Розділ «Стаття 20. Гарантії прав приватних партнерів »

ЗУ "Про державно-приватне партнерство"

Розділ V ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА, ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Держава гарантує додержання встановлених законодавством України умов для провадження діяльності приватних партнерів, пов'язаної з виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, додержання прав і законних інтересів приватних партнерів.

2. Державні органи та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність приватних партнерів, пов'язану із здійсненням державно-приватного партнерства, крім випадків, встановлених законом.

3. У разі якщо ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги) приватного партнера підлягають державному регулюванню, такі ціни (тарифи) мають включати кошти для компенсації вартості внесених приватним партнером інвестицій (інвестиційну складову) відповідно до закону, якщо інший порядок компенсації інвестицій не передбачено договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства.

Розмір інвестиційної складової має забезпечувати компенсацію протягом строку дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, витрат приватного партнера на здійснення інвестицій.

Якщо ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги) приватного партнера, що підлягають державному регулюванню, не є економічно обґрунтованими і відсутня належна компенсація, приватний партнер, якщо це передбачено договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, має право відмовитися від договору або призупинити, якщо інше не передбачено законодавством, виконання інвестиційних зобов'язань до затвердження цін (тарифів) на економічно обґрунтованому рівні та/або включення до цін (тарифів) інвестиційної та/або прибуткової складової або до внесення на запропонованих приватним партнером умовах змін до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, щодо обсягів та строків внесення інвестицій в об'єкт державно-приватного партнерства.

4. До прав і обов'язків сторін, визначених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, протягом строку його дії застосовується законодавство України, чинне на день його укладення. Зазначені гарантії поширюються на зміни цивільного і господарського законодавства, що регулює майнові права та обов'язки сторін, і не стосуються змін законодавства з питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля, стандартів якості товарів (робіт, послуг), податкового, валютного, митного законодавства, законодавства з питань ліцензування та іншого законодавства, що регулює правовідносини, в яких не діють принципи рівності сторін (державного та приватного партнерів).

5. У разі прийняття державними органами або органами місцевого самоврядування рішень, що порушують права приватних партнерів, збитки, завдані їм внаслідок прийняття таких рішень, підлягають відшкодуванню в повному обсязі.

Приватні партнери мають право на відшкодування збитків, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами своїх обов'язків, передбачених законодавством України, у порядку, встановленому законодавством України.

6. У разі розірвання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у зв'язку з порушенням державним партнером зобов'язань за таким договором державний партнер відшкодовує приватному партнеру внесені ним інвестиції в частині, що не була відшкодована протягом дії такого договору, а також збитки, завдані достроковим припиненням договору.

Порядок та способи розрахунку відшкодування та збитків, а також строки їх виплати приватному партнеру встановлюються договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства.

7. Зазначені в цій статті гарантії прав приватних партнерів застосовуються до всіх форм державно-приватного партнерства, передбачених цим Законом та іншими законами, що регулюють відповідну форму здійснення державно-приватного партнерства.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про державно-приватне партнерство"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 20. Гарантії прав приватних партнерів “ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Визначення та ознаки державно-приватного партнерства 

 • Стаття 2. Правові засади державно-приватного партнерства 

 • Стаття 3. Основні принципи здійснення державно-приватного партнерства 

 • Стаття 4. Сфери застосування державно-приватного партнерства 

 • Стаття 5. Форми здійснення державно-приватного партнерства 

 • Стаття 6. Здійснення державних закупівель у рамках державно-приватного партнерства 

 • Стаття 7. Об'єкти державно-приватного партнерства 

 • Стаття 8. Використання земельних ділянок для здійснення державно-приватного партнерства 

 • Стаття 9. Джерела фінансування державно-приватного партнерства 

 • Стаття 10. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства 

 • Стаття 11. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства 

 • Статтю 12 виключено на підставі Закону № 817-VIII від 24.11.2015

 • Стаття 13. Прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства 

 • Стаття 14. Визначення приватного партнера 

 • Стаття 15. Засади проведення конкурсу з визначення приватного партнера 

 • Стаття 16. Оприлюднення інформації про результати проведення конкурсу з визначення приватного партнера 

 • Стаття 17. Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства з переможцем конкурсу 

 • Стаття 18. Державна підтримка здійснення державно-приватного партнерства 

 • Стаття 19. Правовий режим інвестиційної та господарської діяльності іноземного приватного партнера 

 • Стаття 20. Гарантії прав приватних партнерів 
 • Стаття 21. Контроль за виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства 

 • Стаття 22. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства

 • Прикінцеві та перехідні положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи