Розділ «Стаття 24. Задоволення вимог заставодержателя в разі недостатньої суми, вирученої від реалізації предмета застави»

ЗУ "Про заставу"

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У випадках, коли суми, вирученої від продажу предмета застави, недостатньо для повного задоволення вимог заставодержателя, він має право, якщо інше не передбачено законом чи договором, одержати суму, якої не вистачає для повного задоволення вимоги, з іншого майна боржника в порядку черговості, передбаченої законодавством України.

Положення цієї статті не поширюються на відносини застави, якщо заставодержателем є юридична особа держави, визнаної державою-агресором та/або державою-окупантом по відношенню до України, або юридична особа з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави-агресора та/або держави-окупанта, а боржником - підприємство оборонно-промислового комплексу, внесене до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про заставу"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 24. Задоволення вимог заставодержателя в разі недостатньої суми, вирученої від реалізації предмета застави“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Поняття застави

 • Стаття 2. Законодавство України про заставу

 • Стаття 3. Застосування застави

 • Стаття 4. Предмет застави

 • Стаття 5. Застава майна

 • Стаття 6. Застава майна, що перебуває у спільній власності

 • Стаття 7. Заміна предмета застави

 • Стаття 8. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави

 • Стаття 9. Володіння заставленим майном

 • Стаття 10. Страхування предмета застави

 • Стаття 11. Сторони договору застави

 • Стаття 12. Зміст договору застави

 • Стаття 13. Форма договору застави

 • Стаття 14. Наслідки недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення

 • Стаття 15. Реєстрація застав

 • Стаття 16. Момент виникнення права застави

 • Стаття 17. Право розпорядження заставленим майном

 • Стаття 18. Наступні застави заставленого майна

 • Стаття 19. Вимоги заставодержателя, що задовольняються за рахунок заставленого майна

 • Стаття 20. Звернення стягнення на заставлене майно

 • Стаття 21. Реалізація заставленого майна через аукціони (публічні торги)

 • Стаття 22. Продаж заставлених валютних цінностей

 • Стаття 23. Реалізація заставлених майнових прав

 • Стаття 24. Задоволення вимог заставодержателя в разі недостатньої суми, вирученої від реалізації предмета застави
 • Стаття 25. Наслідки перевищення суми, вирученої від реалізації предмета застави, над сумою боргу

 • Стаття 26. Припинення звернення стягнення на заставлене майно виконанням основної вимоги

 • Стаття 27. Збереження застави

 • Стаття 28. Припинення застави

 • Стаття 29. Припинення застави шляхом внесення грошей у депозит

 • Стаття 40. Предмет застави товарів в обороті або у переробці

 • Стаття 41. Умови договору застави товарів у обороті або в переробці

 • Стаття 42. Права заставодавця при заставі товарів в обороті або у переробці

 • Стаття 43. Обов'язки заставодавця при заставі товарів в обороті або у переробці

 • Стаття 44. Поняття закладу

 • Стаття 45. Обов'язки заставодержателя при закладі

 • Стаття 46. Права заставодержателя при закладі

 • Стаття 47. Можливість дострокового виконання зобов'язання, забезпеченого закладом

 • Стаття 48. Відповідальність заставодержателя за втрату, недостачу або пошкодження предмета застави при закладі

 • Стаття 49. Застава майнових прав

 • Стаття 50. Обов'язки заставодавця при заставі майнових прав

 • Стаття 51. Права заставодержателя при заставі майнових прав

 • Стаття 52. Наслідки виконання боржником зобов'язання заставодавцю

 • Стаття 53. Порядок укладення договору застави цінних паперів

 • Стаття 54. Предмет договору застави цінних паперів

 • Стаття 55. Поширення правил застави на заставу цінних паперів на пред'явника

 • Стаття 56. Незмінність договору застави

 • Стаття 57. Захист інтересів заставодержателя при припиненні його прав та прав заставодавця на заставлене майно на підставах, передбачених законом

 • Стаття 58. Недійсність актів, що порушують заставне право

 • Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи