Розділ «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Банківські операції

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 № 2121-ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник Національного банку України"), 2001. — № 1. — С. 3 — 46 (зі змінами та доповненнями).

2. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19.06.2003 № 979-ІУ (зі змінами та доповненнями).

3. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 № 679-ХІУ (зі змінами та доповненнями).

4. Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 05.04.2001 № 2374-ІП (зі змінами та доповненнями).

5. Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19.06.2003 № 978-ІУ (зі змінами та доповненнями).

6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ (зі змінами та доповненнями).

7. Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 (зі змінами та доповненнями).

8. Інструкція "Про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 16.08.2006 № 320.

9. Інструкція "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах", затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями).

10. Інструкція "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368 (зі змінами та доповненнями).

11. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України від 14.02.2007 № 45.

12. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337 (зі змінами та доповненнями).

13. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затверджена постановою Правління НБУ від 12.07.2000 № 283 (зі змінами та доповненнями).

14. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні), схвалена постановою Правління НБУ від 11.04.2005 № 125 (зі змінами та доповненнями).

15. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків", затверджені постановою Правління НБУ від 15.03.2004 № 104.

16. Методичні рекомендації про порядок реорганізації, реструктуризації комерційних банків, затверджені постановою Правління НБУ від 09.10.2000 № 395.

17. План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України від 15.09.2004 № 280 (зі змінами та доповненнями).

18. Положення "Про валютний контроль", затверджене Постановою Правління НБУ від 08.02.2000 № 49 (зі змінами та доповненнями),

19. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 (зі змінами та доповненнями).

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Банківські операції» автора Васторенко О.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи