Розділ «Стаття 23-1. Пенсійне забезпечення працівників міліції»

ЗУ "Про міліцію"

Р о з д і л V ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЇХ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ { Назва розділу V із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V ( ) від 03.11.2006 }

Пенсійне забезпечення працівників міліції після звільнення їх зі служби в органах внутрішніх справ здійснюється в порядку та на умовах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" .

{ Закон доповнено статтею 23-1 згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006 }


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про міліцію"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 23-1. Пенсійне забезпечення працівників міліції“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Прикінцеві положення

 • Стаття 1. Міліція в Україні

 • Стаття 2. Основні завдання міліції

 • Статтю 2 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012

 • Стаття 3. Принципи діяльності міліції

 • Стаття 4. Правова основа діяльності міліції

 • Стаття 5. Діяльність міліції та права громадян

 • Статтю 5 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

 • Статтю 5 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

 • Статтю 5 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

 • Статтю 5 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

 • Статтю 5 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

 • Статтю 5 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

 • Статтю 5 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

 • Статтю 5 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

 • Статтю 5 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом N 586-VI від 24.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4778-VI від 17.05.2012

 • Стаття 6. Сприяння державних органів, громадських організацій, трудових колективів і громадян у виконанні завдань міліції

 • Стаття 7. Організація міліції та її підпорядкованість

 • Статтю 7 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N від 28.06.94; в редакції Закону N 5459-VI від 16.10.2012

 • Статтю 7 доповнено частиною десятою згідно із Законом N від 28.06.94; в редакції Законів N 2592-VI від 07.10.2010, N 5459-VI від 16.10.2012

 • Статтю 7 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N від 28.06.94; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1577-IV від 04.03.2004; в редакції Закону N 5459-VI від 16.10.2012

 • Статтю 7 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N від 28.06.94; в редакції Закону N 5459-VI від 16.10.2012

 • Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012

 • Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом N від 28.06.94; в редакції Закону N 2389-VI від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012

 • Стаття 8. Співробітництво у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями поліції

 • Стаття 9. Залучення до виконання завдань міліції інших працівників органів внутрішніх справ

 • Стаття 10. Основні обов'язки міліції

 • Статтю 10 доповнено частиною другою згідно із Законом N від 19.06.92

 • Стаття 11. Права міліції

 • Статтю 11 доповнено пунктом 31 згідно із Законом N 1381-XIV від 13.01.2000

 • Статтю 11 доповнено пунктом 32 згідно із Законом N 2164-VI від 11.05.2010

 • Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 2181-III від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року; в редакції Закону N 2322-IV від 12.01.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012

 • Стаття 12. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї

 • Стаття 13. Застосування засобів впливу

 • Статтю 13 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012

 • Стаття 14. Застосування спеціальних засобів

 • Стаття 15. Застосування вогнепальної зброї

 • Стаття 15-1. Гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції

 • Стаття 16. Особовий склад міліції

 • Стаття 17. Прийняття на службу до міліції

 • Стаття 18. Проходження служби в міліції

 • Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3455-VI від 02.06.2011

 • Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3455-VI від 02.06.2011

 • Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3455-VI від 02.06.2011

 • Статтю 18 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012

 • Статтю 18 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012

 • Статтю 18 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012

 • Статтю 18 доповнено частиною п'ятнадцятою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012

 • Стаття 18-1. Врегулювання конфлікту інтересів

 • Стаття 19. Оплата праці працівників міліції

 • Стаття 20. Правове становище працівників міліції

 • Стаття 21. Правовий захист працівників міліції та громадян, які сприяють міліції в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю

 • Статтю 21 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N від 19.06.92

 • Стаття 22. Соціальний захист працівників міліції

 • Статтю 22 доповнено частиною згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

 • Статтю 22 доповнено частиною згідно із Законом N 1142-VI від 18.03.2009

 • Статтю 22 доповнено частиною згідно із Законом N 1142-VI від 18.03.2009

 • Стаття 23. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції та компенсація заподіяння шкоди його майну

 • Статтю 23 доповнено частиною згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006 - набирає чинності з 1 січня 2008 року

 • Статтю 23 доповнено частиною згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006

 • Статтю 23 доповнено частиною згідно із Законом N від 19.06.92; із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006

 • Стаття 23-1. Пенсійне забезпечення працівників міліції
 • Стаття 24. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції

 • Стаття 25. Відповідальність працівників міліції

 • Стаття 26. Контроль за діяльністю міліції

 • Стаття 27. Нагляд за додержанням законності у діяльності міліції