Розділ «Прикінцеві положення»

ЗУ "Про Державну прикордонну службу України"

Розділ XII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я

Розділ IX

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2003 року, крім частини другої статті 6 цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2005 року. До набрання нею чинності загальна чисельність Державної прикордонної служби України становитиме:

до 1 січня 2004 року - 45000 осіб, у тому числі 42000 військовослужбовців;

з 1 січня 2004 року - 48000 осіб, у тому числі 42000 військовослужбовців.

2. З набранням чинності цим Законом втрачають чинність:

1) Закон України "Про Прикордонні війська України" ( 1779-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 7; 1996 р., N 37, ст. 167; 1999 р., N 48, ст. 419; 2002 р., N 16, ст. 113, N 33, ст. 236);

2) Закон України "Про загальну структуру і чисельність Прикордонних військ України" ( 554-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 158; 2002 р., N 48, ст. 360);

3) Постанова Верховної Ради України від 4 листопада 1991 року "Про порядок комплектування, військового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення Прикордонних військ України" ( 1781-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 9, N 29, ст. 400; 1996 р., N 37, ст. 167);

4) Постанова Верховної Ради України від 4 листопада 1991 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про Прикордонні війська України" ( 1780-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 8).

3. Державна прикордонна служба України є правонаступником Прикордонних військ України, створюється на їх основі, у тому числі матеріально-технічній базі, у межах штатної чисельності та фінансування за станом на 1 січня 2003 року.

4. До приведення у відповідність із Законом України "Про Державну прикордонну службу України" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Вітаємо, ви успішно прочитали книгу!


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про Державну прикордонну службу України"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Прикінцеві положення“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Завдання Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 2. Основні функції Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 3. Основні принципи діяльності Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 4. Правова основа діяльності Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 5. Діяльність Державної прикордонної служби України і забезпечення прав людини 

 • Стаття 6. Загальна структура та чисельність Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону 

 • Стаття 8. Голова Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 9. Морська охорона 

 • Стаття 10. Органи охорони державного кордону Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 11. Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону 

 • Стаття 12. Підрозділи спеціального призначення 

 • Стаття 13. Органи забезпечення 

 • Стаття 14. Особовий склад Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 14-1. Врегулювання конфлікту інтересів 

 • Стаття 15. Обмеження політичної діяльності в Державній прикордонній службі України 

 • Стаття 16. Грошове забезпечення військовослужбовців та оплата праці працівників Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 17. Підготовка кадрів для Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 18. Зарахування військовослужбовців Державної прикордонної служби України у запас 

 • Стаття 19. Обов'язки Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 20. Права Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 21. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї та бойової техніки особовим складом Державної прикордонної служби України

 • Стаття 22. Сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій і громадян виконанню завдань Державною прикордонною службою України 

 • Стаття 23. Правове становище особового складу Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 24. Правовий захист особового складу Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 25. Соціальний захист особового складу Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 26. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців Державної прикордонної служби України та компенсаційної виплати у випадку заподіяння шкоди майну військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України чи їх близьким родичам 

 • Стаття 27. Фінансування діяльності Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 28. Забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 29. Контроль Верховної Ради України за діяльністю Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 30. Контроль Президента України за діяльністю Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 31. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 32. Нагляд за дотриманням законності в діяльності Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 33. Відповідальність особового складу Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 34. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень Державної прикордонної служби України 

 • Прикінцеві положення
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи