Розділ «Стаття 17. Строк дії договору концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, підстави для його дострокового припинення »

ЗУ "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності"

Розділ IX. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

1. Строк дії договору концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу визначається сторонами і не може бути менше 10 та більше 50 років.

2. Договір концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу вважається укладеним з дня його реєстрації уповноваженим органом управління.

3. Об'єкт паливно-енергетичного комплексу, що передається в концесію, повинен бути переданий концесіонеру протягом шести місяців з дня укладення договору. Про передачу об'єкта в концесію представниками концесієдавця та концесіонера складається акт приймання-передачі.

4. Дія договору концесії об'єкта паливно-енергетичного комплексу достроково припиняється у разі:

знищення зазначеного об'єкта - з моменту встановлення факту такого знищення;

ліквідації юридичної особи - концесіонера;

припинення підприємницької діяльності концесіонером;

систематичного невиконання або грубого порушення концесіонером умов концесійного договору, неодержання концесіонером протягом 12 місяців з дня укладення договору концесії необхідних дозвільних документів на провадження господарської діяльності, а також в інших випадках, передбачених законом, - за рішенням суду;

взаємної згоди сторін.

5. Припинення дії концесійного договору не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором, що на момент його припинення залишилися невиконаними. Зобов'язання щодо виробництва та/або надання відповідних товарів та послуг в установленому договором обсязі та належної якості концесіонер несе до повернення об'єкта концесії концесієдавцю.

6. З метою забезпечення виробництва та/або надання відповідних товарів та послуг у встановленому договором обсязі та належної якості концесієдавець має право вимагати відстрочення припинення дії концесійного договору на строк до трьох місяців, крім випадків припинення договору внаслідок знищення переданого в концесію об'єкта.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 17. Строк дії договору концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, підстави для його дострокового припинення “ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Об'єкти паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 2. Сфера дії цього Закону 

 • Стаття 3. Орган, уповноважений приймати рішення щодо доцільності передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію 

 • Стаття 4. Суб'єкти, яким передаються в оренду чи концесію об'єкти паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 5. Ініціатива щодо передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію 

 • Стаття 6. Організаційно-технічна підготовка об'єктів паливно-енергетичного комплексу до передачі в оренду чи концесію 

 • Стаття 7. Конкурс на право оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 8. Концесійний конкурс 

 • Стаття 9. Умови договору оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 10. Нотаріальне посвідчення договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 11. Повідомна реєстрація (облік) договорів оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 12. Особливості оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності 

 • Стаття 13. Умови поліпшення орендованих об'єктів паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 14. Строк дії договору оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, підстави його дострокового припинення 

 • Стаття 15. Порядок повернення об'єктів паливно-енергетичного комплексу в разі припинення дії договору оренди 

 • Стаття 16. Особливості концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 17. Строк дії договору концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, підстави для його дострокового припинення 
 • Стаття 18. Порядок повернення об'єктів паливно-енергетичного комплексу у разі припинення дії концесійного договору 

 • Прикінцеві та перехідні положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи