Розділ «Список використаної літератури»

Аналіз фінансової звітності

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12 "Фінансові інвестиції": Затверджено наказом № 91 Міністерства фінансів від 26 квітня 2000 року // Бухгалтерія. - 2001. - № 5.

39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 "Дохід": Затверджено наказом № 290 Міністерства фінансів від 29 листопада 1999 року // Бухгалтерія. - 2001. № 5.

40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати"; Затверджено наказом № 318 Міністерства фінансів від 31 грудня 1999 року // Податки та бухгалтерський облік. - 2000. - № 7.

41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 "Баланс": Затверджено наказом № 87 Міністерства фінансів від 31 березня 1999 року // Бухгалтерія. - 2001. - № 5.

42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 21 "Вплив змін валютних курсів": Затверджено наказом № 193 Міністерства фінансів від 10 серпня 2000 року // Бухгалтерія. - 2000. - № 5.

43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 "Звіт про фінансові результати": Затверджено наказом № 87 Міністерства фінансів від 31 березня 1999 року // Бухгалтерія. - 2001. - № 5.

44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5 "Звіт про власний капіталі": Затверджено наказом № 87 Міністерства фінансів від 31 березня 1999 року // Бухгалтерія. - 2001. - № 5.

45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби": Затверджено наказом № 92 Міністерства фінансів від 27 квітня 2000 року // Податки та бухгалтерський облік.. - 2000. - № 35.

46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 "Нематеріальні активи": Затверджено наказом № 242 Міністерства фінансів від 18 жовтня 1999 року // Все про бухгалтерський облік: Збірник нормативних документів. - 2000. - № 1.

47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси": Затверджено наказом № 246 Міністерства фінансів від 20 жовтня 1999 року // Податки та бухгалтерський облік.-2000.-№ 9.

48. Положення про ведення касових операцій в народному господарстві України: Постанова Правління НБУ від 21.02.95 № 21, із змінами № 337 від 13.10.97 р.

49. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затверджено наказом № 88 Міністерства фінансів України від 29 травня 1995 року // Галицькі контракти. - 1997. -№ 23 - 24.

50. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні: Затверджено постановою № 250 Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року // Галицькі контракти. - 1997. - № 23 - 24.

51. Про аудиторську діяльність: Закон України від 14 березня 1995 року № 3125 - XII // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 23. - Ст.244

52. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 11 травня 2000 року, № 1707-ПІ // Бухгалтерія. - 2001. - № 5.

53. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99. № 996- XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 40, ст.365

54. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року // ВВР України. - 1993. - № 13. - Ст.110

55. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04 грудня 1990 р. (у ред. від 24.12.1993 р.) № 509 // Відомості Верховної Ради України - 1994.- № 15. - Ст. 84.

56. Рудницький B.C. Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі: Навчальний посібник для вузів. - Київ: Професіонал, 2004. - 480 с.

57. Сажинець С. Про уніфікацію обліку довгострокових малоцінних необоротних матеріальних активів на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - № 8. - С.25-31.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аналіз фінансової звітності» автора Тігова Т.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Список використаної літератури“ на сторінці 3. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Тема 1. Фінанси підприємницького сектору. Результати діяльності підприємства та їх інформаційне забезпечення

 • Фінанси підприємницького сектору

 • 2. Джерела фінансової інформації. Результати господарсько-фінансової діяльності підприємства. Доходи і видатки підприємства: види, склад, порядок використання

 • 3. Основи аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств. Методи та прийоми фінансового аналізу

 • 4. Оцінка фінансового стану підприємств. Показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок

 • Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ОБ'ЄКТИ ТА ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • 4. Поняття методу бухгалтерського обліку та його прийоми

 • Тема 3. ПОНЯТТЯ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Тема 4. СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МЕТОД ПОДВІЙНОГО ЗАПИСУ

 • Тема 5. Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку

 • Термінологічний словник

 • Список використаної літератури
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи