Розділ «Тема № 4. Психологія підліткового віку»

Вікова та педагогічна психологія

Мета: вивчити особливості анатомо-фізіологічного та психічного розвитку підлітків; проаналізувати праці В.О. Сухомлинського, в яких розкриваються особливості психології дітей підліткового віку та психолого-педагогічної роботи з ними; навчитися визначати рівень акцентуації рис характеру.

Завдання:

1) проаналізуйте, зробіть конспект, та вивчіть теоретичні відомості з теми. Розкрийте і занотуйте основні поняття теми та виконайте завдання для самостійної роботи. За бажанням підготуйте доповіді до цієї теми;

2) виконайте дослідження рівня акцентуацій рис характеру, зробіть висновки й захистіть результати вивчення цієї теми.

Основні поняття теми: підлітковий вік, криза підліткового віку, пубертатний період, інтимно-особистісне спілкування, самосвідомість, емансипація, рефлексія, девіантна та деліквентна поведінка, акцентуації характеру, статева роль, сексуальна поведінка.

Тематичні питання

1. Анатомо-фізіологічні особливості та психічний розвиток підлітків.

2. Психологічні особливості спілкування підлітків з однолітками і дорослими.

3. Психологічні особливості навчання підлітків.

4. Розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення підлітків.

5. Розвиток особистості підлітків.

Завдання для самостійної роботи

Уважно прочитайте такі уривки з книги В.О. Сухомлинського "Народження громадянина" [43]: "Що відбувається з дитиною в отроцтві" (немов би хто нову душу вдихнув у хлопчика; все залежить від виховання у дитинстві; два джерела виховання у дитинстві та отроцтві) та "Протиріччя отроцтва". Запам'ятайте декілька прикладів з цих уривків і коротко занотуйте відомості про джерела виховання дітей підліткового віку (при цьому зверніть увагу на приклади, які наведені у книзі) і 8 основних протиріч підліткового віку, які виокремив автор.

Тематика доповідей з даної теми

1. Психологічні особливості ставлення підлітків до праці.

2. Психологія підлітків з асоціальною, девіантною та деліквентною поведінкою.

3. Вплив сучасних молодіжних субкультур на розвиток та виховання дітей підліткового віку.

Орієнтовні теоретичні відомості

Зазвичай підлітковий вік охоплює період від 11-12 до 15 років. Це є учні 5-9 класів. Цей період є одним з найскладніших у житті людини. Часто його називають "критичним", "зламним" або "перехідним" віком.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Вікова та педагогічна психологія» автора Видра О.Г. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема № 4. Психологія підліткового віку“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи