Розділ «Стаття 3. Основні принципи державної політики енергозбереження»

ЗУ "Про енергозбереження"

Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Основними принципами державної політики у сфері енергозбереження є:

а) створення державою економічних і правових умов заінтересованості в енергозбереженні юридичних та фізичних осіб;

б) здійснення державного регулювання діяльності у сфері енергозбереження на основі застосування економічних, нормативно-технічних заходів управління;

в) пріоритетність вимог енергозбереження при здійсненні господарської, управлінської або іншої діяльності, пов'язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів;

г) наукове обгрунтування стандартизації у сфері енергозбереження та нормування використання паливно-енергетичних ресурсів, необхідність дотримання енергетичних стандартів та нормативів при використанні палива та енергії;

д) створення енергозберігаючої структури матеріального виробництва на основі комплексного вирішення питань економії та енергозбереження з урахуванням екологічних вимог, широкого впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

е) обов'язковість державної експертизи з енергозбереження; { Пункт "е" статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3260-IV від 22.12.2005 }

є) популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері;

{ Пункт "ж" статті 3 виключено на підставі Закону N 5463-VI від 16.10.2012 }

{ Пункт "з" статті 3 виключено на підставі Закону N 5463-VI від 16.10.2012 }

и) вирішення проблем енергозбереження у поєднанні з реалізацією енергетичної програми України, а також на основі широкого міждержавного співробітництва;

і) стимулювання раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (когенерації); { Статтю 3 доповнено пунктом "і" згідно із Законом N 2509-IV від 05.04.2005 }

ї) поступовий перехід до масового застосування приладів обліку та регулювання споживання паливно-енергетичних ресурсів; { Статтю 3 доповнено пунктом "ї" згідно із Законом N 3260-IV від 22.12.2005 }

й) обов'язковість визначення постачальниками і споживачами обсягу відпущених паливно-енергетичних ресурсів за показаннями приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів у разі їх наявності; { Статтю 3 доповнено пунктом "й" згідно із Законом N 3260-IV від 22.12.2005 }

к) запровадження системи енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення; ( Статтю 3 доповнено пунктом "к" згідно із Законом N 3260-IV від 22.12.2005 )

л) стимулювання здійснення заходів з енергоефективності та енергозбереження, у тому числі через програми Фонду енергоефективності. { Статтю 3 доповнено пунктом "л" згідно із Законом N 2095-VIII від 08.06.2017 }


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про енергозбереження"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 3. Основні принципи державної політики енергозбереження“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Законі України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації"

 • Стаття 1. Завдання законодавства про енергозбереження

 • Стаття 2. Законодавство України про енергозбереження

 • Стаття 3. Основні принципи державної політики енергозбереження
 • Стаття 4. Об'єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження

 • Стаття 5. Суб'єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження

 • Стаття 6. Державні цільові та інші програми енергозбереження

 • Стаття 7. Освіта і виховання у сфері енергозбереження

 • Стаття 8. Наукові дослідження

 • Стаття 9. Управління у сфері енергозбереження

 • Стаття 10. Мета і завдання економічного механізму

 • Стаття 11. Економічні заходи для забезпечення енергозбереження

 • Стаття 12. Фінансування заходів щодо економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів

 • Стаття 13. Державний фонд енергозбереження

 • Стаття 14. Напрями використання фондів енергозбереження

 • Стаття 14-1. Фонд енергоефективності

 • Стаття 15. Взаємна економічна відповідальність постачальників і споживачів паливно-енергетичних ресурсів

 • Стаття 16. Стимулювання енергозбереження

 • Стаття 17. Статтю 17 виключено на підставі Закону N 5463-VI від 16.10.2012

 • Стаття 18. Завдання стандартизації у сфері енергозбереження

 • Стаття 19. Енергетичні стандарти

 • Стаття 20. Норми та нормативи витрат паливно-енергетичних ресурсів

 • Стаття 21. Обов'язковість державної експертизи з енергозбереження

 • Стаття 22. Об'єкти державної експертизи з енергозбереження

 • Стаття 23. Державна експертиза з енергозбереження

 • Стаття 24. Обов'язковість виконання розпоряджень і висновків державної експертизи з енергозбереження

 • Стаття 24-1. Енергетичний аудит

 • Розділ V виключено на підставі Закону N 5463-VI від 16.10.2012

 • Стаття 28. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері енергозбереження

 • Стаття 29. Обов'язок іноземних юридичних осіб, іноземців та осіб без громадянства щодо додержання законодавства України про енергозбереження

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи