Розділ «Стаття 14. Особовий склад Державної прикордонної служби України »

ЗУ "Про Державну прикордонну службу України"

Розділ XII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я

До особового складу Державної прикордонної служби України входять військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України.

Стосовно осіб, які претендують на службу в Державній прикордонній службі України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

{ Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1975-VIII від 23.03.2017 }

Особи, які претендують на службу в Державній прикордонній службі України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку та на умовах, що встановлені Законом України "Про запобігання корупції", та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб.

{ Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1975-VIII від 23.03.2017 }

На службу в Державній прикордонній службі України не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Комплектування Державної прикордонної служби України військовослужбовцями і проходження ними військової служби здійснюються на підставі Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Уповноважені посадові особи Державної прикордонної служби України попередньо вивчають склад призовників та здійснюють їх добір у військових комісаріатах.

Трудові відносини працівників Державної прикордонної служби України регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). Перелік посад працівників Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових повноважень можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, визначається Головою Державної прикордонної служби України.

На військовослужбовців Державної прикордонної служби України, крім військовослужбовців строкової служби, курсантів військових навчальних закладів, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

{ Частина сьома статті 14 в редакції Закону N 1975-VIII від 23.03.2017 }

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, крім військовослужбовців строкової служби, курсантів військових навчальних закладів, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військових посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, зобов’язані подавати щороку до 1 квітня декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку та на умовах, що встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

{ Частина восьма статті 14 в редакції Закону N 1975-VIII від 23.03.2017 }

Звільнення від подання щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених цією частиною, не поширюється на військовослужбовців, які проходять військову службу у підрозділах комплектування Державної прикордонної служби України.

{ Частина статті 14 в редакції Закону N 1975-VIII від 23.03.2017 }

Посадові особи Державної прикордонної служби України (крім військовослужбовців), яких притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", або кримінального правопорушення, звільняються з роботи у триденний строк з дня одержання органом Державної прикордонної служби України копії відповідного судового рішення. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", або кримінального правопорушення, підлягають звільненню із служби.

{ Частина статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 224-VII від 14.05.2013, N 1975-VIII від 23.03.2017 } { Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1014-V від 11.05.2007; в редакції Закону N 4711-VI від 17.05.2012 }


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про Державну прикордонну службу України"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 14. Особовий склад Державної прикордонної служби України “ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Завдання Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 2. Основні функції Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 3. Основні принципи діяльності Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 4. Правова основа діяльності Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 5. Діяльність Державної прикордонної служби України і забезпечення прав людини 

 • Стаття 6. Загальна структура та чисельність Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону 

 • Стаття 8. Голова Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 9. Морська охорона 

 • Стаття 10. Органи охорони державного кордону Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 11. Розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону 

 • Стаття 12. Підрозділи спеціального призначення 

 • Стаття 13. Органи забезпечення 

 • Стаття 14. Особовий склад Державної прикордонної служби України 
 • Стаття 14-1. Врегулювання конфлікту інтересів 

 • Стаття 15. Обмеження політичної діяльності в Державній прикордонній службі України 

 • Стаття 16. Грошове забезпечення військовослужбовців та оплата праці працівників Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 17. Підготовка кадрів для Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 18. Зарахування військовослужбовців Державної прикордонної служби України у запас 

 • Стаття 19. Обов'язки Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 20. Права Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 21. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї та бойової техніки особовим складом Державної прикордонної служби України

 • Стаття 22. Сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій і громадян виконанню завдань Державною прикордонною службою України 

 • Стаття 23. Правове становище особового складу Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 24. Правовий захист особового складу Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 25. Соціальний захист особового складу Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 26. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців Державної прикордонної служби України та компенсаційної виплати у випадку заподіяння шкоди майну військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України чи їх близьким родичам 

 • Стаття 27. Фінансування діяльності Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 28. Забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 29. Контроль Верховної Ради України за діяльністю Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 30. Контроль Президента України за діяльністю Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 31. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 32. Нагляд за дотриманням законності в діяльності Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 33. Відповідальність особового складу Державної прикордонної служби України 

 • Стаття 34. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень Державної прикордонної служби України 

 • Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи