагарники310,10,51
Природні водотоки244,00,40
Штучні водотоки162,20,27
Радіоактивно забруднені землі, що не використовуються у господарстві136,00,21
ВСЬОГО22825,337,8

Найбільш захищеними є природні комплекси в межах території природно-заповідного фонду, дані про які наведені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3 Охоронні території природно-заповідного фонду України

Категорія територій та об'єктівПлоща земельних угідь
Тисяч гектарів% до площі країни
2000 р.На 2005 р.На 2015 р.2000 р.На 2005 р.На 2015 р.
Національні природні парки600145523211,02,43,9
Природні заповідники1603504220,30,60,7
Біосфери і заповідники2122503010,30,40,5
Регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, зоологічні та дендрологічні парки1427220032232,43,65,3
ВСЬОГО2399425562754710,4

Програмою передбачається значне збільшення розмірів територій екологічної мережі. Зокрема площа лісовкритих територій за 15 років повинна збільшитись на 7, а сіножаті та пасовищ - на 12 відсотків. Площу національних природних парків планується збільшити майже у 4 рази і довести загальну територію охоронних об'єктів у 2005 році до 7, а у 2015 році - до 10,4 відсотка від загальної площі території держави.

Національна екологічна мережа складається з 14 природних регіонів (табл. 3.4) і з 8 природних коридорів (табл. 3.5), які поєднують регіони.

Програмою планується створення 29 національних природних парків і 7 біосферних заповідників, серед яких найбільшими будуть Сиваський (195 тисяч га), Велике філофорне поле Зернова (100 тисяч га), Прип'ять-Стохід та Нижньодніпровський (по 50 тисяч га), національні природні парки і біосферні заповідники по 50 тис. га: Східні Карпати, Поліський, Український лісостеповий. Площа 11 існуючих заповідників і парків буде збільшена.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Екологічні знання» автора В.В.Добровольський на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ГЛАВА 3. ПРИРОДА І ЛЮДИНА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи