Розділ «Передмова»

Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів

Пропонований посібник присвячений актуальним проблемам криміналістичної тактики і методики розслідування окремих видів злочинів. Структурно він складається з трьох частин.

У першій частині аналізуються теоретичні і методологічні основи криміналістичної тактики, правові, організаційні та тактичні основи проведення окремих слідчих дій. Особливістю цієї частини є те, що в ній розглянуто новітні тенденції наукових досліджень у галузі криміналістичної стратегії, криміналістичної тактики, криміналістичної профілактики, мистецтва слідчої діяльності (тактичні прийоми, рішення, комбінації, операції).

Друга частина присвячена дослідженню особистості як об’єкта і суб’єкта криміналістичного дослідження; комплексному вивченню особи обвинуваченого на досудовому слідстві: методологічним, правовим, криміналістичним і психофізіологічним основам; криміналістичним основам дослідження особи засудженого до позбавлення волі. Новелами цієї частини є те, що в ній уперше розглядаються такі маловивчені проблеми, як діагностика, дослідження і прогнозування поведінки людини на досудовому слідстві, використання соціально-комунікаційних технологій (ЗМІ і PR), методів і засобів безпеки інформації.

У третій частині висвітлено наукові основи криміналістичної стратегії, методології, технології та мистецтва розслідування окремих видів злочинів, проблеми використання можливостей засобів масової інформації при розслідуванні злочинів, особливості методики розслідування міжнародних (транскордонних, транснаціональних, трансконтинентальних) злочинів, особливості методики розслідування злочинів у сфері високих технологій, основи методики розслідування злочинів, що пов’язані з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом, особливості методики розслідування злочинів у сфері порушення правил поводження з радіоактивними матеріалами та криміналістичної профілактики тощо. Посібник є одним з перших опублікованих в Україні видань, що присвячене аналізу новітніх аспектів сучасної криміналістичної тактики і методики розслідування окремих видів злочинів. Він є джерелом спеціалізованих знань і дає можливість озброїти читача, який ознайомився з положеннями і рекомендаціями книги, свого роду інтелектуальними методами і способами практичної діяльності з тактики і методики розслідування окремих видів злочинів.

Запропонований посібник містить результати наукових досліджень з проблем діагностики і прогностики слідчої діяльності.

Основною метою навчального посібника є надання загальних рекомендацій щодо розслідування злочинів. Вітчизняна практика протидії новітнім видам злочинів ще не має достатнього досвіду і не знайшла широкого висвітлення у навчальних і науково-практичних публікаціях. Тому в основу рекомендацій покладено результати здійснених авторами узагальнених аналітичних досліджень, а також досвід органів дізнання і досудового слідства інших країн світу.

Пропонована читачу праця являє собою по суті перший вітчизняний досвід розробки:

• методики діагностики і прогнозування поведінки людини (потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, засудженого), яка потрапила в орбіту кримінального судочинства;

• тактико-криміналістичних засад використання повідомлень засобів масової інформації при розслідуванні злочинів;

• особливостей методики розслідування міжнародних (транскордонних, транснаціональних) злочинів;

• особливостей методики розслідування злочинів у сфері високих технологій;

• основ методики розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) фінансових ресурсів, отриманих злочинним шляхом;

• особливостей методики розслідування злочинів у сфері порушення правил поводження з радіоактивними матеріалами;

• криміналістичної профілактики тощо.

Автори висловлюють надію, що цей досвід, а також рекомендації, що базуються на ньому, будуть корисними для студентів, аспірантів, викладачів, науковців і практичних працівників правоохоронних органів і правозахисних організацій.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів» автора Біленчук П.Д. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Передмова“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи