Розділ «Стаття 21. Реалізація заставленого майна через аукціони (публічні торги)»

ЗУ "Про заставу"

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Реалізація заставленого майна здійснюється шляхом його продажу на аукціонах (публічних торгах), у тому числі у формі електронних торгів, якщо інше не передбачено договором, а державних підприємств та відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, всі акції яких перебувають у державній власності, - виключно з аукціонів (публічних торгів).

{ Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4035-12 від 25.02.94, N 2056-III від 19.10.2000, N 1404-VIII від 02.06.2016 }

Якщо перший аукціон (публічні торги) оголошено таким, що не відбувся, проводиться наступний аукціон. Початковою ціною другого і наступних аукціонів вважається ціна, зменшена на 30 відсотків по відношенню до початкової ціни попереднього аукціону.

{ Частина друга статті 21 в редакції Закону N 1255-IV від 18.11.2003 }

Якщо другий і наступні аукціони (публічні торги) оголошені такими, що не відбулися, заставодержатель має право залишити заставлене майно за собою за початковою ціною, яка була запропонована на останньому аукціоні (публічних торгах). У разі якщо заставодержатель відмовився залишити заставлене майно за собою, це майно реалізується у встановленому порядку, якщо інше не передбачено договором.

{ Статтю 21 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1255-IV від 18.11.2003 }


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про заставу"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 21. Реалізація заставленого майна через аукціони (публічні торги)“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Поняття застави

 • Стаття 2. Законодавство України про заставу

 • Стаття 3. Застосування застави

 • Стаття 4. Предмет застави

 • Стаття 5. Застава майна

 • Стаття 6. Застава майна, що перебуває у спільній власності

 • Стаття 7. Заміна предмета застави

 • Стаття 8. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави

 • Стаття 9. Володіння заставленим майном

 • Стаття 10. Страхування предмета застави

 • Стаття 11. Сторони договору застави

 • Стаття 12. Зміст договору застави

 • Стаття 13. Форма договору застави

 • Стаття 14. Наслідки недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення

 • Стаття 15. Реєстрація застав

 • Стаття 16. Момент виникнення права застави

 • Стаття 17. Право розпорядження заставленим майном

 • Стаття 18. Наступні застави заставленого майна

 • Стаття 19. Вимоги заставодержателя, що задовольняються за рахунок заставленого майна

 • Стаття 20. Звернення стягнення на заставлене майно

 • Стаття 21. Реалізація заставленого майна через аукціони (публічні торги)
 • Стаття 22. Продаж заставлених валютних цінностей

 • Стаття 23. Реалізація заставлених майнових прав

 • Стаття 24. Задоволення вимог заставодержателя в разі недостатньої суми, вирученої від реалізації предмета застави

 • Стаття 25. Наслідки перевищення суми, вирученої від реалізації предмета застави, над сумою боргу

 • Стаття 26. Припинення звернення стягнення на заставлене майно виконанням основної вимоги

 • Стаття 27. Збереження застави

 • Стаття 28. Припинення застави

 • Стаття 29. Припинення застави шляхом внесення грошей у депозит

 • Стаття 40. Предмет застави товарів в обороті або у переробці

 • Стаття 41. Умови договору застави товарів у обороті або в переробці

 • Стаття 42. Права заставодавця при заставі товарів в обороті або у переробці

 • Стаття 43. Обов'язки заставодавця при заставі товарів в обороті або у переробці

 • Стаття 44. Поняття закладу

 • Стаття 45. Обов'язки заставодержателя при закладі

 • Стаття 46. Права заставодержателя при закладі

 • Стаття 47. Можливість дострокового виконання зобов'язання, забезпеченого закладом

 • Стаття 48. Відповідальність заставодержателя за втрату, недостачу або пошкодження предмета застави при закладі

 • Стаття 49. Застава майнових прав

 • Стаття 50. Обов'язки заставодавця при заставі майнових прав

 • Стаття 51. Права заставодержателя при заставі майнових прав

 • Стаття 52. Наслідки виконання боржником зобов'язання заставодавцю

 • Стаття 53. Порядок укладення договору застави цінних паперів

 • Стаття 54. Предмет договору застави цінних паперів

 • Стаття 55. Поширення правил застави на заставу цінних паперів на пред'явника

 • Стаття 56. Незмінність договору застави

 • Стаття 57. Захист інтересів заставодержателя при припиненні його прав та прав заставодавця на заставлене майно на підставах, передбачених законом

 • Стаття 58. Недійсність актів, що порушують заставне право

 • Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи