Розділ «Стаття 12. Особливості оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності »

ЗУ "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності"

Розділ IX. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

1. Орендарю належить право користування переданим в оренду об'єктом паливно-енергетичного комплексу. Передані в оренду об'єкти залишаються в державній власності.

2. Орендар забезпечує відповідно до умов договору використання орендованого об'єкта паливно-енергетичного комплексу за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, яке раніше здійснювало експлуатацію такого об'єкта. Для виробництва та надання відповідних товарів та послуг орендар може залучати інших юридичних осіб на умовах договору підряду (договору про надання послуг).

3. Орендар не має права передавати в суборенду орендований ним об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

4. Продукція і доходи, одержані в результаті використання орендованого об'єкта паливно-енергетичного комплексу, належать орендареві.

5. Поточний ремонт орендованого об'єкта паливно-енергетичного комплексу проводить орендар за власний рахунок. Капітальний ремонт орендованого об'єкта проводиться у визначені договором оренди строки орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань.

6. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження орендованого об'єкта несе орендар. Орендар страхує орендований об'єкт на свою користь.

7. Припинення державного підприємства або його структурного підрозділу, що здійснювало експлуатацію відповідного об'єкта до його передачі в оренду, здійснюється шляхом його ліквідації за рішенням уповноваженого органу управління.

Орендар стає правонаступником прав та обов'язків зазначеного державного підприємства відповідно до договору оренди, а у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу - правонаступником прав та обов'язків державного підприємства, пов'язаних з діяльністю такого структурного підрозділу.

8. Контроль за використанням переданого в оренду об'єкта паливно-енергетичного комплексу та виконанням орендарем умов договору оренди здійснюють уповноважений орган управління та Фонд державного майна України в порядку, визначеному договором оренди.

9. Орендна плата за користування об'єктом паливно-енергетичного комплексу вноситься орендарем у безготівковій формі незалежно від результатів його господарської діяльності в розмірі та строк, визначені договором оренди.

10. Земельні ділянки, які необхідні для розміщення та експлуатації об'єктів, переданих в оренду, надаються орендареві поза конкурсом шляхом укладення договорів оренди земельної ділянки з орендарем.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 12. Особливості оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності “ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Об'єкти паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 2. Сфера дії цього Закону 

 • Стаття 3. Орган, уповноважений приймати рішення щодо доцільності передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію 

 • Стаття 4. Суб'єкти, яким передаються в оренду чи концесію об'єкти паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 5. Ініціатива щодо передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію 

 • Стаття 6. Організаційно-технічна підготовка об'єктів паливно-енергетичного комплексу до передачі в оренду чи концесію 

 • Стаття 7. Конкурс на право оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 8. Концесійний конкурс 

 • Стаття 9. Умови договору оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 10. Нотаріальне посвідчення договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 11. Повідомна реєстрація (облік) договорів оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 12. Особливості оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності 
 • Стаття 13. Умови поліпшення орендованих об'єктів паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 14. Строк дії договору оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, підстави його дострокового припинення 

 • Стаття 15. Порядок повернення об'єктів паливно-енергетичного комплексу в разі припинення дії договору оренди 

 • Стаття 16. Особливості концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу 

 • Стаття 17. Строк дії договору концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, підстави для його дострокового припинення 

 • Стаття 18. Порядок повернення об'єктів паливно-енергетичного комплексу у разі припинення дії концесійного договору 

 • Прикінцеві та перехідні положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи