Розділ «Стаття 23. Державна експертиза з енергозбереження»

ЗУ "Про енергозбереження"

Р о з д і л IV ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ

Основними завданнями державної експертизи з енергозбереження є:

а) визначення відповідності управлінської, інвестиційної та іншої діяльності цілям енергозбереження;

б) встановлення відповідності передпроектних, передпланових, проектних та інших рішень вимогам законодавства про енергозбереження, діючим енергетичним стандартам і нормам;

в) підготовка експертних висновків, пов'язаних із програмами і проектами у сфері енергоспоживання та енергозбереження.

До проведення державної експертизи з енергозбереження можуть залучатися відповідні органи виконавчої влади, державні науково-дослідні, проектно-конструкторські, інші установи, організації та підприємства, представники громадськості, експерти міжнародних організацій.

{ Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3260-IV від 22.12.2005 }

Державна експертиза з енергозбереження проводиться органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

{ Частина третя статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1026-V від 16.05.2007; в редакції Законів N 3038-VI від 17.02.2011, N 4845-VI від 24.05.2012 }


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про енергозбереження"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 23. Державна експертиза з енергозбереження“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Законі України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації"

 • Стаття 1. Завдання законодавства про енергозбереження

 • Стаття 2. Законодавство України про енергозбереження

 • Стаття 3. Основні принципи державної політики енергозбереження

 • Стаття 4. Об'єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження

 • Стаття 5. Суб'єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження

 • Стаття 6. Державні цільові та інші програми енергозбереження

 • Стаття 7. Освіта і виховання у сфері енергозбереження

 • Стаття 8. Наукові дослідження

 • Стаття 9. Управління у сфері енергозбереження

 • Стаття 10. Мета і завдання економічного механізму

 • Стаття 11. Економічні заходи для забезпечення енергозбереження

 • Стаття 12. Фінансування заходів щодо економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів

 • Стаття 13. Державний фонд енергозбереження

 • Стаття 14. Напрями використання фондів енергозбереження

 • Стаття 14-1. Фонд енергоефективності

 • Стаття 15. Взаємна економічна відповідальність постачальників і споживачів паливно-енергетичних ресурсів

 • Стаття 16. Стимулювання енергозбереження

 • Стаття 17. Статтю 17 виключено на підставі Закону N 5463-VI від 16.10.2012

 • Стаття 18. Завдання стандартизації у сфері енергозбереження

 • Стаття 19. Енергетичні стандарти

 • Стаття 20. Норми та нормативи витрат паливно-енергетичних ресурсів

 • Стаття 21. Обов'язковість державної експертизи з енергозбереження

 • Стаття 22. Об'єкти державної експертизи з енергозбереження

 • Стаття 23. Державна експертиза з енергозбереження
 • Стаття 24. Обов'язковість виконання розпоряджень і висновків державної експертизи з енергозбереження

 • Стаття 24-1. Енергетичний аудит

 • Розділ V виключено на підставі Закону N 5463-VI від 16.10.2012

 • Стаття 28. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері енергозбереження

 • Стаття 29. Обов'язок іноземних юридичних осіб, іноземців та осіб без громадянства щодо додержання законодавства України про енергозбереження

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи