Ви є тут

ЗУ "Про державну службу"

Зміст

 • Стаття 1. Державна служба та державний службовець

 • Стаття 2. Визначення термінів

 • Стаття 3. Сфера дії цього Закону

 • Стаття 4. Принципи державної служби

 • Стаття 5. Правове регулювання державної служби

 • Стаття 6. Категорії посад державної служби

 • Стаття 7. Основні права державного службовця

 • Стаття 8. Основні обов’язки державного службовця

 • Стаття 9. Підпорядкування державного службовця та виконання наказу (розпорядження), доручення

 • Стаття 10. Політична неупередженість

 • Стаття 11. Захист права на державну службу

 • Стаття 12. Система управління державною службою

 • Стаття 13. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби

 • Стаття 14. Комісія з питань вищого корпусу державної служби

 • Стаття 15. Повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби

 • Стаття 16. Організація роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби

 • Стаття 17. Керівник державної служби в державному органі

 • Стаття 18. Служба управління персоналом державного органу

 • Стаття 19. Право на державну службу

 • Стаття 20. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу

 • Стаття 21. Вступ на державну службу

 • Стаття 22. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби

 • Стаття 23. Оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу

 • Стаття 24. Скорочення вакантних посад, на які не оголошено конкурс

 • Стаття 25. Документи для участі у конкурсі

 • Стаття 26. Порядок визначення відповідності кандидатів умовам конкурсу

 • Стаття 27. Конкурсна комісія

 • Стаття 28. Оформлення та оприлюднення результатів конкурсу

 • Стаття 29. Відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби

 • Стаття 30. Повторний конкурс

 • Стаття 31. Порядок призначення на посаду державної служби

 • Стаття 32. Обмеження щодо призначення на посаду

 • Стаття 33. Акт про призначення на посаду

 • Стаття 34. Строкове призначення

 • Стаття 35. Випробування

 • Стаття 36. Присяга державного службовця

 • Стаття 37. Особова справа державного службовця

 • Стаття 38. Проходження державної служби

 • Стаття 39. Ранги державних службовців

 • Стаття 40. Просування державного службовця по службі

 • Стаття 41. Переведення державних службовців

 • Стаття 42. Службове відрядження

 • Стаття 43. Зміна істотних умов державної служби

 • Стаття 44. Оцінювання результатів службової діяльності

 • Стаття 45. Публічний звіт керівника органу виконавчої влади

 • Стаття 46. Стаж державної служби

 • Стаття 47. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу

 • Стаття 48. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

 • Стаття 49. Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності державного службовця

 • Стаття 50. Оплата праці державних службовців

 • Стаття 51. Групи оплати праці та схема посадових окладів державних службовців

 • Стаття 52. Надбавки, доплати та премії

 • Стаття 53. Заохочення державних службовців

 • Стаття 54. Соціально-побутове забезпечення державних службовців

 • Стаття 55. Створення належних умов для виконання посадових обов’язків

 • Стаття 56. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 • Стаття 57. Щорічні основні відпустки державних службовців

 • Стаття 58. Щорічні додаткові та інші відпустки державних службовців

 • Стаття 59. Порядок і умови надання щорічних відпусток

 • Стаття 60. Відкликання державних службовців із щорічних відпусток

 • Стаття 61. Забезпечення службової дисципліни

 • Стаття 62. Обов’язки державного службовця щодо додержання службової дисципліни

 • Стаття 63. Обов’язки керівника державної служби щодо забезпечення службової дисципліни

 • Стаття 64. Дисциплінарна відповідальність державного службовця

 • Стаття 65. Підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності

 • Стаття 66. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування

 • Стаття 67. Обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність

 • Стаття 68. Суб’єкти, уповноважені ініціювати дисциплінарні провадження та застосовувати дисциплінарні стягнення

 • Стаття 69. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ та її повноваження

 • Стаття 70. Загальні збори (конференція) державних службовців державного органу

 • Стаття 71. Проведення службового розслідування

 • Стаття 72. Відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків

 • Стаття 73. Дисциплінарна справа

 • Стаття 74. Гарантії прав державних службовців під час застосування дисциплінарного стягнення

 • Стаття 75. Пояснення державного службовця

 • Стаття 76. Право на ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи

 • Стаття 77. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження

 • Стаття 78. Оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення

 • Стаття 79. Зняття дисциплінарного стягнення

 • Стаття 80. Основи матеріальної відповідальності державних службовців

 • Стаття 81. Обов’язок відшкодування шкоди

 • Стаття 82. Порядок відшкодування шкоди

 • Стаття 83. Підстави для припинення державної служби

 • Стаття 84. Припинення державної служби у разі втрати державним службовцем права на державну службу або його обмеження

 • Стаття 85. Припинення державної служби у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду державної служби

 • Стаття 86. Припинення державної служби за ініціативою державного службовця або за угодою сторін

 • Стаття 87. Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення

 • Стаття 88. Припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін

 • Стаття 89. Передача справ і майна

 • Стаття 90. Пенсійне забезпечення

 • Стаття 91. Особливості проходження державної служби в окремих державних органах

 • Стаття 92. Патронатна служба

 • Прикінцеві та перехідні положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про державну службу"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи