Розділ «Стаття 21. Кошти об'єднання»

ЗУ "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"

Розділ VI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА

Кошти об’єднання складаються з:

залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, що здійснювала управління таким будинком до створення об’єднання;

внесків і платежів співвласників;

коштів, отриманих об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;

коштів, отриманих об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;

коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності об’єднання;

добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;

коштів, залучених на умовах кредиту або позики;

коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирного будинку;

пасивних доходів;

доходів від діяльності заснованих об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання;

коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.

Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами об’єднання відповідно до законодавства та статуту об’єднання.

{ Стаття 21 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 21. Кошти об'єднання“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку.

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом

 • Стаття 3. Законодавство про об'єднання і асоціації

 • Стаття 4. Мета створення об'єднання та його статус

 • Стаття 5. Реорганізація житлово-будівельних кооперативів у об'єднання

 • Стаття 6. Створення об'єднання. Скликання і проведення установчих зборів об'єднання

 • Стаття 7. Статут об'єднання

 • Стаття 8. Статут асоціації

 • Статтю 9 виключено на підставі Закону N 417-VIIIвід 14.05.2015

 • Стаття 10. Статутні органи об'єднання

 • Статтю 11 виключено на підставі Закону N 417-VIII від 14.05.2015

 • Стаття 12. Управління багатоквартирним будинком

 • Стаття 13. Відносини співвласників і управителя

 • Стаття 14. Права співвласника

 • Стаття 15. Обов’язки співвласника

 • Стаття 16. Права об’єднання

 • Стаття 17. Права об'єднання щодо забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов'язків

 • Стаття 18. Обов'язки об'єднання

 • Статтю 19 виключено на підставі Закону N 417-VIII від 14.05.2015

 • Стаття 20. Визначення часток внесків і платежів на утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна

 • Стаття 21. Кошти об'єднання
 • Стаття 22. Забезпечення об’єднанням утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку

 • Стаття 23. Внески на утримання і ремонт приміщень

 • Статтю 24 виключено на підставі Закону N 417-VIII від 14.05.2015

 • Стаття 25. Порядок виконання об'єднанням делегованих повноважень

 • Стаття 26. Оренда приміщень у багатоквартирному будинку

 • Стаття 27. Страхування спільного майна

 • Стаття 28. Ліквідація об'єднання

 • Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про об'єднання

 • Стаття 30. Прикінцеві положення