Розділ «Стаття 13. Відносини співвласників і управителя»

ЗУ "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"

Розділ VI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА

{ Назва статті 13 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

Якщо функції з управління багатоквартирним будинком за рішенням загальних зборів об’єднання передано управителю, відносини з управління регулюються договором, укладеним між об’єднанням і управителем, умови якого повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

{ Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012; в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

{ Частину другу статті 13 виключено на підставі Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

{ Частину третю статті 13 виключено на підставі Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

Спори щодо змісту конкретного договору вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку.

{ Частину п'яту статті 13 виключено на підставі Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

У разі відмови співвласника сплачувати внески і платежі на утримання та проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна об’єднання або за його дорученням управитель має право звернутися до суду.

{ Частина шоста статті 13 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

{ Частину сьому статті 13 виключено на підставі Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 13. Відносини співвласників і управителя“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку.

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом

 • Стаття 3. Законодавство про об'єднання і асоціації

 • Стаття 4. Мета створення об'єднання та його статус

 • Стаття 5. Реорганізація житлово-будівельних кооперативів у об'єднання

 • Стаття 6. Створення об'єднання. Скликання і проведення установчих зборів об'єднання

 • Стаття 7. Статут об'єднання

 • Стаття 8. Статут асоціації

 • Статтю 9 виключено на підставі Закону N 417-VIIIвід 14.05.2015

 • Стаття 10. Статутні органи об'єднання

 • Статтю 11 виключено на підставі Закону N 417-VIII від 14.05.2015

 • Стаття 12. Управління багатоквартирним будинком

 • Стаття 13. Відносини співвласників і управителя
 • Стаття 14. Права співвласника

 • Стаття 15. Обов’язки співвласника

 • Стаття 16. Права об’єднання

 • Стаття 17. Права об'єднання щодо забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов'язків

 • Стаття 18. Обов'язки об'єднання

 • Статтю 19 виключено на підставі Закону N 417-VIII від 14.05.2015

 • Стаття 20. Визначення часток внесків і платежів на утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна

 • Стаття 21. Кошти об'єднання

 • Стаття 22. Забезпечення об’єднанням утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку

 • Стаття 23. Внески на утримання і ремонт приміщень

 • Статтю 24 виключено на підставі Закону N 417-VIII від 14.05.2015

 • Стаття 25. Порядок виконання об'єднанням делегованих повноважень

 • Стаття 26. Оренда приміщень у багатоквартирному будинку

 • Стаття 27. Страхування спільного майна

 • Стаття 28. Ліквідація об'єднання

 • Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про об'єднання

 • Стаття 30. Прикінцеві положення